ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

አማርኛاَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • 日本語 • ភាសាខ្មែរ • 한국어 • ລາວ • Oromiffa • русский язык • af-Soomaali • Español • Tagalog • ภาษาไทย • ትግርኛ • Tiếng việt • English

ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP) ແມ່ນຫຍັງ?

ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP) ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເຮົາເພື່ອການສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ.

ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາເປັນຫຼາຍກວ່າຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງ. ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍລົດເມ, ລົດໄຟຟ້າລາງເບົາ, ທາງຍ່າງ, ພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ຍ້ອນສະຖານະການພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກໃນການດຳເນີນການລະບົບນີ້ໃຫ້ຄ່ອງຕົວ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງລະບົບທີ່ຍືນຍົງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ເປັນຫຍັງ STP ຈິ່ງສຳຄັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປໄສ - ບໍ່ວ່າຈະໄປວຽກ ຫຼື ໄປໂຮງຮຽນ, ຢ້ຽມຢາມໝູ່, ໄປແລ່ນວຽກ, ໄປບ່ອນນະມັດສະການຂອງທ່ານ ຫຼື ອອກໄປກິນເຂົ້າແລງ - ທ່ານຄວນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ. ກ່າວຄື ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ໂດຍການເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງ STP, ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນ.

ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ຄວນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ຫຼາຍເທື່ອໂພດ ເມື່ອແຜນງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ແຜນງານເຫຼ່ານັ້ນກີດກັນຄົນຫຼາຍເກີນໄປ - ໂດຍສະເພາະຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນຜິວສີ; ຄົນທີ່ເປັນ LGBTQIA+; ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແບບທຸກຍາກ; ຊຸມຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ; ຄົນໜຸ່ມ; ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຟັງສຽງຂອງທຸກຄົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມາຕອບຄຳຖາມຮ່ວມກັນເລີຍວ່າ: ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາມີລັກສະນະເປັນແນວໃດ?

ວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP)! ໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊອກຫາຊັບພະຍາກອນຂອງໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຂອງຂະບວນການວາງແຜນ.

ກຳລັງເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນຕອນນີ້?

ຂະບວນການວາງແຜນຂອງເຮົາຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ!

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນ, ກະລຸນາບອກພວກເຮົາແນ່ວ່າທ່ານເດີນທາງໄປທົ່ວເມືອງ Seattle ແນວໃດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສື່ສານກັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພັດທະນາແຜນຮ່ວມກັນ.

ພວກເຮົາຈະອັບເດດເວັບໄຊນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຂະບວນການພັດທະນາ STP.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle. ພັດທະນາຄວບຄູ່ກັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຊີ້ນຳໂດຍຄ່ານິຍົມຂອງ SDOT ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ການເບິ່ງແຍງໃຫ້ບໍລິການ ແຜນງານນີ້ຈະກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເມືອງຂອງພວກເຮົາໃນຕອນນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານແລະຊຸມຊົນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສຳລັບປະຊາຊົນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສຳລັບລົດຍົນເປັນຫຼັກ.

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ດີວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການວາງແຜນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຄົນຜິວດຳ, ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນຜິວສີອື່ນລວມທັງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ. ທາງ SDOT ຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນຊຸມຊົນ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳພັນກັບຊຸມຊົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແຜນດັ່ງກ່າວສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ.

ປະເດັນສຳຄັນແມ່ນຫຍັງ? ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ SDOT ຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ສະເໝີພາບດ້ານເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຮົາທຸກຄົນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໄປທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄື ການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ທ່ານຈະບອກພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນການຂົນສົ່ງຂອງ ເມືອງ Seattle (STP) ໄດ້ບໍ?

ແຜນ STP ແມ່ນວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງການພັດທະນາແຜນນີ້. ແຜນ STP ຈະກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ກົນລະຍຸດ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບເມືອງຂອງເຮົາໃນຕອນນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນການດັ່ງກ່າວຈະກຳນົດທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ດ້ານເງິນທຶນການຂົນສົ່ງໃນອະນາຄົດເພື່ອໂຄງການ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ເສີມຂະຫຍາຍວິທີທີ່ເຮົາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ການເດີນທາງສັນຈອນໃນເມືອງ.

ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍເທື່ອໂພດທີ່ເມື່ອແຜນຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ແຜນເຫຼ່ານັ້ນກີດກັນບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນຜິວສີ; ຄົນທີ່ເປັນ LGBTQIA+; ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແບບທຸກຍາກ; ຊຸມຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ; ຄົນໜຸ່ມ; ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຄວນຟັງສຽງຂອງທຸກຄົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບຊຸມຊົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແຜນດັ່ງກ່າວສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ.

ປະເດັນສຳຄັນແມ່ນຫຍັງ? ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເຮົາໃນການສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່:

 • ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ,
 • ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຮົາທັງໝົດຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງກັບການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ
 • ປະຕິບັດຕໍ່ທຸກໆຄົນບໍ່ວ່າບຸກຄົນນັ້ນຈະມີເຊື້ອຊາດ, ຊົນຊັ້ນ, ເພດ, ເພດສະພາບ, ສັນຊາດ, ອາຍຸ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດລັກສະນະໃດ ເຊິ່ງເປັນການປະຕິບັດດ້ວຍກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ.

ແຜນ STP ຈະສຳເລັດເມື່ອໃດ?

ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະຮ່າງແຜນເພື່ອໃຫ້ສາທາລະນະທົບທວນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ປີ 2023. ທ່ານຈະສາມາດທົບທວນ, ສະແດງຄຳເຫັນ ແລະ ຊ່ວຍກຳນົດແຜນໄດ້ຕະຫຼອດປີ 2022. ກວດເບິ່ງໜ້ານີ້ເພື່ອອັບເດດຂະບວນການ.

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເພື່ອຮັບການອັບເດດທາງອີເມວ.

ຂ້ອຍຂໍມີສ່ວນຮ່ວມຕອນນີ້ເລີຍໄດ້ບໍ?

ໄດ້! ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາແຜນທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປະສົບການຂອງທ່ານ. ຄລິກປຸ່ມດ້ານລຸ່ມເພື່ອເຮັດການສຳຫຼວດໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວິທີການເດີນທາງຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດສື່ສານກັບທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຕອນທີ່ພວກເຮົາພັດທະນາແຜນຮ່ວມກັນ.

ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງຕາຕະລາງກຳນົດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຂອງເຮົາໄດ້ຂ້າງລຸ່ມ. (ກຳນົດການນີ້ອາດມີການປ່ຽນແປງ.)

ກຳນົດການ

 • ເດືອນມີນາ 2022: ເປີດຕົວໂຄງການ!
  • ໃນລະຫວ່າງເດືອນນີ້, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນເປົ້າໝາຍ, ວັດຖຸປະສົງ, ກຳນົດການຂອງເຮົາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.
 • ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ - ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2022: ໄລຍະທີ 1 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
  • ໃນໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຊຸມຊົນ.
 • ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2022 - ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ 2023: ໄລຍະທີ 2 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຊອງປະຊາຊົນ
  • ໃນໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະທີ 1. ພວກເຮົາຍັງຈະຊອກຫາຄຳຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມ.
 • ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ 2023: ໄລຍະທີ 3 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
  • ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຮ່າງແຜນ STP ກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຟັງຄຳຄິດເຫັນຕິຊົມ.
 • ລະດູຮ້ອນ 2023: ເຮັດແຜນ STP ໃຫ້ສຳເລັດ!

ເປັນຫຍັງເມືອງ Seattle ຈຶ່ງຕ້ອງການແຜນນີ້ໃນຕອນນີ້?

ຄວາມທ້າທາຍທີ່ຮີບດ່ວນ ແລະ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ: ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາທັງໝົດ. ຄວາມທ້າທາຍນີ້ລວມເຖິງ:

 • ຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ວິຖີຊີວິດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວີທີການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ,
 • ສະພາວະສຸກເສີນດ້ານດິນຟ້າອາກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຖະໜົນຂອງເຮົາ,
 • ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມການຈະລາຈອນ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ລາຄາບໍ່ແພງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ,
 • ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການດຳເນີນການຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງນຶກພາບໃນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງໃໝ່ທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເດີນທາງສັນຈອນໃນເມືອງ Seattle ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

ການພັດທະນາແພັກເກດການລະດົມທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງໃໝ່: ແພັກເກດການລະດົມທຶນໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ, ການຈັດເກັບພາສີເພື່ອຂັບເຄື່ອນເມືອງ Seattle (Levy to Move Seattle), expires in 2024, ໝົດອາຍຸໃນປີ 2024. The Levy to Move Seattle ມອບເງິນ 930 ລ້ານໂດລາ ໃນໄລຍະເວລາເກົ້າປີ (2015 - 2024) ແລະ ໃຫ້ງົບປະມານເພື່ອການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາປະມານ 30%. ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາແພັກເກດກອງທຶນໃໝ່ທີ່ອີງໃສ່ຄຳຄີດເຫັນຕິຊົມຂອງທ່ານ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານໃນການສ້າງແຜນ STP, ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາແພັກເກດກອງທຶນຕໍ່ໄປທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູນແບບຂອງເມືອງ Seattle: ການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູນແບບຂອງເມືອງ Seattle (ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ພະແນກຂອງເມືອງໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈໃນພາບລວມວ່າເມືອງ Seattle ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດນະນາແນວໃດໃນອີກຊາວປີຂ້າງໜ້າ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ຮວມມີອົງປະກອບຂອງການຂົນສົ່ງ. ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ກຳລັງໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພັດທະນາແຜນການຂົນສົ່ງຂອງ ເມືອງ Seattle. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຍ້ອນວ່າແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ຈະໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບຊຸມຊົນດ້ວຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດໃນລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ.

ຄ່ານິຍົມຫຍັງທີ່ກຳລັງຂັບເຄື່ອນແຜນການນີ້?

ແຜນ STP ຈະສະທ້ອນຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ. ແຜນຈະຍັງຄົງເນັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ.

ຄ່ານິຍົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງ SDOT:

ຄວາມສະເໝີພາບ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການຂົນສົ່ງຕ້ອງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຄົນຜິວສີ ແລະ ຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ທຸກລະດັບ, ຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທຸກລະດັບ ແລະ ຄົນທຸກລະດັບອາຍຸທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນຜູ້ຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງລະບົບການສົ່ງທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງເຊື້ອຊາດ ແລະ ທາງສັງຄົມ.

ຄວາມປອດໄພ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຄວນຈະສາມາດເດີນທາງສັນຈອນໃນທົ່ວເມືອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ລົບລ້າງອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮຸນແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດໃນເມືອງ Seattle.

ການເດີນທາງສັນຈອນ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງໂອກາດຕ່າງໆ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ຮັກສາລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສິນຄ້າຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.

ຄວາມຍືນຍົງ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງສຳລັບຄົນຮຸ່ນອະນາຄົດຜ່ານທາງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບວິກິດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຜ່ານລະບົບການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ, ທົນທານ.

ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການຂົນສົ່ງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນຊີວິດປະຈຳວັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍວິທີທີ່ເສີມສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.

ຄວາມເປັນເລີດ: ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງຊຸມຊົນທີ່ເຮົາໃຫ້ບໍລິການ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງທີມງານທີ່ມຸ່ງໝັ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ປະກອບໄປດ້ວຍທັກສະເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ເມືອງ Seattle ມີແຜນການຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການແຜນໃໝ່? ແຜນການຈະເຮັດຫຍັງທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປ?

ການວາງແຜນແບບອົງລວມ: ແຜນ STP ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເດີນທາງສັນຈອນ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃນເອກະສານສະບັບດຽວທີ່ລວມເຂົ້ານຳກັນ. ແຜນດັ່ງກ່າວຈະອັບເດດແຜນທາງຄົນຍ່າງ, ລົດຖີບ, ການໂດຍສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນ STP ຈະຮວບຮວມເອົາຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງເມືອງຫຼາຍໆຢ່າງເຊັ່ນ: Vision Zero ຂອງເມືອງ Seattle, ໂຄງການລິເລີ່ມດ້ານຄວາມຍຸດຕິທຳທາງເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງພວກເຮົາ, ແຜນຜັງສຳລັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜນນີ້ຈະອ້າງອີງແຜນການທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການຂົນສົ່ງໃນພາກພື້ນອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຫັນວ່າກົນລະຍຸດໃດຈະໃຫ້ບໍລິການດີທີ່ສຸດສຳລັບເມືອງ Seattle.

ການປະສົມປະສານ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນຮູບແບບ: ແຜນ STP ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາງເລືອກໃນການເດີນທາງສັນຈອນ (ເຊັ່ນການຂີ່ລົດຖີບ, ການຍ່າງ, ການໂດຍສານລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ອຶ່ນໆ) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ພວກເຮົາກຳລັງສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ໂປ່ງໃສແລະກວມລວມ ທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນລຳດັບທຳອິດສຳລັບແຜນ STP. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ແນວທາງໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຊຸມຊົນຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດໃນຂະບວນການຂອງການວາງແຜນນີ້?

ແນະນຳໂດຍທ່ານ: ແຜນ STP ຈະຖືກແນະນຳໂດຍທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ສຽງຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍກຳນົດແຜນ. ພວກເຮົາຈະຮັບຟັງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ແນວຄິດຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອຈັດການກັບຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດດ້ວຍວິໄສທັດໃໝ່ສຳລັບເມືອງຂອງພວກເຮົາ.

ເນັ້ນໃສ່ຄົນທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຖືກປະຖິ້ມຈາກຂະບວນການຂອງການວາງແຜນ: ພວກເຮົາຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນໃນທົ່ວ ເມືອງ Seattle ເພື່ອກຳນົດຮູບແບບລະບົບການຂົນສົ່ງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍການເນັ້ນໃສ່ຄົນຜູ້ທີ່ມັກຖືກປະຖິ້ມເລື້ອຍໆຈາກຂະບວນການຂອງການວາງແຜນ ສິ່ງນີ້ລວມທັງຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນຜິວສີ; ຄົນທີ່ເປັນ LGBTQIA+; ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແບບທຸກຍາກ; ຊຸມຊົນຄົນອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ; ຄົນໜຸ່ມ; ຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຕ່າງໆ.

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນທີ່ສຸດ: ພວກເຮົາກຳລັງຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ພະແນກປະສານງານຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງຂອງເມືອງ Seattle (Seattle Department of Neighborhoods Community Liaisons) ເພື່ອພັດທະນາຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ.

ກົນລະຍຸດການມີສ່ວນຮ່ວມແບບໃໝ່: ດ້ວຍຂະບວນການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຜນ STP, ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍວິທີທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ. ພວກເຮົາຈະຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັບວ່າຊຸມຊົນທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນນັ້ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເລື່ອງສຳຄັນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວນັ້ນໂດຍການໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດທະນະທຳ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ກວມລວມ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສາທາລະນະສຸກໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສຽງຂອງທ່ານຈະເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຂະບວນການນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອພັດທະນາແຜນເຮັດວຽກສຳລັບເມືອງ Seattle ທັງໝົດ.

ແຜນ STP ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູບແບບຂອງ ເມືອງ Seattle ແນວໃດ?

ການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູບແບບຂອງເມືອງ Seattle (ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ພະແນກຂອງເມືອງໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈຄັ້ງສຳຄັນວ່າເມືອງ Seattle ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດນະນາແນວໃດໃນອີກຊາວປີຂ້າງໜ້າ. ແຜນນີ້ມີອົງປະກອບຂອງການຂົນສົ່ງເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ.

ໂຄງຮ່າງສ່ວນການຂົນສົ່ງຂອງແຜນການທີ່ສົມບູນແບບໄດ້ອະທິບາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳລັບລະບົບການຂົນສົ່ງໃນອະນາຄົດຂອງ ເມືອງ Seattle. ແຜນ STP ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກົນລະຍຸດ ແລະ ການດຳເນີນການທີ່ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດດ້ານການຂົນສົ່ງໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (OPCD) ເພື່ອພັດທະນາແຜນທັງສອງໃນເວລາດຽວກັນ. ແຕ່ລະແຜນສ້າງຈາກແຜນອື່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຜນ STP ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການລົງທຶນໃນຊຸມຊົນໃນອະນາຄົດໄດ້. ທາງ OPCD ຍັງກຳລັງພັດທະນາແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ຜ່ານໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ຄະນະທີ່ປຶກສາຮ່ວມກັນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆນຳອີກ. ແຜນ STP ແລະ ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ຈະສະໜອງການຂົນສົ່ງ, ການໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ກົນລະຍຸດການຂະຫຍາຍຕົວແບບປະສົມປະສານເພື່ອອະນາຄົດຂອງເມືອງ Seattle.