Falanqaynta Sinnaanta Jinsiyadaha ee Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tago Dugsiyada

Guudmar

Happy kid on bike with adult helping

Hindisaha Caddaaladda Bulshada iyo Jinsiyada ee Seattle (RSJI) waa dedaal ka jira magaalada oo dhan oo lagu joojinayo mida-takoorka hay'adeed iyo kala duwanaanshaha ku saleysan jinsiyada ee ka jira Dowladda hoose. Qalabka-iswata ee Sinnaanta Jinsiyada (RET) wuxuu dejinayaa geeddi-socod rasmi ah iyo su'aalo is-wata si loo hago horumarinta, hirgelinta, iyo qiimeynta siyaasadaha, hindiseyaasha, barnaamijyada, iyo arrimaha miisaaniyadda si wax looga qabto saameynta ay ku leeyihiin sinnaanta jinsiyadaha.

Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tago Dugsiyada (SRTS) waa dhaqdhaqaaq qaran, degaan, iyo gobol si loogu fududeeyo ama ammaan loogu dhigo ardayda in ay u lugeeyaan iyo in ay baaskiil u raacaan dugsiyada oo ayna kaga soo noqdaan. Waaxda Gaadiidka Seattle waxay adeegsataa istiraatiijiyado isku-dhaf ah si ay ugu guuleysato yoolkan:

 • Waxbarasho: hubinta in qof kastaa uu barto sida ammaanka ah ee loo socdaalo.
 • Dhiirragelin: ku boorrinta ama ku dhiirigelinta bulshada dugsiyada socodka iyo baaskiil wadashada.
 • Injineernimo: mashruucyo wax dhisid sida in lagu dhiso waddada dhinaceeda meelo lagu socdo oo cusub, meelo laga gudbo oo ammaan ah, iyo waddooyin horumarsan oo baaskiilada lagu wato.
 • Fullin: in iskaashi lala galo Waaxda Booliska Seattle si loo fulliyo sharciyada ammaanka waddooyinka.
 • Qiimeyn: in lala socodo horumarka ku aadan yoolalka ammaanka ee aynu wadaagno.
 • Xoojin: in la siiyo khayraad horyaallada dugsiyada.

Himilada Sinaanta Jinsiyadaha

Himiladeenna waa in carruurta dhigata dugsiyada Seattle ay ku bilaabaan maalintooda in ay dareemaan faa'iidooyinka ay leeyihiin in loo lugeeyo iyo in baaskiil loo wato dugsiga, oo ay ka mid yihiin:

 • In ay ciyaaraan oo ay baashaalaan.
 • In ay ammaan dareemaan.
 • Xoojinta xiriirada ay la leeyihiin bulshadooda.
 • Ku imaadaan dugsiga wakhtigii loogu talogalay ee quracda oo ayna diyaar u noqdaan in ay wax bartaan.
 • Caafimaadka jirka iyo maskax oo wanaagsan.

Si loo taageero dedaalka Seattle ee lagu joojinayo midab-takoorka hay'adeed oona lagu dhisayo magaalo loo siman yahay, waxaan diirada saarnay ardeyda ka mid ah kooxahan: bulshooyinka midabka leh, bulshooyinka dakhligoodu hooseeya, bulshooyinka muhaajiriinta iyo qaxootiga, shakhsiyaadka naafada ah, dadka ay haysato guri la'aanta ama sugnaan la'aan guri, bulshada LGBTQ, iyo gabdhaha.

Geeddi-socodka Falanqeynta Sinaanta Jinsiyadaha

Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tago Dugsiyada waxaa ka go'an in ay la shaqeyso bulshooyinka si aynu si fiican ugu fahano sida aynu ku wanaajinayno barnaamijka Waddooyinka Ammaanka ee Lagu Tago Dusgiyada si ay ugu adeegto ardeyda Seattle ee midabka leh hababka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Waxaan qaadeynaa tallaabo ku salaysan-sinnaan kor loogu qaadayo dugsi aadidda ardeyda oo firfircooni badan leh sababtoo ah dhammaan carruurta waxay xaq u leeyihiin in ay helaan caafimaad, farxad, iyo guul waxbarasho, iyadoo aan la eegaynin jinsiyadooda.

Sannadka 2015, barnaamijka Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tagu Dugsiyada wuxuu bilaabey Jidad Ammaan ah, Dugsiyo iyo Bulshooyin Caafimaadqab leh: Qorshaha Waxqabadka 5-sano ee Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tago Dugsiyada ee loogu talogalay Seattle. Qorshahan wuxuu nagu hagayaa in aynu ku adeegsano RET barnaamijkeenna 2017 si loo hubiyo in barnaamijka Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tago Dugsiyada uu bixiyo adeegyo loo siman yahay.

Geeddi-socodka RET ee Waddooyinka Ammaanka ah ee Lagu Tago Dugsiyada (SRTS) wuxuu:

 • Dejinayaa natiijada sinnaanta jinsiyadaha ee barnaamijka SRTS
  • Ka qeybgalinayaa daneeyeyaasha uu saameeyay barnaamijka SRTS.
  • Falanqaynayaa xogta la heli karo.
  • Aqoonsanayaa sababaha aasaasiga ah ee abuuraya sinnaan la'aantan jinsiyadaha.
 • Qiimeynayaa isku-toosinta barnaamijka SRTS natiijooyinka sinnaanta jinsiyadaha
  • Sameynayaa istiraatiijiyado lagu abuurayo sinnaanta jinsiyadaha oo badan.
  • Diiwaangelinayaa arrimaha aan la xallin.
 • Aqoonsanayaa qiyaasaha cabbirada qiimeynta iyo hababka ka-warbixinta
 • La wadaagayaa dokumeentiga RET Hoggaanka Waaxda, Kooxda Isbeddelka, iyo xubnaha bulshada

Inta lagu guda jiro sannadka soo socda, falanqaynteena sinnaanta jinsiyadaha waxay:

 • Dayrta 2017
  • Falanqayn doontaa xogta ku saabsan sida aynu ugu adeegnay wakhtiyadii la soo dhaafey bulshooyinka.
 • Jiilaalka 2018
  • Ka qaybgalin doontaa dadka uu saameeyay barnaamijkeenna qaab wadahadal iyo sahan.
 • Gu'ga 2018
  • Sameyn doontaa istiraatiijiyado cusub iyo iskaashiyo si loo gaaro himiladeenna sinaanta jinsiyada
  • Aqoonsan doontaa qiyaasaha cabbirada qiimeynta si aynu u qiyaasno horumarkeena ku aadan himiladan.
 • Xagaaga 2018
  • Dib ugu soo warbixin doontaa bulshooyinka.

Waxaan iskaashi la samaynaynaa dugsiyadan soo socda oo ku saleysan jinsiyadaha, qowmiyadaha, iyo kala duwanaanshaha luuqadeed ee ardeyda:

Wing Luke Elementary
West Seattle Elementary
Dearborn Park Elementary
Concord Elementary
Dunlap Elementary
Bailey Gatzert Elementary
Aki Kurose Middle School
Rainier Beach High School

Waxaan doonaynaa in aynu war kaa maqalno!

Si taxaddar leh u eeg inta uu socdo sahankeena boostada, iimaylka, online-ka, iyo dugsiyada iyo ururrada bulshada ee ku yaalla Seattle oo dhan.

kids crossing safely in a crosswalk