Cải tiến dành cho người đi bộ dọc theo đường Greenwood Ave

Ngày 11 tháng 1 năm 2022

Sự kiện gì đang diễn ra?

Nhóm dự án của chúng tôi đã làm việc với các chủ sở hữu bất động sản có tác động cụ thể, chẳng hạn như lấn chiếm lộ giới, để hoàn tất các thỏa thuận và hoàn thành bản thiết kế của dự án. Chúng tôi đang trong giai đoạn thiết kế cuối cùng của dự án này và việc xây dựng sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 3 năm 2022 và dự kiến kéo dài từ 6-8 tháng. Các thành viên cộng đồng sẽ nhận được thông báo trước khi bắt đầu xây dựng dưới dạng tờ rơi và bảng chỉ dẫn trong những tuần tới để thông báo việc xây dựng sẽ bắt đầu. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi chuẩn bị cho công việc này.

Đồ Họa Dòng Thời Gian Trước Khi Tiến Hành Xây Dựng

Tổng Quan Về Dự Án

Chúng tôi đang lên kế hoạch lắp đặt các vỉa hè mới dọc theo cả hai bên đường Greenwood Ave N, ở giữa đoạn đường N 117th St và đường N 130th St. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3 năm 2022.

Đường Greenwood Ave có nhiều nhà, căn hộ, chung cư, và các cơ sở kinh doanh, đồng thời cũng là một tuyến đường xe buýt được sử dụng thường xuyên. Đoạn Greenwood, ở giữa đường N 117th St và đường N 130th St ở Broadview đã được ưu tiên từ lâu cho việc xây dựng vỉa hè mới.

Những vỉa hè mới này sẽ là sự bổ sung cần thiết và giúp kết nối cư dân với các phương tiện giao thông công cộng được sử dụng thường xuyên, trường học, và các điểm đến khác trong khu vực. Những cải tiến này sẽ giúp đạt được mục tiêu Vision Zero của Seattle, là chấm dứt tất cả các trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông vào năm 2030.

Đặc biệt dọc theo đường Greenwood Ave N, cộng đồng ở Broadview đã trải qua các vấn đề về ngập lụt cũng như việc thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ. Với dự án này, chúng tôi có kế hoạch thực hiện các biện pháp xử lý thoát nước tự nhiên tại chỗ, nhằm nâng cao chất lượng nước và hệ thống thoát nước trong khu vực này.

Nền Tảng của Dự Án

Kể từ năm 2016, chúng tôi đã làm việc để lắp đặt vỉa hè đi bộ dọc theo đường Greenwood Ave N, giữa đoạn đường N 92nd St và đường N 145th St. Ngoài vỉa hè mới, chúng tôi đã lắp đặt thêm lề đường, dải trồng cây, cải thiện tín hiệu dành cho người đi bộ, tín hiệu giao thông mới và các đường dốc lề đường tuân thủ theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Mỹ (Americans with Disabilities Act).

Tình trạng hiện tại dành cho người đi bộ dọc theo đường Greenwood Ave N

Tình trạng hiện tại dành cho người đi bộ dọc theo đường Greenwood Ave N.

Bản đồ của các cải tiến dành cho người đi bộ dọc theo đường Greenwood Ave

Khu Vực Dự Án

Khu vực dự án nằm dọc theo Greenwood từ đường 113th đến đường 117th

Lịch Trình

Quá trình xây dựng bắt đầu từ đường N 117th St và đường N 130th St - Tháng 3 năm 2022

Hoàn tất thỏa thuận giữa Sở Giao Thông Vận Tải Seattle (SDOT) và chủ sở hữu bất động sản - Tháng 11 năm 2021

Buổi thuyết trình trực tuyến cho các nhóm cộng đồng - Tháng 9 năm 2020

Thông báo dưới dạng bưu thiếp được gửi đến các doanh nghiệp và cư dân trong khu vực - Tháng 6 năm 2020

Tài Liệu

Thông báo gởi đến cư dân (Tháng 6 năm 2020)

Kinh Phí

Dự án này được tài trợ bởi Move Seattle Levy, đã được các cử tri chấp thuận vào năm 2015.

Logo của Move Seattle Levy

Shamia Vinson

Communications & Outreach Lead

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.