Phân Tích Tính Bình Đẳng Chủng Tộc của chương trình các Tuyến đường An toàn tới Trường

Tổng quan

Happy kid on bike with adult helping

Sáng kiến Công bằng Xã hội và Chủng tộc của Seattle (RSJI) là một nỗ lực trên toàn thành phố của chính quyền Thành phố nhằm chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc có tính cơ cấu và những sự cách biệt về mặt chủng tộc. Bộ Dụng cụ Bình đẳng Chủng tộc (RET) đưa ra một quy trình chính thống và một bộ các câu hỏi để hướng dẫn cách phát triển, thực thi và đánh giá các chính sách, sáng kiến, chương trình và các vấn đề ngân sách nhằm xử lý các tác động lên tính bình đẳng chủng tộc.

Các Tuyến đường An toàn tới Trường (SRTS) là một phong trào của địa phương, của tiểu bang và quốc gia nhằm giúp cho học sinh đi bộ và đi xe đạp đến trường được dễ dàng và an toàn hơn. Sở Giao thông Seattle sử dụng kết hợp các chiến lược để đạt được mục tiêu này:

 • Giáo dục: đảm bảo rằng mọi người học được cách đi lại an toàn.
 • Sự Khuyến khích: khuyến khích việc đi bộ và đi xe đạp trong cộng đồng trường học.
 • Kỹ thuật: các dự án xây dựng như vỉa hè mới, các vạch sang đường an toàn hơn, và cải thiện đường phố dành cho người đi xe đạp.
 • Thực thi: hợp tác với Sở Cảnh Sát Seattle nhằm thực thi pháp luật về an toàn giao thông.
 • Đánh giá: theo dõi mức độ tiến triển trong hành trình đạt tới các mục tiêu chung về an toàn của chúng ta.
 • Sự trao quyền: cung cấp thêm nguồn lực cho các nhà vô địch của các trường học.

Tầm nhìn về Bình đẳng Chủng tộc

Tầm nhìn của chúng tôi là giúp trẻ em trong độ tuổi đi học ở Seattle bắt đầu ngày mới của các em bằng việc được trải nghiệm các lợi ích của hoạt động đi bộ và đi xe đạp tới trường, bao gồm:

 • Cảm thấy vui vẻ
 • Cảm thấy an toàn
 • Tăng cường các mối liên kết tới các cộng đồng của các em
 • Đến trường kịp giờ ăn sáng và sẵn sàng để bắt đầu việc học
 • Cải thiện sức khỏe thể chất cũng như tinh thần

Để hỗ trợ nỗ lực của Seattle trong việc chấm dứt sự phân biệt chủng tộc có tính cơ cấu và xây dựng một thành phố bình đẳng hơn, chúng tôi tập trung vào các học sinh trong các nhóm sau: các cộng đồng da màu, các cộng đồng người thu nhập thấp, các cộng đồng người nhập cư và tị nạn, người khuyết tật, người từng trải qua tình trạng vô gia cư hoặc nhà ở không ổn định, cộng đồng người đồng tính và chuyển đổi giới tính, và các trẻ em gái.

Quy trình Phân tích Tính Bình đẳng Chủng tộc

Chương trình các Tuyến đường An toàn tới trường cam kết làm việc cùng các cộng đồng để hiểu hơn về cách chúng tôi có thể cải thiện chương trình các Tuyến đường An toàn tới Trường nhằm phục vụ các học sinh da màu của Seattle một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi đang tiếp cận theo hướng bình đẳng nhằm khuyến khích học sinh đi lại một cách năng động hơn bởi vì tất cả trẻ em đều có quyền có sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong học tập dù cho các em thuộc chủng tộc nào.

Trong năm 2015, chương trình các Tuyến đường An toàn tới Trường đã phát động kế hoạch Safe Streets, Healthy Schools and Communities: A Safe Routes to School 5-Year Action Plan for Seattle. Kế hoạch này hướng chúng tôi tới việc áp dụng RET cho chương trình của chúng tôi trong năm 2017 để đảm bảo rằng chương trình các Tuyến đường An toàn tới Trường phân bổ các dịch vụ một cách bình đẳng.

Quy trình RET của các Tuyến đường An toàn tới Trường (SRTS) sẽ:

 • Đặt ra các mục tiêu về bình đẳng chủng tộc cho chương trình SRTS
  • Kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan chịu ảnh hưởng bởi chương trình SRTS.
  • Phân tích dữ liệu sẵn có.
  • Xác định các nguyên nhân gốc rễ gây ra những sự bất bình đẳng chủng tộc này.
 • Đánh giá sự phù hợp của chương trình SRTS với các mục tiêu về bình đẳng chủng tộc
  • Phát triển các chiến lược để tạo được sự bình đẳng chủng tộc nhiều hơn nữa.
  • Chứng minh bằng tài liệu các vấn đề chưa giải quyết được.
 • Xác định các thước đo đánh giá và các cơ chế báo cáo
 • Chia sẻ tài liệu RET với Lãnh đạo Sở, Nhóm Thực hiện sự Thay đổi và các thành viên cộng đồng

Trong năm tiếp theo, hoạt động phân tích tính bình đẳng chủng tộc của chúng tôi sẽ:

 • Mùa Thu 2017
  • Phân tích dữ liệu về việc chúng tôi đã phục vụ các cộng đồng như thế nào trong quá khứ.
 • Mùa Đông 2018
  • Kêu gọi sự tham gia của những người chịu tác động bởi chương trình của chúng tôi thông qua các cuộc trò chuyện và các khảo sát.
 • Mùa Xuân 2018
  • Phát triển các chiến lược và hoạt động hợp tác mới để đạt được tầm nhìn về bình đẳng chủng tộc của chúng tôi.
  • Xác định các thước đo đánh giá để đo các tiến bộ của chúng tôi trong việc đạt tới tầm nhìn này.
 • Mùa Hè 2018
  • Báo cáo lại cho các cộng đồng.

Chúng tôi đang hợp tác với các trường học sau đây dựa trên sự đa dạng về chủng tộc, sắc tộc, và ngôn ngữ của học sinh các trường này:

Wing Luke Elementary
West Seattle Elementary
Dearborn Park Elementary
Concord Elementary
Dunlap Elementary
Bailey Gatzert Elementary
Aki Kurose Middle School
Rainier Beach High School

Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị!

Hãy chú ý tìm đọc khảo sát của chúng tôi trong thư bưu điện, trực tuyến, và tại các trường học và các tổ chức cộng đồng trên khắp Seattle.

kids crossing safely in a crosswalk