Thắc mắc về Hóa Đơn của Quý Vị

Hóa đơn của quý vị có cao hơn bình thường không?

Hệ thống đường ống có thể bị rò rỉ. Những nơi hay bị rò rỉ nhất trong nhà là bồn vệ sinh, vòi nước trong nhà và vòi nước bên ngoài nhà.

Quý vị có thể đã bỏ thêm rác ra ngoài.

 

Các Chương Trình Trợ Cấp

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn điện tử, quý vị có thể được giúp đỡ qua các chương trình trợ cấp (Trang bằng Tiếng Anh).

 

Lập Hóa Đơn Theo Ngân Sách

Nếu quý vị thấy việc trả một khoản tiền trung bình dễ dàng hơn là trả một khoản tiền khác nhau giữa mùa đông và mùa hè, quý vị nên đăng ký sử dụng Chương Trình Lập Hóa Đơn theo Ngân Sách (Trang bằng Tiếng Anh). Để nộp đơn qua điện thoại hoặc để biết thêm chi tiết, xin gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều.

 

Hóa đơn ước tính

Nếu chúng tôi không thể tới gần đồng hồ đo của nhà quý vị để đọc dữ liệu, chúng tôi sẽ ước tính số tiền hóa đơn của quý vị. Vui lòng bảo đảm là có thể tiếp cận được đồng hồ đo một cách dễ dàng.

 

Thông tin về lệ phí trả trễ

Chúng tôi có thể tính đô-la lệ phí trả trễ cho các hóa đơn quá hạn thanh toán 15 ngày làm việc.

 

Liên lạc với chúng tôi:

  • Qua điện thoại Gọi (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều.
  • Đích thân tới Tới Trung Tâm Dịch Vụ Không Cần Hẹn Trước, trên lầu 4 của Seattle Municipal Tower (trước đây là Key Tower), 700 5th Avenue, ở khu trung tâm thành phố Seattle. Bản đồ

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.