Nhờ Giúp Chi Trả Hóa Đơn

Trợ cấp cho Người Cao Niên, Người Khuyết Tật và Khách Hàng có Lợi Tức Thấp.

Vui lòng gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị nhận được thông báo khẩn cấp. Khách hàng Seattle City Light có thể được nhận trợ cấp tới 50% hoặc $200 hóa đơn tiền điện. Gọi (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều.

Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Điện Nước: (206) 684-0268 Có Dịch Vụ Thông Dịch.

Khách hàng có thể tiết kiệm đến 50% hóa đơn dịch vụ điện, nước, cống rãnh thoát nước và dịch vụ thu rác nếu mức lợi tức gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn 70% mức lợi tức trung bình của tiểu bang.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Liên Bang nếu nguồn sưởi ấm chính của quý vị là điện, khí đốt hoặc dầu, và quý vị cần giúp chi trả hoá đơn điện nước trong mùa đông. Gọi (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều. Gọi thẳng cho Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Liên Bang (Federal Energy Assistance Program) tại số (800) 348-1744.

Nếu quý vị vẫn gặp khó khăn về tài chánh, quý vị nhận được thông báo khẩn và đã tận dụng tất cả các chương trình trợ cấp khác, xin gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được trợ cấp thêm qua Project Share, một chương trình được tài trợ bởi các khoản đóng góp của khách hàng.

 

Quy Định Hướng Dẫn về Lợi Tức

Số Người trong Hộ Gia ĐìnhTổng Lợi Tức Hàng Tháng
1 $2,966
2 $3,879
3 $4,791
4 $5,704
5 $6,617
6 $7,529

Quý vị có thắc mắc về các quy định hướng dẫn về lợi tức hoặc Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Điện Nước không? Gọi (206) 684-0268

 

Đăng Ký với Một trong các Đối Tác của Chúng Tôi

Dịch Vụ Giới Thiệu và Tư Vấn cho Người Á Châu
Có dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ sau đây: Tiếng Bhutan, Nepal, Hinđu, Nepal, Burmese, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đài Loan, tiếng Lào, tiếng Thái, và tiếng Tagalog.
Liên lạc: (206) 695-7506
Địa điểm: 3639 Martin Luther King Jr. Way South, Seattle, WA 98144 - Bản đồ

 

Đừng quên mang theo các giấy tờ cần thiết

  • Các giấy tờ cần mang theo (pdf)
  • Xác minh lợi tức cho ba tháng trọn vẹn gần đây nhất: Một số ví dụ là cuống phiếu lương, biên lai TANF, an sinh xã hội, và nhiều dạng giấy tờ khác.
  • Quý vị đang thất nghiệp? Không sao, hãy mang theo số an sinh xã hội của quý vị và chúng tôi sẽ tự xác minh.
  • Xác minh Gia Cư/Địa Chỉ: Hợp Đồng Thuê Nhà/Hợp Đồng Cho Thuê VÀ bằng chứng về việc trả tiền thuê nhà cho tháng hiện tại HOẶC biên lai trả nợ vay thế chấp mua nhà hoặc thuế bất động sản.
  • Giấy tờ nhận dạng: Cho tất cả các thành viên trong gia đình từ 18 tuổi trở lên. (Giấy tờ nhận dạng do Chỉnh Phủ cấp ví dụ như thẻ căn cước do tiểu bang cấp, bằng lái xe, và hộ chiếu)
  • Học sinh: Thư thông báo được nhận trợ cấp học phí, các khoản trợ cấp, các khoản vay, vừa học vừa làm, và thời khóa biểu học chính thức.

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.