Di chuyển – Mở/Đóng Trương Mục

Nếu quý vị đang chuyển nhà đi nơi khác, quý vị có ba lựa chọn để mở và/hoặc đóng trương mục của quý vị:

Các yêu cầu đối với khách hàng mới (nếu quý vị với đến Seattle)

 

Trước khi quý vị bắt đầu

Quý vị sẽ cần:

 • Máy đọc đồng hồ đo nước. Cách đọc
 • Máy đọc đồng hồ đo nước  Cách đọc
 • Các trương mục dịch vụ nước/thoát nước/thu rác của gia đình sẽ chỉ được đứng tên chủ sở hữu
 • Tên của người mua nếu quý vị đã bán căn nhà của quý vị
 • Kích cỡ hiện tại của thùng rác. Quyết định đó có phải là kích cỡ thích hợp cho quý vị hay không.

Quý vị sẽ được thông báo đơn xin đã gửi đi thành công. Đơn xin thường được giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc.

 

Cách tìm đồng hồ đo nước

Đồng hồ đo nước thường nằm ở:

 • trong các hộp sắt chôn dưới mặt đất;
 • trong các lối đậu xe hoặc lối đi bộ ở phía trước hoặc bên cạnh nhà;
 • hoặc được che đậy bằng một tấm bảng kim loại cỡ 1x2 ft. ghi là CWM (City Water Meter).
Graphic of water meter

 

Cách đọc đồng hồ đo nước

 • Dùng một chiếc que nhỏ, thanh vặn hoặc tu-vít để nhấc nắp đậy lên.
 • Ghi lại ba (3) chữ số cuối cùng in trên nắp đồng hồ đo.
 • Nhấc nắp lên và ghi xuống 4 chữ số màu đen và 2 chữ số màu đỏ trên đồng hồ từ trái sang phải giống như quý vị đọc công-tơ-mét ghi số dặm đi của xe.  (xem hình bên phải)
 • Hạ nắp, và đóng chặt tấm che bằng kim loại.   

 

Cách tìm đồng hồ đo điện tử

Đồng hồ đo điện tử thường được gắn vào bên cạnh nhà của quý vị, cách mặt đất khoảng 6 feet. Nếu quý vị không thể tìm được đồng hồ đo, vui lòng gọi số (206) 684-3000.

 

Cách đọc đồng hồ đo điện tử

Các kim đồng hồ đo giống như mặt đồng hồ đeo tay sắp thành hàng (mỗi kim di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ). Khi quý vị đọc đồng hồ đo – hãy đọc từ trái sang phải.

 • Lưu ý khi vạch chỉ nằm giữa hai số, quý vị nên ghi số thấp hơn của hai số đó.
 • Khi vạch chỉ thẳng vào một chữ số, hãy nhìn vào kim đồng hồ bên tay phải. Nếu vạch chỉ trên kim đồng hồ bên phải vượt quá số 0 thì ghi số mà kim chỉ đang nằm trên.
 • Nếu vạch trên kim đồng hồ bên phải không vượt quá số không, thì vạch trên kim đồng hồ quý vị đang đọc là “ở giữa hai số”. Ghi số nhỏ hơn trên kim đồng hồ mà quý vị đang đọc.

Graphic of Five Dial Water Meter

Số cho một đồng hồ đo có năm kim sẽ là 16,064.
Số cho đồng hồ đo có bốn kim sẽ là 6064.

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.