Trương mục, Hóa đơn, Thanh toán

(206) 684-3000

  • Bấm số 5, sau đó bấm số 5.
  • Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời.
  • Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.


Tờ thông tin có thể in ra: Những gì được chấp nhận là đồ tái chế, rác thực phẩm và phân vườn, hay rác gia đình (pdf)

Video: Tái chế tại các khu chung cư và cư xá

Video: Có thể bỏ gì vào thùng rác thực phẩm và rác phân vườn?

Tiết Kiệm Điện tại Gia (pdf) - Seattle City Light

Trương mục của tôi có nguy cơ bị đóng

Vui lòng gọi một đại diện ban dịch vụ khách hàng để chi trả.

Gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều. (không phải trả lệ phí).

Dịch vụ nước của tôi bị cắt. Tôi nên làm gì?

Vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Thu xếp chi trả

Nếu quý vị nhận được hóa đơn và không nghĩ là quý vị sẽ có khả năng trả trọn một lần, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Chúng tôi có thể thu xếp việc chi trả.

Những cách chi trả hóa đơn

Chi trả qua điện thoại – hai cách

  • Nói chuyện với một đại diện ban dịch vụ khách hàng và chi trả tiền bằng cách gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều. (không phải trả lệ phí)

Hoặc…

  • Thanh toán qua điện thoại tự động 24 giờ trong ngày. Hiện tại dịch vụ này chỉ có bằng Tiếng Anh. Nhập vào thông tin thanh toán của quý vị bằng cách sử dụng bàn phím trên máy điện thoại. Chỉ chấp nhận các phương thức thanh toán là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (không nhận ngân phiếu). Gọi số (877) 398-3531. (không phải trả lệ phí)