VISA and Immigrant Resources - Vietnamese Language

Văn phòng Luật sư Thành phố Seattle cam kết bảo vệ và phục vụ tất cả các nạn nhân
của tội phạm, bất kể tình trạng công dân, tài liệu hoặc khả năng ngôn ngữ. Chính sách của Thành phố Seattle là không yêu cầu bất kỳ người nào tìm kiếm dịch vụ tiết lộ tình trạng nhập
cư của họ.

Về THỊ THỰC cho Nạn nhân Nhập cư của Tội phạm

Nếu bạn là nạn nhân của một tội phạm, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin một số thị thực nhập cư nhất định được gọi là thị thực U hoặc T. Những thị thực này bảo vệ nạn nhân của một số tội ác nhất định hữu ích cho việc thực thi pháp luật trong việc điều tra những tội ác đó. Thị thực T cung cấp lợi ích nhập cư cho nạn nhân của nạn buôn người. Thị thực U và T đều có thể cung cấp:                        

• Tình trạng nhập cư tạm thời                        

• Truy cập vào giấy phép làm việc                        

• Cơ hội nộp đơn xin thường trú (được gọi là thẻ xanh) cho người có thị thực và các thành viên gia đình của họ                        

• Truy cập hỗ trợ tiền mặt, Medicaid, số An sinh xã hội, bằng lái xe và nhiều lợi ích công cộng khác

Tìm hiểu thêm về Thị thực U

Tìm hiểu thêm về Thị thực T

Do mức độ nghiêm trọng của bất kỳ thay đổi nào đối với tình trạng nhập cư của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến luật sư di trú trước khi nộp đơn xin thị thực (xem bên dưới để được hỗ trợ pháp lý).

Để nộp đơn Để xin thị thực U hoặc T, bạn phải có được một mẫu chứng nhận thực thi pháp luật có chữ ký từ một cơ quan thực thi pháp luật nơi xảy ra tội phạm. Mẫu chứng nhận này nói rằng bạn đã hợp tác với cuộc điều tra thực thi pháp luật. Mẫu chứng nhận thực thi pháp luật này sau đó có thể được gửi cùng với đơn xin Thị thực U hoặc T cho Cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để xử lý. Đối với Thị thực U, mẫu chứng nhận thực thi pháp luật này là
mẫu USCIS I-918 Bổ sung B, và đối với Thị thực T mẫu này là mẫu USCIS I-914 Bổ sung B.

Sở Cảnh sát Seattle và Văn phòng Luật sư Thành phố Seattle là các cơ quan thực thi pháp luật có thể chứng nhận (ký) các mẫu này cho bạn. Cơ quan thực thi pháp luật phải đồng ý rằng bạn đã tham gia vào quá trình điều tra tội phạm. Văn phòng Luật sư Thành phố Seattle và Sở Cảnh sát Seattle không có nghĩa vụ pháp lý để ký vào một bản tuyên bố. USCIS đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp Thị thực này. Chứng nhận không tự động cấp một lợi ích nhập cư. Tuy nhiên, nếu không có chứng nhận thực thi pháp luật, thì Thị thực U sẽ bị từ chối. Nếu bạn là nạn nhân của một tội ác xảy ra trong thành phố Seattle và cần phải có mẫu chứng nhận thực thi pháp luật đã hoàn thành, vui lòng gửi email mẫu đơn đã điền tới CityAttorneyVisaCertifications@seattle.gov hoặc gửi thư đến Giám sát viên Bộ phận Bạo lực Gia đình (Domestic Violence Unit Supervisor), 701 5th Ave, Ste 2050, Seattle, WA 98104

Hỗ trợ Ngôn ngữ và Pháp lý

Nếu bạn cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác, Văn phòng Luật sư Thành phố có những người biện hộ nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Cũng có thông dịch viên cho các ngôn ngữ khác.

Để được hỗ trợ về quy trình nộp đơn Thị thực U hoặc Thị thực T, bạn có thể liên
lạc Dự án Quyền Nhập cư Tây Bắc. Xem trang web của họ để biết chi tiết: https://www.nwirp.org/get-help/.  

Bộ phận xuất nhập cảnh

Peace trong Đường dây Trợ giúp tại nhà 1 (888) 847-7205            

Kết nối người gọi với một người biện hộ nói ngôn ngữ của họ. Đây là một hệ thống tự động, vì vậy hãy đợi cho đến khi bạn nghe thấy ngôn ngữ nói của mình và chọn ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ: Tiếng Amhara, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếngKhmer, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Rumani, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Tigrigna, tiếng Ucraina, và tiếng Việt.   

Để tìm hiểu xem ai đó đang được bảo hộ di trú: https://locator.ice.gov/odls/homePage.do   

Nhập cư và Hải quan: Biết quyền của bạn: https://www.nwirp.org/resources/kyr/  

Trợ giúp Tài chính cho Người nhập cư: Đây là một liên kết đến các loại trợ giúp tài chính có sẵn ở WA và các tiểu bang khác cho người nhập cư: http://map.niwap.org/

Seattle Hỗ trợ Cộng đồng Người nhập cư của chúng tôi

Vào tháng 2 năm 2017, Hội đồng Thành phố Seattle đã nhất trí thông qua Nghị quyết 31730 khẳng định Seattle là một thành phố đang chào đón người nhập cư và người tị nạn. Vào tháng 10 cùng năm, Hội đồng Thành phố Seattle đã nhất trí thông qua Nghị quyết 31775 "khẳng định sự hỗ trợ của Thành phố đối với các nhân chứng di dân và tị nạn, những người sống sót và nạn nhân của tội phạm." Năm 2018, cơ quan lập pháp tiểu bang Washington đã thông qua
SHB 1022 yêu cầu đào tạo và trả lời thống nhất về phía các cơ quan thực thi pháp luật đối với các yêu cầu của nạn nhân đối với các mẫu chứng nhận thực thi pháp luật cho Thị thực U và T.     

City Attorney

Ann Davison, City Attorney
Address: 701 Fifth Avenue, Suite 2050 , Seattle , WA , 98104-7095
Mailing Address: 701 Fifth Avenue, Suite 2050 , Seattle , WA , 98104-7095
Phone: (206) 684-8200
Contact City Attorney

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from City Attorney

The City Attorney heads the Law Department and is responsible for supervising all City litigation. In addition, the City Attorney supervises a staff of Assistant City Attorneys who provide legal advice and assistance to the City's management and prosecute violations of City ordinances.