Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ

Thành Phố Seattle không còn chấp nhận đơn đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế đang đầu tư thêm 4 triệu đô la để ổn định các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19, bằng cách cung cấp các khoản tài trợ tiền mặt thông qua Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ. Số tiền được tài trợ bởi Quỹ Phục Hồi Tài Chính Địa Phương Coronavirus (CLFR) được thành lập theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (ARPA), Quỹ Bình Ổn sẽ cung cấp các khoản tài trợ trị giá $5.000, $10.000 và $20.000 để sử dụng cho các chi phí hoạt động như tiền thuê nhà, tiền lương, thiết bị và hơn thế nữa.

Đối với vòng mới này, Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có tối đa 50 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương và chấp nhận đơn đăng ký của những người đã nhận được khoản tài trợ của Quỹ Bình Ổn trong các vòng trước. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ cần phải nộp đơn đăng ký trực tuyến, bao gồm cả những người đã nhận được gói tài trợ trong quá khứ và các doanh nghiệp đã nộp đơn trước đó.

Đến nay, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế đã trao trực tiếp hơn 10 triệu đô la tài trợ thông qua Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ cho gần 1.500 doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái kinh tế do đại dịch khắp Seattle.

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 10, những người từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính để tham gia một số sự kiện và cơ sở trong nhà và ngoài trời ở Quận King. Để giúp bù đắp các tác động kinh tế gia tăng mà quy định này sẽ có đối với các doanh nghiệp và tổ chức được yêu cầu phải thực thi chính sách này, các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ và nằm trong các lĩnh vực sau đây sẽ đủ điều kiện nhận thêm khoản tài trợ lên đến $1.000. Doanh nghiệp sẽ không bắt buộc phải nộp riêng một đơn đăng ký khác.

Các lĩnh vực cho khoản tài trợ bổ sung này bao gồm nhà hàng, tổ chức văn hóa và nghệ thuật biểu diễn, không gian giải trí về đêm và không gian hoạt động ngoại khóa/giải trí trong nhà (chẳng hạn như sân chơi bowling, phòng tập thể dục, cơ sở chơi game, v.v.).

Điều Kiện Đăng Ký

Để đủ điều kiện đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ, các doanh nghiệp đủ điều kiện phải:

 • Đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và các hạn chế liên quan đến sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như gián đoạn kinh doanh hoặc đóng cửa do đại dịch.
 • Có giấy phép kinh doanh còn hạn được cấp bởi Thành Phố Seattle.
 • Đã khai thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) của Thành Phố và nộp thuế đầy đủ nếu còn nợ.
 • Tuân thủ tất cả các luật và quy định của liên bang, tiểu bang và thành phố.
 • Chỉ nộp một đơn đăng ký duy nhất cho mỗi doanh nghiệp, địa chỉ, hộ gia đình, Số Nhận Dạng Nhân Viên (EIN), Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) và/hoặc số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố.

Địa Điểm:

 • Nằm trong địa giới thành phố Seattle.
 • Có địa chỉ kinh doanh thực tế và hoạt động tại Seattle, địa chỉ này sẽ được xác thực thông qua các tờ khai thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) đã nộp. Nếu bản khai thuế doanh nghiệp của quý vị không đề cập đến địa chỉ Seattle, doanh nghiệp sẽ bị coi là không đủ điều kiện.
  • Ngoại lệ: Người lao động sáng tạo, xe tải bán thức ăn và người bán hàng ở chợ nông sản. Các doanh nghiệp này hiện phải kinh doanh tại Thành Phố Seattle và cung cấp địa chỉ thường xuyên nhất tại Seattle của họ.
 • Không có quá hai địa điểm kinh doanh.

Quy Mô:

 • Có tối đa 50 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương.
 • Là chủ sở hữu duy nhất, tập đoàn C-corporation, tập đoàn S-corporation, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc quan hệ đối tác hữu hạn, với doanh thu ròng hàng năm tối đa 2 triệu đô la ($2.000.000) và tối thiểu là một nghìn đô la ($1.000).
  • Sở Tài Chính và Dịch Vụ Hành Chính của Seattle sẽ xác định khoản lỗ này thông qua doanh thu được báo cáo trong thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) cho năm 2019 và 2020 của doanh nghiệp.

Hoạt Động kinh Doanh:

 • Hiện đang mở cửa và hoạt động kinh doanh.
 • Bắt đầu hoạt động trước ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 • Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu độc lập, không phải là nhượng quyền thương mại và không thuộc chuỗi doanh nghiệp lớn.

Tổn thất doanh thu:

 • Doanh nghiệp phải có tổng số lỗ ròng hàng năm bằng hoặc vượt quá số tiền trợ cấp đang nộp đơn xin theo dữ liệu từ thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) của Thành Phố.

Tiêu chí bổ sung cho các tổ chức phi lợi nhuận:

 • Là một tổ chức nghệ thuật biểu diễn, tổ chức văn hóa hoặc tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh.
 • Có trạng thái phi lợi nhuận còn hiệu lực với Văn phòng Thư ký Tiểu bang Washington.

Ứng Viên Không Đủ Điều Kiện

Các doanh nghiệp KHÔNG đủ điều kiện đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ bao gồm:

 • Các doanh nghiệp nằm ở Quận King chưa hợp nhất.
 • Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động bất hợp pháp theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
 • 1099: Các dạng nhà thầu độc lập sau:
  • Chủ sở hữu cho thuê ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc bất động sản đầu tư (bao gồm Airbnb, Vrbo, v.v.).
  • Bất động sản cá nhân (môi giới độc lập).
  • Chia sẻ xe, taxi, dịch vụ giao đồ ăn và dịch vụ xe hơi (chẳng hạn như Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats, v.v.)
 • Các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 501 (c)(19), ngoại trừ nghệ thuật biểu diễn, các tổ chức văn hóa và các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh.

Tài Liệu Bắt buộc

Các doanh nghiệp nhỏ muốn đăng ký cho Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ sẽ cần phải tuân thủ theo Giấy Phép Kinh Doanh của Thành Phố và các yêu cầu về thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) để đủ điều kiện nhận tài trợ. Ứng viên đủ điều kiện sẽ cần có các tài liệu sau để nộp đơn đăng ký:

 • Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) (chín chữ số).
  • Các doanh nghiệp sẽ nhận được số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) khi họ nộp đơn xin Giấy Phép Kinh Doanh của tiểu bang Washington. Điều này có thể được thực hiện thông qua Cục Doanh Thu trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Người nộp đơn có thể tìm số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI) của mình trực tuyến tại dor.wa.gov/businesses.
 • Số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố (sáu chữ số).
  • Bất kỳ ai kinh doanh tại Seattle đều phải có chứng nhận thuế Giấy Phép Kinh Doanh Seattle, còn được gọi là số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố, số Khách Hàng Thành Phố hoặc giấy phép kinh doanh chung. Chủ sở hữu doanh nghiệp phải gia hạn chứng chỉ này mỗi năm trước ngày 31 tháng 12.
  • Số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố này khác với giấy phép kinh doanh của tiểu bang Washington. Nếu các doanh nghiệp không thể tìm thấy số của họ trên công cụ Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố Tìm Kiếm Doanh nghiệp , thì có khả năng họ có thể chỉ có giấy phép kinh doanh của tiểu bang Washington. Xem bên dưới để biết hình ảnh của mỗi giấy phép trông như thế nào để tham khảo.
  • Các doanh nghiệp có thể nộp đơn xin Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố và gia hạn trực tuyến tại filelocal-wa.gov hoặc qua đường bưu điện.
 • Thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O).
  • Mọi doanh nghiệp đều phải khai thuế và báo cáo với thành phố, ngay cả khi không có hoạt động nào hoặc không nợ thuế. Thuế kinh doanh ở Seattle không giống như thuế kinh doanh của tiểu bang Washington; doanh nghiệp phải khai thuế Seattle riêng biệt với thuế tiểu bang.
  • Các doanh nghiệp nói chung sẽ không nợ thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O) nếu tổng doanh thu chịu thuế hàng năm của họ dưới $100.000, nhưng doanh nghiệp vẫn cần phải khai thuế.
  • Doanh nghiệp có thể khai thuế và báo cáo trực tuyến tại filelocal-wa.gov hoặc qua đường bưu điện. Nếu quý vị có thêm thắc mắc về các loại thuế này, các doanh nghiệp có thể liên hệ với phòng Tài Chính Seattle tại tax@seattle.gov.

Hỗ Trợ Đăng Ký

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ ngôn ngữ, hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật, tài liệu ở các định dạng thay thế và thông tin cho người khuyết tật để hỗ trợ những ứng viên đủ điều kiện hoàn thành đơn đăng ký này. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận hỗ trợ bằng cách gọi số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov .

Đơn đăng ký này có sẵn bằng tám ngôn ngữ. Hỗ trợ song ngữ có sẵn bằng tiếng Amharic, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt. Để yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc phiên dịch, các doanh nghiệp có thể gọi số (206) 684-8090 và cung cấp các thông tin sau vào hộp thư thoại: tên, số điện thoại, ngôn ngữ muốn sử dụng và loại hỗ trợ mong muốn. Nhân viên sẽ gọi lại cho quý vị trong thời gian sớm nhất.

Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp qua cổng hồ sơ trực tuyến trước thời hạn nộp đơn. Các đơn đăng ký gửi qua email hoặc gửi qua đường bưu điện sẽ không được xem xét. Nếu quý vị không thể truy cập vào máy tính hoặc mạng internet đáng tin cậy, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế 3 ngày làm việc trước hạn chót nộp đơn đăng ký để được nhân viên hỗ trợ. Quý vị cũng có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của Thư Viện Công Cộng Seattle để truy cập máy tính và truy cập mạng internet.

Các Buổi Cung Cấp Thông Tin

Nhóm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ sẽ tổ chức một buổi cung cấp thông tin trực tuyến về cách đăng ký cho Quỹ Bình Ổn vào ngày 21 tháng 10 lúc 2h chiều.

Bỏ Lỡ Buổi Cung Cấp Thông Tin Hỗ Trợ Vòng 6 của Quỹ Bình Ổn? Quý vị có thể xem bản ghi lại của buổi cung cấp thông tin trực tuyến và xem tài liệu thuyết trình (có sẵn bằng tiếng Amharic, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt).

Đối với hỗ trợ tiếp cận hoặc thông tin hỗ trợ cho người khuyết tật hoặc các câu hỏi cần phiên dịch, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc oed@seattle.gov.

Dòng Thời Gian Nộp Đơn Đăng Ký

 • Ngày 19 tháng 10 năm 2021: Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ chấp nhận đơn đăng ký mới.
 • Ngày 14 tháng 11 năm 2021: Các đơn đăng ký phải được nộp trước 11h59 tối. Đơn đăng ký trễ hạn hoặc không đầy đủ sẽ không được chấp nhận.
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2021 - ngày 31 tháng 1 năm 2022: Xem xét đơn đăng ký và xử lý các khoản trợ cấp; ứng viên có thể được liên hệ trong thời gian này.
 • Ngày 31 tháng 1 năm 2022: Tất cả các ứng viên sẽ được thông báo về tình trạng hồ sơ của họ trước ngày này.

Tiến Trình Lựa Chọn

Sau khi Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ hết nhận đơn đăng ký, Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế sẽ bắt đầu xem xét các đơn đăng ký và lựa chọn người được nhận trợ cấp vào ngày 15 tháng 11 năm 2021. Tất cả các ứng viên sẽ được thông báo về tình trạng hồ sơ của họ trước ngày 31 tháng 1 năm 2022.

Các đơn đăng ký không hoàn chỉnh và các đơn không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về điều kiện cho lền xem xét ban đầu, sẽ được coi là không đủ điều kiện và bị loại khỏi việc xem xét thêm. Các nhân viên của Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế có thể liên hệ với quý vị để xác minh Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố và việc tuân thủ quy trình thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O). Lúc này, quý vị sẽ có 48 tiếng đồng hồ để xác nhận các tuân thủ quy định để được xem xét nhận tài trợ.

Lưu ý: Nhân viên của Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ có thể liên hệ với người nộp đơn qua điện thoại với mã vùng là 206 hoặc email có đuôi là @seattle.gov. Các doanh nghiệp có thể xác minh danh tính của nhân viên bằng cách gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số (206) 684-8090 hoặc truy cập trang danh bạ nhóm của chúng tôi trên trang mạng.

Thông Tin Bổ Sung

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập:

Nếu quý vị muốn chia sẻ thông tin này với mạng lưới của mình, vui lòng sử dụng Bộ Công Cụ Truyền Thông này.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle. Nhóm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ ổn định và phát triển, thông qua các chiến lược đầu tư trực tiếp như Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ, các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và bằng cách kết nối họ với các nguồn lực hỗ trợ.

Có Câu Hỏi? Nếu quý vị có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế theo số điện thoại (206) 684-8090 hoặc oed@seattle.gov.

 

Xem Những Người Đã Nhận Được Trợ Cấp từ Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ Trong Quá Khứ

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.