Thanh Niên Hỗ Trợ Thiết Kế Trang Web

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle đang hợp tác với Urban League of Metropolitan Seattle để mở rộng chương trình Thanh Niên Hỗ Trợ Thiết Kế Trang Web. Các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân có thể đăng ký vào chương trình để tạo trang web kinh doanh và cải thiện sự hiện diện của họ trên mạng.

Quy Trình Đăng Ký

Quý vị phải nộp đơn đăng ký trực tuyến trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh. Nhân viên song ngữ sẵn sàng trả lời các câu hỏi và giúp quý vị hoàn thành đơn đăng ký của mình. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090.

Nộp đơn tại đây!

Các điều kiện yêu cầu

Các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (Business and Occupation, B&O) phải được thanh toán đầy đủ.
  • Có Giấy Phép Kinh Doanh của Thành Phố Seattle.
  • Không thể là tổ chức phi lợi nhuận theo điều 501 (c)(3).
  • Tọa lạc tại Seattle, WA.
  • Hiện doanh nghiệp không có trang web hoặc trang web đã quá lỗi thời và doanh nghiệp không thể thực hiện các cập nhật cần thiết.

Chi tiết chương trình

Chương trình là MIỄN PHÍ.

Sinh viên và chủ doanh nghiệp sẽ làm việc cùng nhau trong 6 tuần để tạo ra các trang web hiện đại nhằm mở rộng sự hiện diện và hoạt động trực tuyến của doanh nghiệp.

Các chủ doanh nghiệp và / hoặc người đại diện doanh nghiệp được chọn phải tham gia vào các cuộc họp bắt buộc để làm việc cùng với những người trẻ được chọn để thiết kế trang web.

Quý vị có cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi không?

Vui lòng gọi (206) 684-8090 để được hỗ trợ và cho biết các thông tin sau trong thư thoại của quý vị: tên, số điện thoại, ngôn ngữ yêu cầu, và loại hỗ trợ mà quý vị cần.

Các chương trình hoặc hỗ trợ sắp tới

Để nhận thông tin cập nhật về các chương trình khác từ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: @SeattleEconomy trên TwitterInstagram, và Facebook

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle.

Thành Phố Seattle khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Đối với các câu hỏi khác, yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu trong các định dạng khác hoặc cách tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.