กองทุนพัฒนาผู้เช่าเชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลกำลังลงทุน 1.9 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์ในราคาประหยัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กองทุนพัฒนาผู้เช่าเชิงพาณิชย์เป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องชำระเงินคืนได้สูงถึง 100,000 ดอลลาร์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงผู้เช่าหรือสร้างสถานที่ประกอบการแห่งใหม่

ปิดรับสมัครวันที่ 8 กันยายน 2022 เวลา 17.00 น. กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่างก่อนสมัคร

ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดได้สองภาษาพร้อมช่วยเหลือคุณในการกรอกใบสมัคร และคุณสามารถดูตัวอย่างคำถามในการสมัครด้านล่าง หากต้องการขอรับบริการแปลภาษาหรือล่าม กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090

โครงการประเภทใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เงินทุนนี้สามารถนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ :

 • ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่ เช่นที่นั่งกลางแจ้ง
 • การติดตั้งหน้าต่างสำหรับลูกค้าเทคเอาท์
 • การปรับปรุงระบบกรองอากาศ
 • การขยายพื้นที่ปัจจุบัน
 • สร้างสถานที่ประกอบการแห่งใหม่
 • ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ค่าวัสดุ ค่าสถาปนิก ค่าใบอนุญาต และอุปกรณ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้:

 • เป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นเจ้าของโดยอิสระ ไม่ใช่แฟรนไชส์หรือร้านค้าในเครือที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • ธุรกิจประสบปัญหาเศรษฐกิจหยุดชะงักโดยตรงเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ยื่นภาษีธุรกิจและอาชีพของกับทางเมือง (B&O) ชำระภาษีเต็มจำนวนหากค้างชำระ หรือปฏิบัติตามภายในสองเดือนที่เลือก
 • เริ่มดำเนินธุรกิจก่อนปี 2019 หากโครงการเป็นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจหรือมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาก่อน
 • นำส่งจดหมายสนับสนุนสำหรับโครงการของคุณ

ที่ตั้ง:

 • วางแผนสำหรับโครงการปรับปรุงผู้เช่าที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • ปัจจุบันดำเนินการโดยมีสถานที่ประกอบการสองแห่งหรือน้อยกว่านั้น  

ขนาด:

 • มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ไม่เกิน 50 คน 
 • มีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์
 • เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว, เป็นบริษัทประเภท C, อยู่ในรูปสหกรณ์, บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับจะต้องสามารถให้สิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้มีสิทธิ์ต่อไป

 • ส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หรือแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่เจ้าของที่ลงลายมือชื่อภายในหกเดือนหลังจากการได้รับเลือก
 • เริ่มก่อสร้างก่อนเดือนธันวาคม 2023

ข้อกำหนดในการให้เงินทุนนี้มีอะไรบ้าง

 • ธุรกิจที่มีสิทธิ์สามารถรับเงินได้สูงถึง 100,000 ดอลลาร์
 • เงินทุนที่ได้รับจะเป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย 0% เงินกู้จะเปลี่ยนเป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องชำระเงินคืนหลังจากที่ธุรกิจของคุณดำเนินการต่อไปเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้าง
 • เงินทุนของเมืองไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ คุณและเจ้าของที่ของคุณจะได้รับการคาดหวังให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการเงินในงบประมาณ
 • หากต้องการดำเนินการต่อในขั้นสุดท้ายขอเงินทุน คุณต้องส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หรือสัญญาเช่าที่เจ้าของที่ลงนามภายในหกเดือนหลังจากการประกาศให้ทุน และคุณต้องใช้เงินทุนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

เอกสารที่ต้องใช้

คุณจะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้เพื่อนำส่งใบสมัครของคุณ:

 • หมายเลขประจำตัวธุรกิจ (Unified Business Identifier หรือ UBI) (เก้าหลัก)
 • หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เมืองออกให้ (หกหลัก)
 • ภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O)
 • อธิบายว่าสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไร
 • งบประมาณที่อธิบายต้นทุนโครงการและแหล่งเงินทุน
 • จดหมายสนับสนุนจากองค์กรในละแวกใกล้เคียงของคุณ (รายชื่อองค์กรในเขตธุรกิจ) เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรายอื่นๆ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (เทมเพลตจดหมายสนับสนุน เป็นภาษาอังกฤษที่นี่: Letter of Support Template)

หากได้รับเลือกให้ได้รับเงินทุน คุณจะต้องนำส่ง:

 • งบการเงินฉบับล่าสุดประจำปี 2019, 2020 และปี 2021
 • หนังสือแสดงเจตจำนงหรือสัญญาเช่าที่เจ้าของที่ลงนามภายในหกเดือนหลังจากที่ได้รับเลือก

ขั้นตอนการสมัคร

คุณต้องส่งใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 8 กันยายน 2022 เวลา 17.00 น.

 • จะไม่รับใบสมัครที่ยื่นล่าช้า
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มที่ปรึกษาชุมชนจะพิจารณาใบสมัครในช่วงเดือนกันยายน 2022
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานะในเดือนตุลาคม 2022

ต้องส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดสองภาษาคอยตอบคำถามและช่วยคุณกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้พร้อมกับคำถามในการสมัครก่อนยื่นใบสมัครออนไลน์: ใบสมัครกองทุนปรับปรุงผู้เช่าเชิงพาณิชย์

 

สมัครที่นี่!

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามหรือไม่

กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090 เพื่อขอความช่วยเหลือ และบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในข้อความเสียงของคุณ: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ถนัด และประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ

เซสชันให้ข้อมูลเสมือนจริง

เซสชันให้ข้อมูลเสมือนจริงเหล่านี้จะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมและตอบคำถามต่าง ๆ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าสองสัปดาห์เพื่อรับการสนับสนุนการแปลสองภาษา

โปรแกรมหรือความช่วยเหลือที่กำลังจะจัดให้มีขึ้น

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ๆ จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ โปรด  สมัครรับจดหมายข่าวของเรา หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย: @SeattleEconomy on TwitterInstagram, และ Facebook 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.