Sanduuqa Horumarinta Kiraystaha Ganacsiga

Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle waxa uu bixinayaa $1.9 milyan si uu u hagaajiyo goobta ganacsiga ugana dhigo mid ay awoodi karaan ganacsiyada yaryar ee uu saameeyay COVID-19. Deeqda Hagaajinta Kiraystaha Ganacsiga waa deyn la cafin karo ilaa $100,000 si loogu isticmaalo mashaariicda horumarinta kiraystaha ama lagu dhisayo meel cusub.

Codsiyada waxaa la filayaa September 8, 2022, 5 p.m. Fadlan dib u eeg macluumaadka hoose ka hor intaadan codsan.

Codsiga waa in lagu soo gudbiyaa Ingiriis. Shaqaale laba-luqadle ah ayaa diyaar u ah inay kaa caawiyaan buuxinta codsigaaga oo waxaad hore u eegi kartaa su'aalaha codsiga ee hoose.  Si aad u codsato adeegyada turjumaada, fadlan wac (206) 684-8090.

Mashruuc noocee ah ayaa xaq u leh?

Maalgelintan waxaa loo isticmaali karaa mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin:

 • Kharashka cusboonaysiinta ee booska jira sida fadhiga bannaanka.
 • Rakibaadda daaqadaha wax laga qaato.
 • Hagaajinta hababka sifaynta hawada.
 • Ballaarinta booska hadda jira.
 • Dhisida meel cusub.
 • Dhammaan kharashaadka dhismaha sida agabka, khidmadaha naqshadaynta, khidmadaha oggolaanshaha, iyo qalabka.

Shuruudaha u-qalmitaanka

Waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda si aad ugu qalanto maalgelintan:

 • Noqo ganacsi faa'iido doon ah oo si madax banaan loo leeyahay, ma noqon kartid shirkad ganacsi ama farci, kuna taal xadka magaalada Seattle.
 • Ganacsigu oo la kulmay khalkhal dhaqaale oo toos ah sababta oo ah COVID-19.
 • Hayso Shatiga Ganacsiga ee Magaalada Seattle.
 • Soo xareeyo canshuurta Magaalada Ganacsiga iyo Shaqada (B&O). Bixi canshuurta oo dhan haddii lagu leeyahay ama u hoggaansamo laba bilood gudahood doorashada.
 • Waa inaad bilaabtay ganacsigiisa kahor 2019. Haddii mashruucu yahay bilow, codsaduhu waa inuu lahaadaa khibrad ganacsi oo hore ama khibrad warshadeed.
 • U soo gudbi warqad taageero ah mashruucaaga.

Goobta:

 • Qorshee in mashruuca horumarinta kiraystaha uu ku yaalo xadka magaalada Seattle.
 • Hadda ku shaqee laba ama ka yar goobood.  

Tiradda

 • Hayso 50 ama ka yar oo shaqaale ah oo u dhigma (FTE). 
 • Leedahay dakhli sanadeedka guud oo ah $2 milyan ama wax ka yar.
 • Noqo mulkiile keli ah, shirkad, iskaashato, shirkad masuuliyad xaddidan, shuraako, ama shuraako xaddidan.

Intaa waxaa dheer, mashaariicda la bixiyo waa inay awoodaan inay bixiyaan waxyaabaha soo socda sii wad inaad xaq u yeelato:

 • U soo gudbi Warqad Ujeedo (LOI) ama heshiis ijaar oo saxeexan oo ka yimi mulkiilaha lix bilood gudahood markaad doorato.
 • Bilaw dhismaha ka hor Disembar 2023

Waa maxay shuruudaha maalgelintan?

 • Ganacsiyada xaqa u leh waxay heli karaan ilaa $100,000.
 • Maalgelinta waxaa lagu bixiyaa deyn la cafin karo oo leh 0% dulsaar. Amaahdu waxay noqon doontaa mid la cafin karo ka dib markii ganacsigaagu sii wado hawlaha hal sano ka dib markaad dhamaystirto dhismaha.
 • Maalgelinta magaalada looguma talagelin in lagu daboolo kharashka buuxa ee mashruuca. Adiga iyo mulkiilahaaga waxaa lagaa filayaa inaad dhaqaale ahaan ku biirtaan miisaaniyada.
 • Si aad ugu sii socoto wejiga ugu dambeeya ee maalgelinta, waa inaad soo gudbisaa Warqaddaada Ujeeddada (LOI) ama aad saxeexday heshiis ijaar ah oo ka yimi mulkiilaha lix bilood gudahooda ee ku dhawaaqista abaalmarinta waana inaad kharash garaysaa ugu dambayn December 15, 2023.

Warqadaha loo baahan yahay

Waxaad u baahan doontaa dukumeentiyada soo socda si aad u gudbiso codsigaaga:

 • Aqoonsiga Ganacsiga Midaysan (UBI) nambarka (sagaal nambar).
 • Lambarka Shatiga Ganacsiga Magaalada (lix lambar).
 • Canshuurta Ganacsiga iyo Shaqada (B&O).
 • Sharaxaad ku saabsan sida COVID uu u saameeyay ganacsigaaga.
 • Miisaaniyad qeexaysa kharashaadka mashruuca iyo ilaha maalgelinta.
 • Warqad taageero ah oo ka socota ururka xaafaddaada (Business District Organizations list), milkiilaha kale ee ganacsiga yar yar, ama aan faa'iido doonka ahayn. (Warqada Qaabka Taageerada ayaa lagu heli karaa Ingiriis halkan: Letter of Support Template.)

Haddii laguu doorto maalgelin, waxaad u baahan doontaa inaad soo gudbiso:

 • Warbixinta maaliyadeed ee ugu dambeysay ee 2019, 2020 iyo 2021.
 • Warqad ujeedo ah ama heshiis ijaar oo saxeexan oo ka yimid mulkiilaha guriga lix bilood gudahooda ee xulashada.

Habka Codsiga lagu dhiibo

Waa inaad codsigaga ku soo gudbisaa onlayn ugu dambayn September 8, 2022, saacadu markay tahay 5:00 p.m.

 • Codsiyada gadaal laga dhiibo lama aqbali doono.
 • Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Kooxda La-talinta Bulshada ayaa dib u eegis ku samayn doona codsiyada inta lagu jiro bisha Sebtembar 2022.
 • Dhammaan codsadayaasha waxaa la ogeysiin doonaa xaaladdooda Oktoobar 2022.

Codsiga waa in lagu soo gudbiyaa Ingiriisi, laakiin shaqaale laba luuqadood ah ayaa diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalaha oo ay kaa caawiyaan buuxinta codsigaaga.

Waxa kale oo aad ku eegi kartaa dukumeentigan su'aalaha codsiga ka hor inta aanad online ka dalban: Codsiga Sanduuqa Horumarinta Kiraystaha Ganacsiga.

 

Halkan ka codso!

Ma u baahan tahay gargaar ama su'aalo ma qabtaa?

Fadlan wac (206) 684-8090 wixii gargaar ahoo ku qor macluumaadka soo socda fariinta codkaaga: magaca, lambarka taleefanka, luqadda aad doorbidayso, iyo nooca taageerada loo baahan yahay.

Kulamada macluumaadka khadka ah

Kulamadan macluumaadka casriga ah waxay sharxi doonaan barnaamijka waxayna ka jawaabi doonaan su'aalaha. Fadlan iska diwaangeli laba toddobaad ka hor si aad u hesho taageerada tarjumaada.

Barnaamijyada soo socda ama kaalmada

Si aad u hesho wararka ku saabsan barnaamijyada kale ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha, fadlansubscribe saar warsidahayagaama nagu raac warbaahinta bulshada: @SeattleEconomy Twitter, Instagram, and Facebook

Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle waxaa ka go'an inuu dhiso dhaqaale loo siman yahay oo loo wada dhan yahay kaasoo faa'iido u leh magaalada oo dhan isagoo kor u qaadaya fursadaha dhaqaale ee dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Seattle.

Magaalada Seattle waxay ku dhiirigelinaysaa qof walba inuu ka qaybqaato barnaamijyadeeda iyo waxqabadyada. Su'aalo dheeraad ah, tarjumaad dhinaca qoraalka ah ama tarjumaad dhinaca afka ah, caawimo farsamo, hoyga naafada, agabka qaabab kale ah ama macluumaadka la heli karo, fadlan kala xidhiidh Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha (206) 684-8090 ama oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.