የ Mount Baker ጣቢያ አካባቢ ልማት

የግቦች እና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ዳሰሳ ጥናት

ከብዙ ዓመታት የማህበረሰብ እቅድ በኋላ፣ ወደ Mount Baker Link ቀላል ባቡር ጣቢያ አካባቢ አስደሳች ለውጦች እየመጡ ነው!

የ City of Seattle እና Sound Transit ለ Mount Baker ሳይት እና ለ Sound Transit East Portal ሳይት ተመራጭ የጣቢያ ዕቅድ ለማዘጋጀት ከህብረተሰቡ ባለድርሻ አካላት እና ከአማካሪ ቡድን ጋር በመተባበር እየሠሩ ይገኛሉ። የ Mount Baker ሳይቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ቤቶችን እና የህጻናትን እንክብካቤ እና የቅድመ ትምህርት ምርምር ተቋም ይሰጣሉ። የ Mount Baker ሳይቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ቤቶችን እና የሕጻናት እንክብካቤን እና የቅድመ ትምህርት ምርምር ተቋም ይሰጣሉ። Sound Transit በአቅራቢያው ያለውን የ East Portal ሳይትን ለተመጣጣኝ ዋጋ መኖሪያ ቤት መልሶ ለማልማት ይፈልጋል። ሁለቱም ሳይቶች ክፍት ቦታ የማግኘት እድል አላቸው። ይህ የለውጥ እድል በቀላል ባቡር ጣቢያው ዙሪያ የበለጠ ንቁ አከባቢን ለመፍጠር የረጅም ጊዜ ግብን ያሳካል።

አዲሱ ልማት ምን እንደሚመስል እና ምን አይነት ስሜት እንደሚሰጥ ለመምራት በግቦች እና በቀዳሚ ጉዳዮች ላይ የህብረተሰቡን አስተያየት እየጠየቅን ነው። ሁሉም የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች XXXXX ከ XXXX ን ለማሸነፍ ወደ እጣ ማውጫ ውስጥ ይገባሉ! አሸናፊዎች በስልክ ወይም በኢሜል ይነገራቸዋል። የዳሰሳ ጥናቱን ስለወሰዱ እናመሰግናለን!

关于Mount Baker车站区域开发

目标与重点的问卷调查


经过多年的社区规划,Mount Baker Link轻轨站区即将迎来激动人心的变化! Sound Transit正在和 City of Seattle 合作,联合社区的利益相关者和顾问团队共同为本市的Mount Baker车站和Sound Transit的East Portal 车站制定最佳的站点规划。 Mount Baker站点将建设经济适用房以及托儿设施和早期教育研究设施。 Mount Baker站点将建设经济适用房以及托儿设施和早期教育研究设施。 Sound Transit力图再度开发其邻近的East Portal站点,以建设经济适用房。 两处站点都可以有建设户外空间的可能性。

我们期待社区居民给出对于规划目标与重点的意见,勾勒新规划的面貌。所有接受问卷调查的人士将有机会参与抽奖活动,奖品包含___的___!我们将通过电话或电子邮件联络获奖者。感谢您拨冗接受问卷调查。

關於Mount Baker車站區域開發

目標與重點的問卷調查

經過多年的社區規劃,Mount Baker Link輕軌站區即將迎來激動人心的變化! Sound Transit正在與City of Seattle合作,聯合社區的利益相關者和顧問團隊共同為該市的Mount Baker站點和Sound Transit的East Portal站點制定最佳的站點規劃。Mount Baker站點將建設經濟適用房以及托兒設施和早期教育研究設施。Mount Baker站點將建設經濟適用房以及托兒設施和早期教育研究設施。 Sound Transit力圖再度開發其鄰近的East Portal站點,以建設經濟適用房。兩處站點都有建設戶外空間的可能性。

我們期待社區居民給出關於規劃目標與重點的意見,勾勒出新規劃的面貌。 所有接受問卷調查的人士將有機會參與抽獎活動,獎品包含___的___! 我們將透過電話或電子郵件聯絡獲獎者。感謝您撥冗接受問卷調查。

Guddina Naannoo Buufata Mount Baker

Qorannoo Kaayyoole fi Dhimmoota Dursa Ta'an

Karoora hawaasaa waggoota hedduu booda, jijjiirramoonni gammachiison gara naannoo buufata baabura salphaa Mount Baker Link tti dhufaa jiru! City of Seattle fi Sound Transit iddoowwan Mount Baker Magaalittiitif fi iddoo Sound Transit East Portal ttif pilaanii iddoo filatamaa qopheessuf qooda-fudhattoota hawaasaa fi garee gorsitootaa waliin hojjechaa jiru. Iddoowwan Mount Baker mana jireenyaa gatii wal-gituu fi dhaabbilee kunuunsa daa'immanii yeroo duraatiif barumsa Jalqabaniif iddoo qorannoo ni dhiheessa. Iddoowwan Mount Baker mana jireenyaa gatii wal-gituu fi dhaabbilee kunuunsa daa'immanii fi qorannoo barumsa daa'immanii ni dhiheessa. Sound Transit iddoo East Portal isa maddii jiru mana jireenyaa gatii wal-gituutif irra-deebin misoomsuuf barbaada. Iddoowwan lachuu carraa dirree banaa jiraachuu danda'uu qabu. Carraan jijjiirramaa kunii, galma yeroo dheeraa kan iddoo si'ataa ta'e naannoo buufata baabura salphaatti uumuu nii guuta.

Misoomni haaraan maal akka fakkaatu fi ta'u qajeelchuf, galmawwanii fi dhimmoota dursa ta'an irratti yaada hawaasaa gaafachaa jirra. Qorannoo deebistoonni hundi ___ irraa ___ moo'achuuf carraa baaftuu keessa ni galu! Moo'attoonni bilbilaan yookin iimeeliidhan ni dubbiffamu. Qorannicha deebisuu keessaniif galatoomaa!

Horumarinta Aaga Boosteejada Tareenka ee Mount Baker

Yoolalka iyo Mudnaanta Sahanka

Kadib sanado badan oo qorshaynta bulshada, isbadalo xiisa leh ayaa imanaya aagga saldhigga tareenka ee Mount Baker Link! City of Seattle iyo Sound Transit ayaa wada shaqayn la leh bulshada dan wadaagta ah iyo kooxda la talinta si loogu diyaariyo naqshad goobeed la doorbidayo goobaha Mount Baker ee Magaalada iyo goobta Sound Transit East Portal. Goobaha Mount Baker waxay bixin doonaan guryo la awoodi karo iyo xarunta cilmi baarista daryeelka caruurta iyo waxbarashada hore. Goobaha Mount Baker waxay bixin doonaan guryo la awoodi karo iyo sidoo kale ilaalinta caruurta iyo weliba agabka barashada cilmi baarista. Sound Transit waxay dooneysaa inay dib u horumariso aaga ku dhaw ee East Portal oo ka dhigto guryo la awoodi karo. Labada gooboodba waxay haystaan fursad barxad banaan ah. Fursadan Isbedelka leh waxay rumeyneysaa hadaf muddo fogba laga lahaa in laga sameeyo goob firfircon agagaarka boosteejada tareenka fudud.

Waxaanu waydiisanaynaa bulshada jawaab celin ku aadan yoolasha iyo mudnaanaha si ay noogu hagaan sida horumarinta cusub ay u ekaani doonto loona dareemi doono.  Dhammaan jawaab-celiyaasha rayi aruurinta waxaa la galin doonaa baqtiyaanasiib si ay ugu gulaystaan ___ ay ka heelan___!  Guulaystayaasha waxaa lagula soo xiriiri doonaa imayl ama taleefan. Waad ku mahadsantahay sameyanta rayi aruurinta!

Desarrollo del área de la estación Mount Baker

Encuesta de metas y prioridades

Tras muchos años de planeación comunitaria, pronto se verán increíbles cambios en el área de la estación Mount Baker del tren ligero de Link! La ciudad de Seattle y Sound Transit, en conjunto con los grupos de interés de la comunidad y un equipo de consultores, trabajan en el desarrollo de un plan preferido tanto para las zonas de Mount Baker de la ciudad como para la zona East Portal de Sound Transit. En las zonas de Mount Baker habrá viviendas asequibles y un centro de investigación para el cuidado infantil y la educación temprana. En las zonas de Mount Baker habrá viviendas asequibles y un centro de investigación para el cuidado infantil y la educación temprana. Sound Transit espera redesarollar su zona adyacente, East Portal, para que tenga viviendas asequibles. En ambos lugares hay posibilidades de crear espacios abiertos. Con esta oportunidad de transformación, al fin cumplimos la meta de inyectarle vida al área que rodea la estación del tren ligero.

Estamos pidiendo la opinión de la comunidad sobre metas y prioridades para orientarnos sobre el aspecto y la sensación del nuevo desarrollo. ¡Quienes respondan la encuesta participarán en una rifa para ganar ____ de ____! Nos comunicaremos con los ganadores por teléfono o correo electrónico. ¡Gracias por responder la encuesta!

Development ng Lugar ng Istasyon ng Mount Baker

Survey sa Mga Layunin at Priyoridad  

Pagkatapos ng maraming taon ng pagpaplano sa komunidad, paparating na ang mga nakakasabik na pagbabago sa lugar ng light rail station ng Mount Baker Link! Nakikipagtulungan ang City of Seattle at Sound Transit sa mga tagapagtaguyod ng komunidad at sa isang team ng tagapayo para bumuo ng gustong plano ng site para sa mga site ng Mount Baker at site ng Sound Transit East Portal  ng Lungsod. Ang mga site ng Mount Baker ay magbibigay ng abot-kayang pabahay, childcare, at pasilidad sa pananaliksik sa early learning. Ang mga site ng Mount Baker ay magbibigay ng abot-kayang pabahay, childcare, at pasilidad sa pananaliksik sa early learning. Gustong i-develop ulit ng Sound Transit ang katabi nitong site ng East Portal para sa abot-kayang pabahay. Ang dalawang site ay may oportunidad para sa potensyal na bukas na espasyo. Tinutupad ng oportunidad sa pagbabago na ito ang isang matagal nang layunin na gumawa ng mas magandang lugar sa paligid ng light rail station.

Humihingi kami ng feedback mula sa komunidad tungkol sa mga layunin at priyoridad para magabayan kung ano ang magiging hitsura at dating ng bagong development. Ang lahat ng lalahok sa survey ay isasali sa isang raffle para manalo ng ___ hanggang ___! Ang mga mananalo ay aabisuhan sa pamamagitan ng telepono o email. Salamat sa pagsagot sa survey!

ቦታ ልምዓት መደበር Mount Baker (ማውንት ቤከር)

ገምጋም ሽቶታት ከምኡ'ውን ቀዳምነታት

ድሕሪ ናይ ብዙሕ ዓመታት ውጥን ማሕበረሰብ፡ ዘሕጉሱ ለውጥታት ናብ  Mount Baker Link (መላግቦ ማውንት ቤከር)ቦታ መደበር ፎኲስ ሓዲድ ይመጹ ኣለዉ! City of Seattle (ከተማ ሲያትል)ከምኡ'ውን  Sound Transit (ሳውንድ ትራንዚት) ሓቢረን ምስ ማሕበረሰብ ወነንቲ ብርኪታትን ምስ ጉጅለ ኣማኸርቲ ዝሰርሓ ኮይነን ዝሓሸ ልምዓታዊ ንድፊ ንናይ'ታ ከተማ  Mount Baker ቦታታት ከምኡ'ውን ቦታ ሳውንድ ትራንዚት ኣብ  East Portal። ቦታታት ማውንት ቤከር መጠነኛ ዝኾነ ዋጋታቶም ገዛውቲ፡ መውዓሊ ህጻናት ከምኡ'ውን ትካል ምርምር ቅድመ ትምህርቲ ክቕርቡ ኢዮም። ቦታታት Mount Baker መጠነኛ ዝኾነ ዋጋታቶም ገዛውቲ፡ መውዓሊ ህጻናት ከምኡ'ውን ትካል ምርምር ቅድመ ትምህርቲ ክቕርቡ ኢዮም። Sound Transit ነቲ ብጎኒ ዝርከብ ቦታ ኢስት ፖርታል ዝርከብ ቦታ ንመጠነኛ ዝኾነ ዋጋታቶም ገዛውቲ ዳግም ከማዕብል ይጽዕር ። ክልቲኣቶም ቦታታት ዓቕሚ ክፉት መዘናግዒ ቦታ ክኾኑ ዕድል ኣለዎም። እዚ ናይ ለዋጢ ዕድል ነቲ ንነዊሕ ግዜ ጠጠው ኢሉ ዝጸንሐ ሽቶ ብምትግባር፡ ዝያዳ ድሙቕ ዝኾነ ቦታ ኣብ ከባቢ እቲ መደበር መገዲ ባቡር ክፈጥር ኢዩ ።

ነዚ ሓድሽ ልምዓት መምርሒ ንምርካብ ንማሕበረሰብ ብዛዕባ ሸትኡን ቀዳምነታቱን ከመይ ከምዝስምዖምን ከመይ ከምዝርእይዎን ግብረመልሲ ንሓትት ኣለና። ኩሎም ዝመለሱ ኣብቲ ገምጋም ክኣትዉ ኢዮም ናብ ዕጫ ንክዕወቱ ___ ካብ ___! ዕዉታት ብተሌፎን ወይ ብኢመይል ክርከቡ ኢዮም። የቐንየልና ኣብቲ ገምጋም ብምስታፍኩም።

Phát Triển Khu Vực Nhà Ga Mount Baker

Khảo Sát về Các Mục Tiêu và Ưu Tiên

Sau nhiều năm quy hoạch cộng đồng, các thay đổi thú vị sẽ đến với khu vực nhà ga đường sắt hạng nhẹ Mount Baker Link ! City of Seattle và Sound Transit đang hợp tác với các bên có liên quan trong cộng đồng và nhóm cố vấn để phát triển kế hoạch về địa điểm ưu tiên cho các địa điểm Mount Baker của Thành phố và địa điểm East Portal của Sound Transit. Các địa điểm Mount Baker sẽ cung cấp nhà ở giá cả phải chăng và cơ sở nghiên cứu giáo dục mầm non và giữ trẻ. Các địa điểm Mount Baker sẽ cung cấp nhà ở giá cả phải chăng và cơ sở nghiên cứu giáo dục mầm non và giữ trẻ. Sound Transit tìm cách tái phát triển địa điểm East Portal liền kề để cung cấp nhà ở giá cả phải chăng. Cả hai địa điểm đều có cơ hội phát triển công viên hoặc khu vực cây xanh. Cơ hội chuyển đổi này sẽ hoàn thành mục tiêu lâu dài là tạo ra một khu vực sôi động hơn xung quanh khu vực nhà ga đường sắt hạng nhẹ.

Chúng tôi đang mong muốn nhận được phản hồi của cộng đồng về các mục tiêu và ưu tiên để định hướng cách thức phát triển mới. Tất cả những người trả lời khảo sát sẽ được tham gia rút thăm để dành giải thưởng ___ từ ___! Người thắng cuộc sẽ được liên hệ qua điện thoại hoặc email. Cảm ơn quý vị đã tham gia cuộc khảo sát!