Thai Language Information from Emergency Management

เตรียมบ้านและครอบครัวของคุณให้พร้อม

ภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการแจ้งเตือนนี้  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าเพื่อที่คุณและครอบครัวจะสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้  มีแนวทางปฏิบัติสามประการที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ   

  • วางแผน - สมาชิกในครอบครัวของคุณอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัย วิธีการติดต่อสื่อสารกัน และสถานที่นัดพบกันหลังเกิดภัยพิบัติ   
  • เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งของทุกอย่างที่จำเป็นในการอยู่รอด  อย่างน้อยที่สุดคุณควรจะมีน้ำ, อาหาร, ไฟฉาย, เสื้อผ้าและผ้าห่มที่เตรียมไว้พิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่แห้งและอบอุ่น และชุดเครื่องมือปฐมพยาบาล   
  • ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - จัดกลุ่มกับเพื่อนๆ และเพื่อนบ้านของคุณเพื่อช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ลิงค์ต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของตัวท่านเองและครอบครัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

ข้อมูลภาษาไทยจากสำนักงานการจัดการภาวะฉุกเฉิน