Barnaamijka Helitaanka Raasamaal ee Ganacsiga Yaryar

1/11/2024

Codsiyada loogu talagalay Washington State Small Business Flex Fund ayaa hadda xiran.

Macluumaadka waxa la cusboonaysiiyay 12/6/2022

Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga Maalgelinta dabacsan ee Ganacsiyada Yaryar ee Gobolka Washington waxa la kordhiyay ilaa Febraayo 2023. Ganacsiyada Seattle ee xaqa u leh ee horay u codsaday Maalgelinta Dabacsan Desember 30, 2022, oo u qalma amaahda Maalgelinta Dabacsan, waxay xaq u yeelan karaan inay ka helaan Xafiiskayaga abaalmarinta Capital Access.

Si lagugu tixgeliyo abaalmarinta Barnaamijka Capital Access, ku buuxi Maalgelinta Dabacsan codsiga ka hor Diseembar 30, 2022, ee SmallBusinessFlexFund.Org/Apply-Now.

Ku saabsan Barnaamijka

Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle waxa uu bixinayaa $8 milyan si uu u taageero ganacsiyada yaryar ee uu saameeyay COVID-19 iyada oo la maalgalinayo kharashaadka ganacsiga. Ganacsiyada yaryar waxay amaahan karaan ilaa $150,000 oo leh 4% dulsaarka kharashyada sida mushahar bixinta, adeegyada, kirada iyo kharashyada kale ee ganacsiga. Barnaamijka Capital Access wuxuu hoos u dhigayaa kharashka amaahda maalgelinta Dabacsan ee ganacsiyada yaryar isagoo bixinaya 25% Aasaska amaahda. Ganacsiyada iyo Ururada aan faa'iido doonka ahayn ee shaqaalahoodu 50 ka yaryahay lehna in ka yar $3 milyan oo dakhli sanadeed ah ayaa wali hore u codsan kara deynta working Capital iyada oo loo marayo Maalgelinta Dabacsan. Haddii ay u qalmaan, milkiilayaasha ganacsiga waxa lagu xidhi doona deyn bixiye bulsho kaas oo caawin doona milkiilaha ganacsiga inta lagu jiro nidaamka codsiga oo siin doona taageero iyo talobixin dheeraad ah.

Si aad u codsato Barnaamijka Helitaanka, ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin inay ku soo gudbiyaan codsiga amaahda Maalgelinta Ganacsiga Yaryar onlayn smallbusinessflexfund.org – Small Business Flex Fund. Fasiraadda ama caawinta, fadlan kala xidhiidh Business Impact NW lambarkooda waa (206) 339-6588.

Shaqaale laba luqadle ah ayaa diyaar u ah inay kaa caawiyaan buuxinta foomka Ingiriisiga ah ama ka jawaaban su'aalaha. Si aad u codsato adeegyada turjumaada, fadlan wac (206) 684-8090.

Shuruudaha u-qalmitaanka

Si aad ugu qalanto maalgelinta Magaalada, ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin:

  • Inay noqdaan ganacsi yar oo faa'iido doon ah oo ku yaala xadka magaalada Seattle.
  • Inay la kulmeen saameyn dhaqaale oo toos ah COVID-19 dartii.
  • La kulan ugu yaraan laba ka mid ah saddexda arrimood ee soo socda:

o   In aan ka badnayn $5 milyan dakhli sanadeedka 2019 ama 2020.

o   In aan ka badnayn 50 shaqaale waqti-buuxa ah oo u dhigma.

o   Wax ka badan laba goobood.

Codsiga Maalgelinta Ganacsiga Yaryar

Ka codso smallbusinessflexfund.org.

Ma qabtaa wax su'aalo ah ama u baahan tahay gargaar?

Fadlan wac Business Impact NW (206) 339-6588.

Caawinta macluumaadka iyo codsiga waxaa lagu heli karaa luqado badan, oo ay ku jiraan Amxaari, Shiine, Kuuriyaan, Soomaali, Isbaanish, Thai iyo Fiyatnaamiis.

Maxaa dhacaya haddii aanan u qalmin deyntaan?

Xafiiska horumarinta dhaqaalaha waxa uu ku dhiiri galinayaa dhamaan codsadayaasha buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka ee kor ku xusan in ay codsadaan.

Amaah bixiyayaasha bulshadu waxay leeyihiin dabacsanaan dheeraad ah oo ku saabsan qiimaynta codsiyada amaahda. Haddii ganacsigaaga yar uusan u qalmin deyn, waxaa si toos ah laguugu xiri doonaa mid ka mid ah bixiyeyaasha kaalmada farsamada ee barnaamijka si loo go'aamiyo haddii aad u qalanto doorashooyinka maalgelinta dheeraadka ah ee magaalada.

Waa ayo bixiyayaasha bulshada?

Goormaan ogaan doonaa haddii aan u qalmo maalgelintan?

Amaah bixiyayaasha bulshadu waxay isla markiiba qiimayn doonaan codsiyada amaahda ee Sanduuqa Flex waxayna si toos ah u ogeysiin doonaan ganacsiyada yaryar heerka codsigooda marka la helo.

Dhammaan ganacsiyada yaryar ee xaqa u leh ee soo gudbiya arjigooda Flex Fund ka hor waxaa loo tixgelin doonaa marka hore taageerada maalgelinta ee magaalada taasoo ka dhigi doonta deyntooda qayb la cafin karo. 

Si aad u hesho warar cusub oo ku saabsan barnaamijka magaalada, fadlan isdiiwaangeli warsidahayaga ama nagu raac warbaahinta bulshada: @SeattleEconomy  Twitter, Instagram iyo Facebook

Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha ee Seattle waxaa ka go'an inuu dhiso dhaqaale loo wada siman yahay kaas oo faa'ido u leh magaalada oo dhan isagoo kor u qaadaya helitaanka fursadaha dhaqaale ee dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Seattle. Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha Seattle waxaa ka go'an inuu dhiso dhaqaale loo siman yahay oo loo wada dhan yahay kaasoo faa'iido u leh magaalada oo dhan isagoo kor u qaadaya fursadaha dhaqaale ee dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Seattle. Kooxda Awood u yeelashada Ganacsiga waxay bixisaa maalgelin iyo kaalmo farsamo taas oo ka dhigaysa mid la awoodi karo ganacsiyada yaryar si ay u bilaabaan oo ugu koraan bulshadooda.

Magaalada Seattle waxay ku dhiirigelinaysaa qof walba inuu ka qaybqaato barnaamijyadeeda iyo waxqabadyada. Su'aalo dheeraad ah, tarjumaad dhinaca qoraalka ah ama tarjumaad dhinaca afka ah, caawimo farsamo, hoyga naafada, agabka qaabab kale ah ama macluumaadka la heli karo, fadlan kala xidhiidh Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha (206) 684-8090 ama oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.