Vietnamese / Tiếng Việt

Một cách mới để gây quỹ cho chiến dịch tại Seattle!

Voucher Dân chủ cung cấp cho cư dân Seattle cơ hội để ủng hộ các chiến dịch tại địa phương và tham gia nhiều hơn vào chính phủ của họ. Ngoài ra, Chương trình Voucher Dân chủ giúp ứng cử viên gây quỹ cho chiến dịch của mình dễ dàng hơn.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2017, cư dân Seattle đủ điều kiện sẽ được cấp bốn voucher, mỗi voucher có trị giá $25. Voucher Dân chủ có thể được trao cho ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử vào Hội đồng Thành phố hoặc Luật sư Thành phố trong cuộc bầu cử năm 2017 tại Seattle. Chương trình sẽ mở rộng để bao gồm cả cuộc đua cho chức Thị trưởng vào năm 2021.

Để nhận được voucher, quý vị phải:

  • Là cư dân Seattle,
  • Từ 18 tuổi trở lên, và
  • Là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, là cư dân thường trú hợp pháp.

Tìm ứng cử viên tham gia tại www.seattle.gov/democracyvoucher/i-am-a-seattle-resident/eligible-candidates

Quí vị không thể tìm thấy Voucher Dân Chủ (Democracy Vouchers) của mình ư? Có cần dịch Voucher Dân Chủ (Democracy Vouchers) sang ngôn ngữ của quý vị không?
Xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu đơn này để yêu cầu có Voucher Dân Chủ (Democracy Vouchers) thay thế, hoặc nhận được Voucher Dân Chủ (Democracy Vouchers) bằng ngôn ngữ quý vị muốn. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi đến số (206) 727-8855 (Có sẵn người thông dịch).


Quý vị có thể tải về hoặc in các tài liệu này để sử dụng trong cộng đồng của mình. 

Đơn đăng ký Chương trình Voucher Dân chủ

Voucher Dân chủ là gì?

Chương trình Voucher Dân chủ: Làm thế nào để Đủ điều kiện làm Ứng cử viên

Những câu hỏi thường gặp

Hướng Dẫn Nhận Voucher Dân chủ Thay Thế (Democracy Voucher)