Thai / ไทย

ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้คะแนนเสียงของคุณมีความสำคัญในการเลือกตั้งในเมืองซีแอตเทิล

โปรแกรมบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนให้ชาวเมืองซีแอตเทิลมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในท้องถิ่น และลดอุปสรรคในการลงสมัครชิงตำแหน่งโดยการจัดหาให้ซึ่งแหล่งเงินทุน

บัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยคืออะไร
เมืองซีแอตเทิลมอบบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยให้แก่ชาวเมือง บัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยคือตั๋วเงินมูลค่าใบละ 25 ดอลลาร์ที่ชาวเมืองซีแอตเทิลใช้เพื่อบริจาคให้กับแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งในท้องถิ่น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดที่มีสิทธิที่จะได้รับบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย
โปรแกรมนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับบัตรกำนัลของคุณได้ สามารถใช้บัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยเพื่อบริจาคให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้าร่วมลงสมัครชิงตำแหน่งในสภาเทศบาลเมือง อัยการเมือง หรือตำแหน่งนายกเทศมนตรีในเมืองซีแอตเทิล

การเลือกตั้งครั้งถัดไปในเมืองซีแอตเทิลจะมีขึ้นเมื่อใด
การเลือกตั้งครั้งถัดไปในเมืองซีแอตเทิลจะมีขึ้นในปี 2024 สามารถใช้บัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2024 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2024

คุณสามารถรับบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตยได้หากคุณ:

  • เป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองซีแอตเทิล
  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ
  • เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา เป็นคนสัญชาติอเมริกัน หรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อที่จะได้รับบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถสมัครเพื่อขอรับบัตรกำนัลได้

ข้าพเจ้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้อย่างไร
ไปที่หน้าการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ลงสมัครชิงตำแหน่ง  

ค้นหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เข้าร่วมในโครงการในหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

มีข้อสงสัยหรือไม่  กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (206) 727-8855 (มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา)

คุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารเหล่านี้เพื่อใช้ในชุมชนของคุณได้ 

ใบสมัครขอรับบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย

โบรชัวร์สำหรับชาวเมืองซีแอตเทิล

ใบปลิวสำหรับชาวเมืองซีแอตเทิล 

ใบปลิวหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

โปสเตอร์

คำขอทดแทน