Ngày Chung Tay Tình Nguyện Seattle: Thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022

English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Tìm hiểu thêm:

Ngày Chung Tay Tình Nguyện Seattle sẽ gắn kết cộng đồng Seattle của chúng ta thành một khối - người dân, các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp và tổ chức dân sự - cho một ngày toàn thành phố có các cơ hội tình nguyện để đến gần với nhau, cống hiến và làm việc hướng tới một Seattle thịnh vượng nơi mà tất cả chúng ta có thể tự hào gọi là nhà. Ngày Chung Tay Tình Nguyện Seattle diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 5, 2022.

Thị trưởng Bruce Harrell sẽ khởi động Ngày Chung Tay Tình Nguyện Seattle đầu tiên của Thành Phố vì ông đề cao giá trị của sự hòa nhập, hợp tác và công tác phục vụ. Và ông có kế hoạch biến những giá trị này của Seattle thành hành động chung và thành cải thiện có ý nghĩa cho Thành Phố của chúng ta và chất lượng cuộc sống của tất cả cư dân.

Ngày Chung Tay Tình Nguyện Seattle vào ngày 21 tháng 5, 2022 là một lời mời mở cho mọi người dân Seattle đến với nhau và trao tặng lại, với các cơ hội tình nguyện tại mỗi khu phố trên toàn Thành Phố. Tham gia cùng một nhóm đa dạng gồm các đối tác và các tổ chức công, tư và phi lợi nhuận, Thành Phố đang thúc đẩy nhiều cơ hội phục vụ tình nguyện khác nhau, từ dọn dẹp công viên và đường phố, đóng gói hàng tạp hóa tại các ngân hàng thực phẩm, hiến máu, v.v.

Để đăng ký làm tình nguyện viên:

Vui lòng điền vào biểu mẫu này (bằng tiếng Anh).

Đăng ký sự kiện

Nếu quý vị cần hỗ trợ đăng ký hoặc nếu quý vị muốn đăng ký qua điện thoại với thông dịch viên, vui lòng gọi: (206) 684-2489.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc, vui lòng gửi email: dayofservice@seattle.gov.

Thông tin liên quan (chỉ bằng tiếng Anh)

Khám phá các cơ hội tình nguyện đang diễn ra của Thành Phố

Mayor Bruce Harrell

Address: 600 4th Ave, Seattle, WA, 7th Floor, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: P.O. Box 94749, Seattle, WA, 98124-4749
Phone: (206) 684-4000

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Mayor Bruce Harrell

Seattle's Mayor is the head of the Executive department. The Mayor directs and controls all City offices and departments except where that authority is granted to another office by the City Charter.