Vietnamese Language Information from Emergency Management

Chuẩn bị cho nhà và gia đình của quý vị

Thảm họa có thể xảy ra ngay tức khắc. Điều quan trọng là lập kế hoạch từ trước để quý vị cùng gia đình có thể chăm sóc lẫn nhau.  Mọi người có thể thực hiện ba hành động để giúp tạo ra sự khác biệt. ·      

  • Lập kế hoạch - Gia đình của quý vị có thể không ở cùng nhau khi thảm họa xảy ra nên điều quan trọng là lập kế hoạch từ trước về cách thức quý vị sẽ đến một địa điểm an toàn, cách thức quý vị sẽ liên lạc và địa điểm quý vị lên kế hoạch gặp mặt sau thảm họa.      
  • Chuẩn bị một bộ vật dụng - Đảm bảo rằng quý vị có mọi thứ quý vị cần để sống sót qua thảm họa.  Tối thiểu quý vị nên có nước, thực phẩm, đèn pin, thêm quần áo và chăn để giữ ấm và khô ráo cùng một bộ sơ cứu.       
  • Giúp đỡ người khác - Tổ chức cùng bạn bè và hàng xóm của quý vị để quý vị có thể chăm sóc lẫn nhau. Các liên kết sau sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức quý vị tự chuẩn bị cho bản thân và gia đình trong trường hợp xảy ra thảm họa.   

THÔNG TIN TỪ BAN QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT  

Emergency Management

Curry Mayer, Director
Address: 105 5th Ave S, Suite 300, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34986, Seattle, WA, 98124-4986
Phone: (206) 233-5076
Fax: (206) 684-5998
OEM@Seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Emergency Management

The Seattle Office of Emergency Management partners with the community to prepare for, respond to, and recover from disasters.

During an emergency go to www.seattle.gov for the latest information
EMERGENCY: Dial 911 | Non-Emergency Police: 206-625-5011 | Non-Emergency Fire: 206-386-1400