Somali / af Soomaali


Hab cusub oo lagu maalgeliyo Ololayaasha Seattle!

Foojarada Dimuqraadigu waxay siiyaan dadka degen Seattle fursada lagu taageero ololaha maxaliga ah oo si aad ah loogu lug yeesho dowladda. Intaa waxa dheer, Barnaamijka Foojarka Dimuqraadiyada waxa uu u fududeeyaada inay maalgaliayaan ololayaashooda.

Ka bilowga Jawaano 2017, dadka degen Seattle ee u qalma waxaa la siin doonaa foojaro, mid kastaa qiimahiisu yahay $25. Foojarada Dimuqraadiyada waxaa la siin karaa musharaxiinta u qalma ee u tartamaya Gollaha Deegaanka Magaaladda ama Qareeenka magaaladda doorashada Seattle ee 2017. Barnaamijkan waa uu balaadhan doonaa si loogu daro tartanka Duqa Magaalada ee 2021.

Si aad u hesho foojarada, waa inaad:

  • Tahay qofka degan seattle,
  • Qof jira ugu yaraan 18 sano jir ah, iyo
  • Muwaadin Maraykan ah, Wadani Maraykan ah, qof sharci joogta ah ku degen.

Ka raadso musharaxiinta ka qayb gelaya seattle.gov/democracyvoucher/info-for-seattle-residents/eligible-candidates

Ma heli karo Foojaradaadii Dimuqraadiyada (Democracy Vouchers)? U baahan in Foojarada Dimuqraadiyada (Democracy Vouchers) loo turjumo luqadaada?

Fadlan buuxi foomka si aad u codsato beddelka Foojarada Dimuqraadiyada (Democracy Vouchers), ama inaad ku hesho foojarada luqadda aad doorbidayso. Haddii aad hayso wax su'aalo ah, fadlan wac (206) 727-8855 (caawimada luqadda ayaa la heli karaa).

Waxaad soo dejin kartaa ama daabaci kartaa qoraalada si aad ugu dhex isticmaasho bulshadda. 

Barnaamijka Codsiga Foojarada Dimuqraadiyada

Su'aalaha inta badan la is Waydiiyo

Hagaha: Sida loogu qalamo Musharax ahaan

Macluumaadka galaka fariirnta - ee loo diray qoysaska Seattle Diisambar 7, 2016

Foojarada Dimuqraadiyada (Democracy Voucher) Hagaha Beddelaada