English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Ai có thể được tiêm vắc-xin?

Ở tiểu bang Washington, tất cả những người từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện nhận vắc-xin COVID-19.

XIN LƯU Ý: Thuốc vắc-xin Pfizer được chấp thuận để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Tôi có thể chích ngừa ở đâu?

Không cần làm hẹn: Hầu hết các nhà thuốc, phòng khám, và các trung tâm Y Tế Công Cộng hiện tại đều có dịch vụ chích ngừa COVID-19 không cần làm hẹn.

Sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm Điểm Chích Ngừa COVID-19 tại bang Washington hoặc xem thông tin về Cách chích vắc-xin bên dưới để biết về các lựa chọn bạn có.

Cư dân cũng có thể làm hẹn qua điện thoại tại bất kỳ địa điểm tiêm chủng nào bằng cách gọi cho CISC với số (206) 278-7447 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều.

Thông tin chính về vắc-xin COVID-19

  • Những người nhập cư không có giấy tờ có thể được chủng ngừa mà không cần xuất trình thẻ căn cước tại bất kỳ điểm tiêm chủng nào của Thành phố Seattle. Thông tin y tế của quý vị là quyền riêng tư và sẽ không được chia sẻ bởi các nhà cung cấp vắc-xin với các cơ quan thực thi di trú liên bang.
  • Xét nghiệm và điều trị vi-rút corona (bao gồm cả tiêm chủng) sẽ không khiến quý vị gặp bất lợi trong kiểm tra gánh nặng xã hội. Sở Di Trúđã đưa ra thông báo đặc biệt về điều này. Không phải tất cả những ngư ời nhập cư đều phải chịu kiểm tra gánh nặng xã hội. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc: Thông Điệp về Gánh Nặng Công Cộng cho Các Thành Viên Cộng Đồng.
  • Không có vi-rút trong vắc-xin COVID, vì vậy quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ vắc-xin.
  • Thành phần quan trọng trong cả hai vắc-xin Pfizer và Moderna là mRNA, mRNA dạy cho tế bào của quý vị biết cách tạo ra một protein từ coronavirus, cho phép nó nhận ra COVID-19 và bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh. Vắc-xin này cũng chứa chất béo, muối và đường.
  • Thành phần quan trọng trong vắc-xin Johnson & Johnson là adenovirus 26, là một loại vi-rút không hại cho sức khỏe được sử dụng để cung cấp protein tăng đột biến trên bề mặt của coronavirus đến các tế bào của chúng ta. Sau đó, các tế bào của chúng ta có thể nhận ra COVID-19 và bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh. Thuốc vắc-xin Johnson & Johnson cũng chứa axit citric và etanol.
  • Vắc-xin Pfizer và Moderna cho COVID-19 yêu cầu tiêm hai liều, liều đầu tiên là để bắt đầu xây dựng khả năng bảo vệ và liều thứ hai để tối đa hóa và hoàn thành việc bảo vệ. Khi quý vị tiêm liều đầu tiên, bên dịch vụ chủng ngừa sẽ cho quý vị biết thông tin về thời điểm để tiêm liều thứ hai.
  • Thuốc vắc-xin Johnson & Johnson chỉ yêu cầu tiêm một liều.
  • Chủng ngừa có thể giúp bảo vệ người lớn tuổi. Ngoài ra, nếu tất cả chúng ta đều được chủng ngừa càng sớm, thì mọi người có thể quay trở lại cuộc sống như lúc trước càng nhanh.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy truy cập trang Sức khỏe Cộng đồng - Quận Seattle & King này.