English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Boggan, waxaad ka heli kartaa macluumaadka tallaalka Magaalada Seattle COVID-19 iyo xiriiriyeyaasha. Si toos ah hoosta, waxaad awood u yeelan doontaa inaad hesho macluumaad kooban oo ku saabsan tallaalada COVID-19. Waxaan sii wadeynaa cusbooneysiinta boggan markii macluumaadku isbadalo. Waxa kale oo aad booqan kartaa bogga tallaalka COVID-19 ee Caafimaadka Dadweynaha King County si aad wax dheeraad ah uga ogaato: www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/somali/vaccine.aspx.

Si aad xog badan oga ogaato adeegyada liiska boggaan ku jira, waxaad wici kartaa City of Seattle Customer Service Bureau (Laanta Adeegga Macaamiisha ee Magaalada Seattle) laga bilaabo Isniinta ilaa Jamcada 8:30 AM - 5:00 PM taleefanka (206) 684-2489 ama (206) 684-CITY.

Dadka taleefanka maamulaaya ayaa la xariiri kara turjumaan aan xarunta joogin. Waxaad u baahan doontaain qofka taleefoonka kaa qabta aad Ingiriis ugu sheegtid luuqada aad turjumaankeeda dooneysid.Waxaad wajihi kartaa waqtiga sugista oo dheeraada. Waxaan kaa codsanaynaa inaad dulqaadato wakhtigan adag.

Yaa heli kara tallaalka?

Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) ayaa go'aamisa cida u qalanto tallaalka COVID-19. Waqtigan xaadirka ah kooxaha soo socda ayaa is tallaali kara:

 • Shaqaalaha daryeelka caafimaadka
 • Jawaabayaasha ugu halista badan marka hore, sida shaqaalaha caafimaadka ee degdega ah iyo kuwa dab damiska
 • Dadka degan xarumaha daryeelka muddada-dheer
 • Dhamaan dadka ka weyn 65 sano
 • Dhamaan dadka ka weyn 50 sano ee aan si madax banaan u noolaan karin

Haddii aad hadda xaq u leedahay, waxaad leedahay ikhtiyaarro:

 • La xiriir dakhtarkaaga sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid.
 • Wac Washington State COVID-19 Khadka Taleefoonka Caawinta: Garaac 1 (800) 525-0127, ka dib riix # si aad u ogaato meesha aad ka tallaali karto Fasiraadda taleefanka ayaa la heli karaa. Qadka taleefanka waxaa laga heli karaa 6da subaxnimo ilaa 10 fiidnimo. Isniinta-Jimcaha, iyo 8da subaxnimo ilaa 6 galabnimo Sabti iyo Axad, iyo ciidaha dawladda la arkay.
 • Buuxi khadka tooska ah DOH Hel foomka Wajigaaga. Haddii ay ku tiraahdo waad u-qalantaa inaad hesho tallaalka COVID-19 hadda, markaa ka hel adeeg bixiye tallaal oo kuugu dhow halkan:
 • www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations. Waxaad la kulmi kartaa waqti sugitaan dheer markaad qabsaneyso ballan.

Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19

 • Tallaalka COVID waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkana waxaa lagu dabooli doonaa dadka aan caymiska ku jirin.
 • Baaritaanka iyo daaweynta korona fayraska (oo ay ku jiraan tallaalka) laguuguma xisaabi doono imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ayaa ka bixisay ogeysiis gaar ah oo arrintan ku saabsan. Dadka soogalootiga dhamaantood kuma qasbana inay maraan imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. Si aad wax badan uga barato, akhri The New Public Charge Rule: What You Need to Know.
 • Macluumaadkaaga caafimaad waa mid gaar ah mana la wadaagi doonaan bixiyeyaasha tallaalka hay'adaha fulinta socdaalka ee federaalka.
 • Ma jiro wax fayras ah oo ku jira tallaalka COVID, markaa kama qaadi kartid infekshinka COVID-19 tallaalka.
 • Tallaallada COVID kuma jiraan alaabada doofaarka, ukunta, cinjirka, maaddooyinka ilaaliya, wax soo saarka dhiigga, unugyada fayraska ee COVID-19, meerkurida, microchips, ama unugyada uurjiifka.
 • Tallaallada COVID-19 ee hadda la heli karo waxay u baahan yihiin laba qiyaasood, hal tallaal si ay u bilaabaan ilaalinta dhismaha iyo tallaalka labaad si loo kordhiyo loona dhammaystiro ilaalinta. Markii lagu siiyo tallaalka koowaad, takhtarkaaga tallaalka ayaa ku siin doona macluumaad ku saabsan goorta la qaadanayo qiyaasta labaad.
 • Tallaalku wuxuu gacan ka geysan karaa ilaalinta odayaashayada. Sidoo kale, sida ugu dhakhsaha badan ee aan dhammaanteen u tallaalno, sida ugu dhakhsaha badan ayaan ugu laaban karnaa nolosheena qof ahaan.

Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, booqo boggan Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County.