English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Nguồn Cung Vắc-xin COVID-19 Có Sẵn Tại Seattle

 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của Quý Vị
  Tìm các cuộc hẹn thông qua văn phòng bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế, hãy kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để tham gia vào chương trình Apple Health (Medicaid) hay không.
 • Quận King
  Tìm các cuộc hẹn tại phòng khám của Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King bao gồm các dịch vụ như hỗ trợ chăm sóc trẻ em, hỗ trợ cho người khuyết tật và vận chuyển miễn phí.
 • Tiểu Bang Washington
  Tìm các cuộc hẹn tại các địa điểm đối tác chăm sóc sức khỏe ở Seattle và khắp tiểu bang, bao gồm các tiệm thuốc tây, phòng khám và trung tâm y tế.
 • Cựu Chiến Binh
  Tìm các cuộc hẹn tại phòng khám cho Cựu chiến binh Veterans Affairs (VA) Puget Sound ở Silverlake, Seattle, American Lake và Mount Vernon.
 • Cư dân cũng có thể làm hẹn qua điện thoại tại bất kỳ địa điểm tiêm chủng nào bằng cách gọi cho Customer Service Bureau với số (206) 684-2489 (CITY) từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều.

 

Di Chuyển Đến Các Trung Tâm Tiêm Chủng

LyftHopelink Mobility cung cấp các chuyến đi miễn phí đến và đi từ bất kỳ địa điểm tiêm chủng nào (điện thoại: 425-943-6706).

 

Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em Cho Những Người Cần Tiêm Chủng

Dịch vụ giữ trẻ miễn phí có sẵn cho các cuộc hẹn tiêm chủng và thời gian phục hồi sức khỏe tại KinderCare (điện thoại: 1-866-337-3105), Learning Care Group (điện thoại: 1-833-459-3557) và YMCA (liên hệ với YMCA của địa phương quý vị để tìm hiểu thêm).

 

Vắc-xin Cho Trẻ Em

Vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi của Pfizer hiện đã được phê duyệt là an toàn và hiệu quả bởi Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, FDA) và Trung Tâm Kiểm Soát & Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control & Prevention, CDC) và đã được ủy quyền để sử dụng cho trường hợp khẩn cấp. Tiêm vắc-xin cho trẻ em là điều quan trọng để bảo vệ các bé, cũng như gia đình, giáo viên và bạn học của trẻ. Làm thế nào để làm hẹn tiêm vắc-xin:

 • Trường Công Lập Seattle Public Schools có các phòng tiêm chủng vào các ngày đi học và trong khu vực cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Xem lịch trình tại đây. (Trang chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.)
 • Nhiều đối tác trong cộng đồng có thể có các cuộc hẹn tiêm chủng dành cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Tìm cuộc hẹn tại đây, lọc theo loại vắc-xin. (Trang chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.)

Các cuộc hẹn mới thường xuyên được thêm vào các phòng khám này. Nếu hiện không có lịch hẹn trống, vui lòng kiểm tra lại sau.

 

Điều Kiện Để Tiêm Liều Tăng Cường

Liều tăng cường cho vắc-xin COVID-19 của Pfizer và Moderna hiện đã được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, FDA) và Trung Tâm Kiểm Soát & Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control & Prevention, CDC) phê duyệt là an toàn và hiệu quả. Điều kiện để được tiêm chủng sẽ khác nhau tùy theo loại vắc-xin tăng cường. Hiện chỉ có liều tăng cường cho vắc-xin Pfizer được chấp thuận cho những người dưới 18 tuổi.  Liều tăng cường giúp tăng sự bảo vệ chống lại nhiễm trùng và bệnh nghiêm trọng bao gồm cả biến thể Delta và Omicron.

 • Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin Pfizer: mọi người từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường 5 tháng sau khi tiêm liều thứ hai. Trẻ em từ 5-11 tuổi bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng có thể được tiêm liều tăng cường 5 tháng sau khi tiêm liều thứ hai
 • Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin Moderna: mọi người từ 18 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai
 • Nếu quý vị đã được tiêm vắc-xin Johnson & Johnson: mọi người từ 18 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường 2 tháng sau khi tiêm liều thứ nhất

CDC cho phép các cá nhân tiêm trộn và kết hợp liều lượng của các liều tăng cường, vì vậy vắc-xin cho liều tăng cường này không cần phải giống như vắc-xin ban đầu của quý vị. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các liều tăng cường cho COVID-19 từ CDC tại đây.

 

Thông tin chính về vắc-xin COVID-19

 • Xét nghiệm và điều trị vi-rút corona (bao gồm cả tiêm chủng) sẽ không khiến quý vị gặp bất lợi trong kiểm tra gánh nặng xã hội. Sở Di Trúđã đưa ra thông báo đặc biệt về điều này. Không phải tất cả những ngư ời nhập cư đều phải chịu kiểm tra gánh nặng xã hội. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc: Thông Điệp về Gánh Nặng Công Cộng cho Các Thành Viên Cộng Đồng.
 • Không có vi-rút trong vắc-xin COVID, vì vậy quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ vắc-xin.
 • Thành phần quan trọng trong cả hai vắc-xin Pfizer và Moderna là mRNA, mRNA dạy cho tế bào của quý vị biết cách tạo ra một protein từ coronavirus, cho phép nó nhận ra COVID-19 và bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh. Vắc-xin này cũng chứa chất béo, muối và đường.
 • Thành phần quan trọng trong vắc-xin Johnson & Johnson là adenovirus 26, là một loại vi-rút không hại cho sức khỏe được sử dụng để cung cấp protein tăng đột biến trên bề mặt của coronavirus đến các tế bào của chúng ta. Sau đó, các tế bào của chúng ta có thể nhận ra COVID-19 và bảo vệ quý vị khỏi bị bệnh. Thuốc vắc-xin Johnson & Johnson cũng chứa axit citric và etanol.
 • Vắc-xin Pfizer và Moderna cho COVID-19 yêu cầu tiêm hai liều, liều đầu tiên là để bắt đầu xây dựng khả năng bảo vệ và liều thứ hai để tối đa hóa và hoàn thành việc bảo vệ. Khi quý vị tiêm liều đầu tiên, bên dịch vụ chủng ngừa sẽ cho quý vị biết thông tin về thời điểm để tiêm liều thứ hai.
 • Thuốc vắc-xin Johnson & Johnson chỉ yêu cầu tiêm một liều.
 • Chủng ngừa có thể giúp bảo vệ người lớn tuổi. Ngoài ra, nếu tất cả chúng ta đều được chủng ngừa càng sớm, thì mọi người có thể quay trở lại cuộc sống như lúc trước càng nhanh.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy truy cập trang Sức khỏe Cộng đồng - Quận Seattle & King này.

 

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Quan Trọng Về Xét Nghiệm và Vắc-xin COVID-19