โปรแกรมการเข้าถึงการขายแบบดิจิทัล

ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสมัครเข้าร่วมในโปรแกรม Digital Sales Access ได้ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2022: ยื่นใบสมัครที่นี่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลและ องค์กร Kay Tita กำลังร่วมมือกันเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบดิจิทัลที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจขนาดเล็กผ่านโปรแกรมการเข้าถึงการขายแบบดิจิทัล โปรแกรมดังกล่าวจะสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินสดเท่านั้น โดยการจัดหาระบบการขาย ณ จุดขาย (POS) ฟรี ตลอดจนเชื่อมโยงธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจที่เข้าร่วมจะได้รับมีดังต่อไปนี้

  • ระบบ Square POS
  • ขาตั้งอุปกรณ์ระบบ Square
  • ไอแพดแอร์
  • การฝึกอบรม และอื่น ๆ

ระบบ POS ใหม่นี้จะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากเงินสดเท่านั้นเป็นการรับบัตรเดบิต บัตรเครดิต และรูปแบบการชำระเงินดิจิทัลอื่น ๆ ส่งผลให้โปรแกรมนี้สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กดำเนินธุรกิจโดยมีขีดความสามารถด้าน‑ ธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ความรู้ด้านดิจิทัลที่ดีขึ้น ตลอดจนความตระหนักด้านการเงินที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับข้อกำหนดในการได้รับสิทธิและการอัปเดต โปรดไป ที่เว็บไซต์ขององค์กร Kay Tita

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่หมายเลข 206-684-8090 หรือ oed@seattle.gov