SBA Disaster Loan Technical Assistance

Update 7/20:

The Paycheck Protection Program (PPP) has reopened and will be extended to August 8.  This is the deadline that lenders have to secure a loan number from the SBA.  Be aware that Individual lenders will have their own deadlines for borrowers in advance of Aug 8.   

It's important to note there have been a few other changes to the program that have added significant flexibility.

 • Businesses now have 24 weeks (previously 8 weeks) to spend at least 60% (previously 75%) of the loan amount on qualified payroll expenses(or business income if you are sole prop or independent contractor)
 • Up to 40% (previously 25%) of the loan amount can be spent on non-payroll costs, specifically rent, utilities, mortgage interest related to business on obligations in place prior to 2/15/20. 
 • If a borrower is unable to rehire previously employed individuals or similarly qualified employees, the borrower will not have its loan forgiveness amount reduced based on the reduction in full-time equivalent employees.
 • For portions of the loan that are not forgiven, it becomes a 5 year loan at 1% (previously 2 year loan). 

The Economic Injury Disaster Loan (EIDL) is once again open to small businesses, unfortunately the loan advance of $1K,per employee up to $10K is no longer available. OED is providing FREE technical assistance to small businesses and non-profits who would like to understand more about PPP and EIDL.

Cần giúp đỡ với đơn đăng ký xin vay từ Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration - SBA)?

Quý vị nên nghi ngờ việc có gian lận nếu quý vị được liên hệ bởi một ai đó hứa sẽ giúp quý vị nhận được phê duyệt khoản vay từ Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) nếu quý vị đưa cho họ một khoản thanh toán trước hoặc  ai đó đưa ra mức lãi suất cao cho khoản vay doanh nghiệp nhỏ. Không có phí hoặc lệ phí khi đăng ký các khoản vay của SBA.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Office of Economic Development - OED) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các doanh nghiệp để:

 • Hiểu rõ hơn các nguồn lực tài chính có sẵn
 • Kiểm tra điều kiện đăng ký xin vay
 • Nộp đơn đăng ký xin vay của SBA và hoàn thành đơn đăng ký

Vui lòng gọi cho Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (Seattle Office of Economic Development) qua số 206-684-8090. Quý vị có thể yêu cầu phiên dịch và nhận hỗ trợ bằng ngôn ngữ qua điện thoại.

Khi gọi xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết:

 • Tên quý vị
 • Số điện thoại
 • Ngôn ngữ quý vị cần thông dịch (bằng tiếng Anh)
 • Hỗ trợ mà quý vị cần

Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, một nhân viên song ngữ sẽ gọi lại cho quý vị hoặc chúng tôi sẽ gọi cho một thông dịch viên trên điện thoại để hỗ trợ cuộc trò chuyện.

Xin lưu ý rằng nhiều người đang gọi chúng tôi để được sự giúp đỡ, vì vậy thời gian chờ đợi có thể khá lâu. Quý vị cũng có thể phải chờ đợi khi kết nối với một thông dịch viên.

Dưới đây là bốn gói tài trợ từ SBA để giúp quý vị khắc phục tình trạng gián đoạn kinh tế do sự bùng phát của dịch COVID-19:

Cho Vay Thảm Họa Kinh Tế SBA (EIDL)

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đều có đủ điều kiện để đăng ký vay vốn lưu động với lãi suất thấp thông qua chương trình Khoản Vay Thảm Họa Kinh Tế (EIDL) của Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA). Những khoản vay này có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ trang trải nợ nần và chi phí hoạt động. Lãi suất là 3,75% cho các doanh nghiệp nhỏ và 2,75% cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Hạn chót nộp đơn xin vay EIDL là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Vui lòng chuẩn bị những tài liệu dưới đây  trước khi quý vị nộp đơn:

 • Mã Số Doanh Nghiệp (Employer Identification Number - EIN)
 • Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number - SSN)
 • Tổng doanh thu từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 tới ngày 31 tháng 1 năm 2020
 • Chi phí của hàng hóa bán từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 tới ngày 31 tháng 1 năm 2020
 • Số lượng nhân viên
 • Số tài khoản và số định tuyến (routing number) ngân hàng

Các Khoản Cho Vay Của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương SBA (Paycheck Protection Program - PPP)

PPP IconChương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program - PPP) của SBA cung cấp các khoản vay không cần hoàn trả cho các doanh nghiệp nhỏ để họ có thể tiếp tục trả lương cho nhân viên trong cuộc khủng hoảng gây ra bởi dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đăng ký vay thông qua các ngân hàng địa phương của họ, và các điều khoản cho vay sẽ giống nhau cho tất cả mọi người. Các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân tự làm chủ (self-employed) hoặc là các nhà thầu độc lập (independent contractors), đều đủ điều kiện đăng ký nếu họ có từ 500 nhân viên trở xuống. Số tiền cho vay sẽ không cần hoàn trả miễn là:

 • Số tiền cho vay được sử dụng để trang trải chi phí tiền lương, phần lớn tiền lãi khoản nợ trả góp, tiền thuê nhà và chi phí tiện ích trong khoảng thời gian tám tuần từ 16 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2020.
 • 75% số tiền cho vay phải được dùng để trả lương nhân viên.
 • Số lượng nhân viên và mức tiền lương phải được duy trì như trước ngày 16 tháng 2 năm 2020.

Tiến hành các bước sau để tính khoản trả tiền lương trung bình hàng tháng của quý vị: 

1. Tính tổng số tiền trả lương nhân viên hàng năm trước khi xảy ra COVID-19. Tổng tiền lương bao gồm các chi phí sau đây cho nhân viên toàn thời gian và bán thời gian của doanh nghiệp:

 • Tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng, tiền boa (tips) hoặc khoản tiền trả cho nhân viên tương tự (giới hạn ở mức $100,000 hàng năm cho mỗi nhân viên);
 • Thanh toán tiền nghỉ phép (vacation), nghỉ trông con (parental leave), nghỉ vì lý do gia đình, y tế hoặc nghỉ ốm;
 • Trợ cấp thôi việc (separation) hoặc nghỉ việc tạm thời (dismissal);
 • Các khoản thanh toán cần thiết cho các lợi ích chăm sóc sức khỏe nhóm bao gồm phí bảo hiểm nhân viên;
 • Khoản thanh toán cho phúc lợi nghỉ hưu;
 • Khoản thanh toán của chủ lao động để trả thuế nhà nước và địa phương dựa trên  khoản tiền trả nhân viên;
 • Đối với hộ kinh doanh cá thể (sole proprietor) hoặc nhà thầu độc lập (independent contractor), tiền lương, tiền hoa hồng, thu nhập hoặc thu nhập ròng từ việc tự làm chủ, tiền lương nhân viên được giới hạn ở mức $100,000 hàng năm cho mỗi nhân viên.

2. Cộng các chi phí trên để tính tổng số tiền lương nhân viên trong năm. 

3. Chia tổng chi phí cho 12 để tính số tiền lương trung bình hàng tháng.   

Quý vị cũng có thể tìm con số này từ dòng 5E của tờ Khai Thuế Hàng Quý Liên Bang (IRS 941 Employer's Quarterly Federal Tax Return) IRS 941 của quý vị. Cộng tổng các số trong dòng 5E từ bốn quý trước khi xảy ra khủng hoảng do COVID-19 và chia cho 12 để có được tiền lương trung bình hàng tháng.

Người nộp đơn nên có sẵn những tài liệu sau:

 • Nếu quý vị có khoản vay Thảm Họa Kinh Tế (EIDL) từ SBA kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2020, hãy tìm khoản vay dư nợ của quý vị
 • Tờ khai thuế hàng năm 2018 hoặc 2019 của doanh nghiệp
 • Tờ khai thuế hàng quý 2018 hoặc 2019 của doanh nghiệp
 • Xác nhận quyền sở hữu của doanh nghiệp trên giấy chứng nhận hình thành doanh nghiệp
 • Tài liệu về bảng lương
 • Điều lệ tổ chức doanh nghiệp (Articles of organization)
 • Thỏa thuận điều hành (Operating Agreement) (đối với LLCs, không bắt buộc nếu không có sẵn)
 • Quy chế (By-laws) (đối với các tập đoàn, không bắt buộc nếu không có sẵn)
 • Mã Hệ Thống Phân Loại Công Nghiệp Bắc Mỹ (NAICS) (https://www.census.gov/eos/www/naics/)

Khoản Cho Vay Cấp Tốc (Express Bridge) của SBA

Express Bridge Loan IconChương Trình Thí Điểm Cho Vay Cấp Tốc (Express Bridge) cho phép các doanh nghiệp nhỏ hiện đang có mối quan hệ kinh doanh với người cho vay cấp tốc (express lender) của SBA nhanh chóng vay được tới $25.000. Những khoản vay này có thể giúp hỗ trợ phần nào đó trong khi doanh nghiệp đang đăng ký Khoản Vay Thảm Họa Kinh Tế (Economic Injury Disaster Loans - EIDL) với SBA. Nếu một doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu cấp bách về tiền mặt trong khi chờ đợi quyết định hoặc đang chờ giải ngân cho Khoản Vay Thảm Họa Kinh Tế (EIDL), họ có thể đủ điều kiện để đăng ký Vay Cấp Tốc (Express Bridge) với SBA.

Trì hoãn các khoản vay của SBA hiện có

Debt Relief IconNếu quý vị hiện có một khoản vay kinh doanh thông qua SBA, chương trình Giảm Nợ (Debt Relief) SBA sẽ đình chỉ khoản vay này khi doanh nghiệp đang cố gắng vượt qua các thách thức do COVID-19 tạo ra. Nếu quý vị hiện có một khoản vay với SBA, theo chương trình Giảm Nợ (Debt Relief) SBA, SBA có thể trả cả gốc và lãi cho khoản vay này.