Seattle Restored

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (Seattle Office of Economic Development) đang hợp tác với Mạng Lưới Kinh Doanh Tốt Seattle (Seattle Good Business Network)Shunpike để kết nối các cửa hàng còn trống ở trung tâm thành phố Seattle với các cửa hàng tạm thời pop-up và lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật từ cộng đồng người Da Đen, người Bản Địa, và các doanh nhân và nghệ sĩ người da màu khác. Những dự án này sẽ mang lại lợi ích cho các khu dân cư, các doanh nghiệp nhỏ, nghệ sĩ, và chủ sở hữu bất động sản bằng cách tạo ra cảnh quan đường phố sôi động và hấp dẫn, khuyến khích công chúng đến vui chơi tại trung tâm thành phố Seattle để hỗ trợ các doanh nghiệp và nghệ sĩ địa phương. Chương trình này được tài trợ bởi Quỹ Phục Hồi Tài Chính Địa Phương do Vi-rút Corona (Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund, CLFR) và được thành lập theo Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan).

Các cửa hàng thuộc chương trình Seattle Restored sẽ mở cửa từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, cung cấp các hoạt động linh hoạt ngắn hạn kéo dài từ hai đến bốn tháng. Miễn phí tham gia và chương trình sẽ cung cấp 2.500 đô la vốn lưu động cho mỗi doanh nghiệp nhỏ và nghệ sĩ tham gia.

Đơn đăng ký cho Seattle Restored sẽ đóng vào ngày 17 tháng 1 năm 2022.  

Đơn Đăng Ký cho Chủ Nhà và Người Quản Lý Bất Động Sản

Đơn Đăng Ký cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Nghệ Sĩ


Các ứng viên sẽ được thông báo trước ngày 25 tháng 2 năm 2022. Để biết thêm thông tin, điều kiện đăng ký, và các yêu cầu đối với chương trình Seattle Restored, xin vui lòng truy cập www.SeattleRestored.org.

 

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle. Đội ngũ của Khu Thương Mại Giá Rẻ (Commercial Affordability) và Khu Kinh Doanh Khu Vực Địa Phương (Neighborhood Business District) giúp cộng đồng phát triển và xây dựng khả năng phục hồi bằng cách hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp nhỏ và các nhà sáng tạo trong khu vực địa phương để thúc đẩy sự giàu có và tăng trưởng của cộng đồng. 

Đối với các câu hỏi bổ sung, phiên dịch hoặc thông dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu trong các định dạng khác hoặc cách tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc oed@seattle.gov.