กองทุน Business Community Ownership Fund

Business Community Ownership Fund, National Development Council, and Office of Economic Development logos on a beige background.

 

ลงทุนให้ ส่งเสริมความสำเร็จ ลงหลักปักฐาน

กองทุน Business Community Ownership Fund มอบเครื่องมือให้แก่เจ้าของธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลเพื่อใช้ควบคุมอนาคตของตนเอง

กองทุน Business Community Ownership (BCO) Fund เป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ที่จัดการแก้ไขปัญหาค่าเช่าเชิงพาณิชย์ในเมืองซีแอตเทิลที่สูงขึ้น ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงและธุรกิจที่คนผิวสี ผู้อพยพ สตรี และคน LGBTQ+ เป็นเจ้าของ ชุมชนเหล่านี้ยังคงเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อยเนื่องจากความไม่เสมอภาคทางระบบ การเหยียดเชื้อชาติ และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองทุน BCO รับประกันค่าเช่าในอัตราคงที่และราคาไม่แพงให้แก่เจ้าของธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินนี้ช่วยให้ธุรกิจในละแวกใกล้เคียงยังคงประกอบกิจการต่อได้และนำเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่กลับคืนมายังชุมชนของตน

บรรดาเจ้าของธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกับกองทุน BCO จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ความเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ร่วมกัน
 • ต้นทุนค่าเช่าในอัตราคงที่และราคาไม่แพง
 • เป็นชุมชนแห่งการสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับเจ้าของธุรกิจรายอื่น
 • การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตน

กองทุนนี้ดำเนินการอย่างไร

 1. กองทุน BCO จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในละแวกใกล้เคียงในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งจะเป็นที่ตั้งหน้าร้านสำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่
 2. กองทุนจะจัดตั้งบริษัทจำกัด (LLC) เพื่อลงทุนในแต่ละโครงการ เจ้าของธุรกิจหลายรายสามารถเป็นสมาชิกของ LLC ซึ่งเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ธุรกิจเหล่านั้นจะใช้ประกอบการ โดยมี National Development Council (NDC) เป็นผู้ค้ำประกันทางการเงินในฐานะสมาชิกด้านการจัดการ
 3. ของธุรกิจจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและจากกระแสเงินสด

กองทุน BCO มีเป้าหมายที่จะ

 • คงไว้ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบันที่มีคนผิวดำ คนพื้นเมือง และคนผิวสีเป็นเจ้าของในละแวกใกล้เคียงในเมืองซีแอตเทิล
 • สร้างเส้นทางสู่การจัดหาให้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจที่ถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่หรือไม่สามารถก่อตั้งธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลได้เนื่องจากค่าเช่าเชิงพาณิชย์ที่สูงขึ้น
 • สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่เจ้าของธุรกิจและความเป็นเอกเทศทางเศรษฐกิจ
 • เพิ่มรายได้และมูลค่าของธุรกิจโดยช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีความมั่นคงและมีการควบคุมในระยะยาว

กองทุน BCO เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิล (OED) และ สภาพัฒนาแห่งชาติ (NDC) กองทุนนี้ยังอยู่ในช่วงนำร่องและกำลังแสวงหาแนวคิดสำหรับโครงการอย่างแข็งขัน

ทางกองทุนกำลังมองหาโครงการเชิงพาณิชย์ราคาไม่แพงที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของชุมชนและธุรกิจ เช่น การรวมอาคารพาณิชย์ชั้นล่างเข้ากับพื้นที่ใกล้เคียง การจัดหาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจและความก้าวหน้าของสตรี LGBTQ+ คนผิวดำ คนพื้นเมือง และเจ้าของธุรกิจผิวสีกลุ่มอื่น โครงการจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณาตามเกณฑ์การลงทุนและผลประโยชน์ของชุมชนดังที่ระบุไว้ในโครงการ

คุณเป็นสปอนเซอร์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจที่จะเป็นพันธมิตรกับกองทุน BCO หรือไม่ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ออร์กาไนเซอร์ขององค์กรย่านธุรกิจในละแวกใกล้เคียง หรือสปอนเซอร์ของชุมชนอื่น ๆ ก็สามารถเป็นสปอนเซอร์ของโครงการได้ ทางกองทุนกำลังมองหาโครงการที่จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้าและในละแวกใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่

ข้อพิจารณาต่าง เกี่ยวกับโครงการ

 • ความเสมอภาค
  • กองทุนจะลงทุนในโครงการใน พื้นที่ที่มีการให้ความสำคัญทางเชื้อชาติและสังคม
  • ให้ความสำคัญกับโครงการที่รองรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ รวมถึงคนผิวดำ คนพื้นเมือง และคนผิวสีอื่น ๆ (BIPOC) ผู้อพยพ สตรี และธุรกิจที่มี LGBTQ+ เป็นเจ้าของ
 • ผลกระทบ
  • โครงการที่จะรองรับธุรกิจที่เจ้าของเป็นธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นจากการถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ หรือรองรับการย้ายถิ่นฐานกลับคืนมาของธุรกิจที่เคยถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่
  • โครงการ และ/หรือเจ้าของธุรกิจให้ประโยชน์แก่ชุมชนและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสำคัญกับโครงการที่รองรับธุรกิจหลายแห่ง
 • ความสามารถในการประสบผลสำเร็จ
  • ความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น ยอดขายในอดีต รายได้สุทธิ ประสบการณ์ทางธุรกิจและความมั่นคงในการเป็นเจ้าของ ตลอดจนความสามารถในการชำระค่าเช่า
  • มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่ประกอบการอยู่ โดยพิจารณาลำดับความสำคัญให้แก่ธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป
 • ความพร้อมของโครงการ
  • มีการกำหนดและจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการขั้นพื้นฐานแล้ว (ไม่รวมส่วนที่เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์)
  • โครงการระยะก่อนการพัฒนาเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งการออกแบบและการคำนวณต้นทุนเบื้องต้น
  • โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต การเงิน และการก่อสร้าง ...
  • คาดว่าน่าจะมีทีมงานพัฒนาแล้ว พร้อมด้วยกลยุทธ์ในการเผยแพร่ให้ความรู้และการเข้าดำเนินธุรกิจ

สามารถยื่นเสนอโครงการได้ตลอดเวลาและจะได้รับการตรวจสอบตามลำดับที่ยื่น ส่งแนวคิดของคุณเกี่ยวกับโครงการได้ที่นี่

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเมืองซีแอตเทิลที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน BCO หรือไม่ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้เพื่อดูว่าการเป็นพันธมิตรกับ Business Community Ownership Fund เป็นขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่: แบบฟอร์มแสดงความสนใจของธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม

ความช่วยเหลือด้านภาษา

 • ต้องนำส่งแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ที่พูดได้สองภาษาพร้อมช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หากต้องการขอรับบริการแปลภาษาหรือล่าม กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (206) 684-8090

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.