Seattle Relief Fund (Pondo ng Tulong ng Seattle)

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Magsasara ang aplikasyon ng The Seattle Relief Fund sa Lunes, Nobyembre 15,2021.

Ang lahat ng "pag-apruba" at "pagtanggi" na mga abiso ay ipinadala sa mga aplikante noong Disyembre 15, 2021 nang 12:00 p.m.

Kapag inilagay mo ang iyong ID number sa apply.seattlerelief.com/lookup, makikita mo ang isa sa dalawang screens:

Screenshot of the Seattle Relief Fund application status approved for award web page.

Screenshot of the Seattle Relief Fund application status denied for award web page.

Dahil sa mataas na bilang ng mga aplikasyon (mahigit 63,000), hindi magkakaroon ng proseso sa pag-aapela.