Mở Rộng Hệ Thống Tàu Điện Sound Transit

Tạo Ra nhằm Kết Nối với Các Cộng Đồng

Sound Transit đang xây dựng 13 trạm xe điện tốc hành mới có hỗ trợ cung cấp dịch vụ đến West Seattle vào năm 2030 và Ballard vào năm 2035.
Several people standing and one in a wheelchair waiting for light rail

Các tuyến tàu điện tốc hành và đường hầm trung chuyển mới dưới Downtown, South Lake Union và Seattle Center/Uptown là dự án đầu tư giao thông công cộng lớn nhất trong lịch sử của thành phố chúng ta.

Planning and Community Development

Rico Quirindongo, Director
Mailing Address: P.O. Box 94788, Seattle, WA, 98124-7088
Phone: (206) 386-1010
opcd@seattle.gov

The Office of Planning and Community Development (OPCD) develops policies and plans for an equitable and sustainable future. We partner with neighborhoods, businesses, agencies and others to bring about positive change and coordinate investments for our Seattle communities.