COVID-19: Sida la iska Diiwaangaliyo baaritaanka Bilaash ka ah.

English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Halkan Iskaga Baar COVID-19

Magaalada Seattle, King County, iyo UW Medicine ayaa hadda bixiya tijaabooyin COVID-19 oo bilaash ah laba goobood oo ku kala yaal Seattle.

Ku marista gaariga waad ku heli kartaa, laakiin waa inaad marka hore iska diiwaangeliso khadka tooska ah ama taleefanka 

Haddii aad ku nooshahay, ka shaqeysid, ama aad si joogto ah usoo booqato Seattle, oo aad la kulantid calaamadaha COVID-19 iyo / ama aad la kulantay qof qaba  COVID-19 maalmood ee la soo dhaafay, waa  lagugu  baari karaa si bilaash ah.Calaamdahal lagu garto caabuqa COVID-19 waxaa ka mid ah qandho, qufac, neefta oo ku yaraata, neefsashada oo adkaata, cuna xanuun, urta oo luma, madax xanuun, daal, shuban, duuf, iyo ciriiriga.

Maxaad u baahan doontaa si aad u hesho Baaritaan lacag la’aan ah:

 • Aqoonsi sawir leh oo kutaalo  taariikhda dhalashadaada. Baariisto waa la heli karaa iyadoon loo eegin Jinsiyaddaada ama sharcigaaga  muhaajirnimo.
 • Kaarka caymiska, hadaad caymis leedahay. Uma baahnid inaad leedahay caymis ama warqad dhakhtar si aad ballan uga sameysato oo baaris laguu sameeyo. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo imtixaanka.

 

1. Balanso Baarista

Iska diiwaangeli khadka tooska ah (foomku wuxuu ku qoran yahay Ingiriisiga)

 • Dooro goobta baarista qaybaha hoose si aad u bilowdo hawsha diiwaangelinta.
 • Dooro waqtiga aad ballanta leedahay ka hor intaadan tagin. Ku buuxi macluumaadka caymiska haddii aad caymis leedahay. Waxaad ka heli doontaa emayl xaqiijin ama qoraal ka socda nidaamka  jadwalka, Solv, kadib marka balaantaada la hubiyo.

Iska diiwaangeli dhinaca khadka taleefanka

 • Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo dhinca diiwaangelinta, wac (206) 684-2489. Khadadka taleefannadu waxay furan yihiin Isniinta illaa Jimcaha, 8:30 AM illaa 5:00 PM iyo Sabtida, 10:00 AM ilaa 3:00 PM.
 • Hadaad ubaahantahay caawimaad dhinca luqada ah, fadlan noogu sheeg Ingiriisiga kuuqada aad ubaahantahay, kadib waxaan kugula xiriiri karnaa turjubaan.

 

2. Booqo Meesha Baarista Lagu Sameeyo

 • Diiwaangelinta ka dib, waxaad awoodi doontaa inaad ku waddo marto goobta baaritaanka waqtiga ballantaada.
 • Howshu waxay qaadan doontaa 20 daqiiqo. Xidho wejigaaga wax daboolo markaad soo booqanaysid meesha baarista lagu sameeyo.
 • Kadib marka laguu sameeyo baarista, xusuusnow inaad keydiso koodh lagu siiyay goobta Baarista. Waa tan tusaalaha koodhka:

Example of QR Code

Tusaale

 

3. Hel Jawaabahaada

 • Waxad iskaan mari kartaa lambarka QR si aad uhesho natiijooyinkaaga si toos ah.
 • Sidoo kale Waxa aad booqan kartaa websaydhka UW Medicine (https://securelink.labmed.uw.edu) si aad natiijada ugaga raadiso adigoo isticmaalaya  16-ka lambar iyo taariikhda dhalashadaada bogooda.
 • Natiijooyinka waxay diyaar ku noqon doonaan 1-2 maalmood.

Frequently Asked Questions

 • Anyone with these symptoms:
  • Fever or chills
  • Cough
  • Shortness of breath, difficulty breathing
  • Fatigue
  • Muscle or body aches, headache
  • Loss of taste or smell
  • Sore throat
  • Congestion or runny nose
  • Nausea or vomiting
  • Diarrhea  
 • Anyone who has had close contact for more than 15 minutes with someone who has the virus.  
  • If you think you have COVID-19 or have been exposed to someone who does, STAY AWAY FROM OTHERS AND GET TESTED.

 • If you have insurance, Medicare or Medicaid you must provide this information and UW Medicine will bill them. You will not be charged for the test and will not receive a bill. You do not need to have insurance or a doctor's note to schedule a test. 
 • If you are uninsured, UW Medicine will seek reimbursement directly from the federal uninsured COVID testing fund for the cost of your test. At the site you will be asked to provide one piece of identification such as your driver's license, Washington State ID, or social security number to enable UW Medicine to bill the federal uninsured COVID testing fund. Testing is available regardless of your citizenship/immigration status.  
 • Reimbursement from insurance, Medicaid, Medicare and the federal uninsured COVID testing fund is necessary in order to offer testing free of charge to you.

 • You are strongly encouraged to book an appointment and complete online forms in advance in order to head straight to testing after a quick verification of your information. 
 • If there are no available appointments and you need testing, there is limited capacity to show up without an appointment.  Remember to bring your identification and insurance card, if you have one. 
 • You will receive a text message with a link where you can change or cancel your appointment.  If you have questions or issues call the Customer Service Bureau at (206) 684-2489.

 • Result times will vary depending on the time of day you took your test. They will likely be available the next day but may take as long as 48 hours.
 • Yes. You should keep apart from others, even in your household as much as possible. Stay away from others, even if you are not showing symptoms, because the virus can spread before symptoms appear. If you have no safe place to stay apart from others, King County can help. Call the COVID-19 Call Center at 206-477-3977. The line is open from 8 a.m. until 10 p.m.

 • You must stay away from other people until you are better. Use a separate bedroom and bathroom, if possible. If not, stay at least six feet apart from others while sleeping or talking. If you have no safe place to stay apart from others, call the county's Covid-19 Call Center at 206-477-3977. The line is open from 8 a.m. until 10 p.m.
 • If you have a negative result, but have been in close contact with someone who has COVID-19, stay away from others for 14 days. It can take up to two weeks for symptoms to appear.

 • You might receive a call from state or county health officials if you test positive. The caller will help figure out if you have exposed family, friends or co-workers to the virus. They will not ask about your immigration status, social security number or finances. Any information they collect will only be shared with public health professionals who are working to contain the virus. The caller can also help connect you to any support you might need.

 • We strongly encourage you to take a photo of your QR code for safe keeping, but if you lose your QR code or have trouble accessing your results, call University of Washington Medicine at 1-833-562-1212 for technical assistance.  
 • For support interpreting your results, call your provider or King County's COVID-19 Call Center at 206-477-3977. The line is open from 8 a.m. until 10 p.m.

 • The results from all COVID-19 tests flow into the Washington Disease Reporting System (WDRS), an electronic disease surveillance system that allows public health staff in Washington state to receive, enter, manage, process, track and analyze disease-related data.  As part of this flow, results are shared with Public Health Seattle-King County.  Washington State and King County publish aggregated COVID-19 data every day on their websites.  Find aggregated COVID-19 data for Washington state on this website and for King County on this website.

Seattle Testing made possible in partnership with:

Seattle Fire Department Shield     University of Washington Medicine       US Digital Response   Public Health Seattle & King County