คณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติล

Playful graphic design with a peach-colored splash over a light blue background. A film projector is at the center and sparkles surround it.

คณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติล (Seattle Film Commission) มีหน้าที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่เมืองซีแอตเทิลเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเมืองซีแอตเทิล เป้าหมายคือการมอบโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในท้องถิ่น เชื่อมโยงบุคคลที่มีความสามารถเข้ากับงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมความเสมอภาคด้านเชื้อชาติภายในอุตสาหกรรม และทำให้เมืองซีแอตเติลเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการผลิตภาพยนตร์

จะเปิดรับใบสมัครและการเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งใน คณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติลจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2023 เวลา 23:59 .

ต้องส่งใบสมัครและแบบฟอร์มคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ที่พูดได้สองภาษาพร้อมช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มหรือตอบข้อสงสัย หากต้องการขอรับบริการแปลภาษาหรือล่าม กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (206) 684-8090

คุณสนใจที่จะสมัครหรือไม่

โปรดกรอกใบสมัครสั้น ๆ นี้:  แบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกคณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติล

ต้องแนบประวัติย่อพร้อมข้อความแสดงเจตจำนงสั้น ๆ

คุณต้องการเสนอชื่อมือระดับอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือไม่

คุณสามารถส่งคำแนะนำผ่านลิงค์นี้: แบบฟอร์มคำแนะนำสมาชิกคณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติล

ขั้นตอนการสมัครและการเสนอชื่อ

ต้องส่งแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ที่พูดได้สองภาษาพร้อมช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มหรือตอบข้อสงสัย

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลายื่นเสนอชื่อในวันที่ 12 มีนาคม 2023 สำนักงานนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลเมืองจะคัดเลือกสมาชิกที่จะเข้าร่วมทำงานในคณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติล

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามหรือไม่

กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (206) 684-8090 เพื่อขอความช่วยเหลือ และฝากข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในข้อความเสียงของคุณ: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ถนัด และประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ

ตำแหน่งที่ว่าง

คณะกรรมการภาพยนตร์เมืองซีแอตเติล จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยสมาชิก 11 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ 11 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

 • ตำแหน่งที่ 1: ผู้ที่มีพรสวรรค์บนหน้าจอหรือตัวแทนของบุคคลเหล่านั้น
 • ตำแหน่งที่ 2: สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์
 • ตำแหน่งที่ 3: เอเจนซี่โฆษณาและครีเอทีฟ
 • ตำแหน่งที่ 4: ผู้ผลิตเชิงพาณิชย์หรือบริษัทผลิตภาพยนตร์
 • ตำแหน่งที่ 5: โรงเรียนสอนการผลิตภาพยนตร์ โปรแกรมการผลิตภาพยนตร์ หรือผู้สอนการผลิตภาพยนตร์
 • ตำแหน่งที่ 6: บริษัทผลิตภาพยนตร์และบุคลากรหลังการถ่ายทำ เช่น นักตัดต่อลำดับภาพ ผู้ประพันธ์เพลง และผู้ควบคุมการผลิตหลังการถ่ายทำ
 • ตำแหน่งที่ 7: ทีมงานสร้างภาพยนตร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์ประกอบฉาก สถานที่ เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผม กล้อง ช่างเทคนิคคุมอุปกรณ์ และช่างไฟฟ้า
 • ตำแหน่งที่ 8: บริษัทจัดงานเทศกาลภาพยนตร์หรือบริษัทจัดจำหน่ายภาพยนตร์
 • ตำแหน่งที่ 9: ผู้จัดการสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
 • ตำแหน่งที่ 10: องค์กรภาพยนตร์ที่เป็นของชุมชนและสนับสนุนชุมชนที่ด้อยโอกาสในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
 • ตำแหน่งที่ 11: เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (เช่น ความจริงเสริม ขยาย ผสม และสภาวะเสมือนจริง) และธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่

โปรแกรมหรือความช่วยเหลือที่กำลังจะจัดให้มีขึ้น

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมอื่นๆ จาก Office of Economic Development โปรดสมัครรับจดหมายข่าวของเรา หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย: @SeattleEconomy บน Twitter, Instagram และ Facebook

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Film and Music

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8993
filmoffice@seattle.gov

The Office of Film and Music is devoted to promoting Seattle's film and music industries. The Seattle Film and Music Office is a streamlined resource for all of your film and music needs.