Seattle Public Utilities

Trương mục, Hóa đơn, Thanh toán

(206) 684-3000

  • Bấm số 5, sau đó bấm số 5.
  • Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời.
  • Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.


Tờ thông tin có thể in ra: Những gì được chấp nhận là đồ tái chế, rác thực phẩm và phân vườn, hay rác gia đình (pdf)

Video: Tái chế tại các khu chung cư và cư xá

Video: Có thể bỏ gì vào thùng rác thực phẩm và rác phân vườn?

Tiết Kiệm Điện tại Gia (pdf) - Seattle City Light

Trương mục của tôi có nguy cơ bị đóng

Vui lòng gọi một đại diện ban dịch vụ khách hàng để chi trả.

Gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều. (không phải trả lệ phí).

Dịch vụ nước của tôi bị cắt. Tôi nên làm gì?

Vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Thu xếp chi trả

Nếu quý vị nhận được hóa đơn và không nghĩ là quý vị sẽ có khả năng trả trọn một lần, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Chúng tôi có thể thu xếp việc chi trả.

Kế Hoạch Lập Hóa Đơn Ngân Sách

Quý vị có thể yêu cầu lập kế hoạch trả góp để giúp quý vị dàn đều tiền trả dịch vụ điện nước trong một năm bằng cách trả một mức tiền như nhau mỗi tháng. Khi kết thúc năm kế hoạch đó, số tiền hóa đơn theo ngân sách của quý vị sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mức độ sử dụng.

Mức tiền trong từng hóa đơn riêng sẽ không nhiều khi chia đều trong cả năm. Rất dễ hội đủ điều kiện và quý vị có thể rời chương trình này vào bất cứ lúc nào. Không có các quy định về lợi tức và không phải trả thêm lệ phí. Cho dù quý vị sử dụng lò sưởi điện hay lò sưởi không dùng điện thì việc đó cũng không quan trọng.

Đối với các khách hàng hội đủ điều kiện nhưng có mức lợi tức thấp, chúng tôi cũng có các chương trình giảm giá dịch vụ điện nước và trợ cấp đặc biệt. Các quy định hướng dẫn khác nhau có áp dụng và quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia hơn một chương trình.

Vui lòng gọi cho chúng tôi để ghi danh tham gia. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Những cách chi trả hóa đơn

Chi trả qua điện thoại – hai cách

  • Nói chuyện với một đại diện ban dịch vụ khách hàng và chi trả tiền bằng cách gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều. (không phải trả lệ phí)

Hoặc…

  • Thanh toán qua điện thoại tự động 24 giờ trong ngày. Hiện tại dịch vụ này chỉ có bằng Tiếng Anh. Nhập vào thông tin thanh toán của quý vị bằng cách sử dụng bàn phím trên máy điện thoại. Chỉ chấp nhận các phương thức thanh toán là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (không nhận ngân phiếu). Gọi số (877) 398-3531. (không phải trả lệ phí)