የቐንየልና፣

ኣብ'ዚ ናይ ድህሰሳ መጽናዕቲ  ብምስታፍኩም አንዳ ኣመስገና፡ አብ'ዚ ናይ $50 Starbucks ዕጫ  ክትሳተፉ  ትኸእኑ ኢኩም፡፡ እንተ  ተዓዊትኩም ጥራይ ኢና በቲ  ዝሃብኩምና ኣድራሻኩም ክንረክበኩም፡፡ ናትኩም  ግላዊ ሓበሬታ ኣብ'ዚ ናይ ድህሰሳ መጽናዕቲ  ዝኮነ ምትሕሓዝ የቡኑን፡፡

ኢመል  ወይ ከኣ ቍጽሪ ተሌፎን:: 

ፅንዓት ተዛዚሙ 10/19/18

ኣብ'ዚ ኦርኒክ ናትኩም ግላዊ ሓበሬታት ብናይ ዋሽንተን ናይ ህዝቢ ቅዳሕ, ከምኡውን ንሳልሳይ ወገን ምውካስ ይኽእሉ'ኢዩ. ምምህዳር ከተማ ሲያትል ናትኩም ግላዊ ሓበሬታታት ብሕጋዊ መሰረት ዝተሓለወ ኢዩ፡ ፡ ንዝያዳ ሓበረታ ብዛዕባ ኣጠኻኽማ  ግላዊ ሓበሬታ ኣብ 'ዚ Privacy Statement ብምጥዋኽ ምርኣይ ይከኣል እዩ፡፡