Link to Transportation Home Page Link to Transportation Home Page Link to Transportation About Us Page Link to Transportation Contact Us Page
Delivering a first-rate transportation system for Seattle Scott Kubly, Director

Services 

Projects 

Planning 

Resources 

Events

News

Site Index


Pedestrian Program
Bike Program
Neighborhood Greenways
Greenways Work Plan
Bridging the Gap
Vision Zero
Natural Drainage

Paglikha ng mas ligtas, mas tahimik na mga kalyeng pang residensyal sa Seattle, na kilala bilang Neighborhood Greenways

Ang Seattle ay bumubuo ng isang network ng mga neighborhood greenways

Ang mga Neighborhood greenways ay mas ligtas, mas tahimik na mga kalyeng pang residensyal para sa iyo, sa iyong pamilya at mga kapitbahay. Sa mga kalye na may mababang dami ng ng mga sasakyan at bili, ang greenway ay maaring:

 • Makapagpabuti at magdagdag ng kaligtasan
 • Tulungan ang mga taong makatawid sa abalang mga kalye
 • Hinihikayat ang mga kotse mula sa paggamit ng kalyeng kapitbahayan upang maiwasan ang mga pangunahing kalye
 • Protektahan ang imaheng pangresidensyal  ng aming mga kapitbahayan
 • Panatilihing mahina at mababa ang bilis
 • Kumuha ng mga tao sa kung saan sila gustong pumunta tulad ng mga parke, mga paaralan, mga tindahan at restawran

Ang mga neighborhood greenways ay hindi magdadagdag ng mga lanes para sa bisikleta at kaunti lang kung meron mang epekto sa pagparke sa kalye.

Ito ay kadalasang binanbadyetan sa pamamagitan ng siyam na taong botanteng apribado ng Bridging the Gap Levy. 

Ang SDOT ay nakatanggap ng maraming kahilingan para sa kanila.  Sa katunayan, maraming residente ang nahikayat at nag-umpisang magtatag ng Seattle Neighborhood Greenways upang tumulong na dalhin ito sa kanilang kapitbahayan.

Greenway Katayuan
Ang mga kasalukuyang ruta ng Greenway Kumpleto
Central Area North South Magtatayo
Wedgwood Magtatayo
Ballard Magtatayo
Delridge/Highland Park Magtatayo
Rainier Valley East West Magtatayo
Rainier Valley North South Disenyo
Central Area East West Disenyo
Central Ridge Plano

 

Mga nagbibisikleta

Mas ligtas at komportableng ruta

Mga residente

Mas tahimik na kalye at mas malawak na komunidad

Mga Drayber

Mas ligtas, mas tahimik madaling matuntong mga kalye

Mga tumatawid

Mas ligtas na tawiran at daanan

Deskripsyon

Ang neighborhood greenways ay nagsimula sa isang mabuting pundasyon at gumagawa ng maliliit na pagpapabuti na dumadagdag para sa isang malaking pagbabago o kaibahan. Bawat kapitbahayan ay natatangi, ngunit, merong iilang karaniwang greenway na elemento na ating magagamit kahit saan.

 1. Baguhin ang bilis ng sasakyan sa 20 mph
 2. Magdagdag ng may halos isang umbok sa daan kada kanto.
 3. Magdagdag ng mga tamang palatandaan upang matulungan ang mga taong matunton ang tamang daan
 4. Magdagdag ng mga kombinasyon ng karugtong sa gilid ng bangketa, mabilis na naga ilaw-babala,daanan sa gitna,  isla sa daan at mga palatandaang trapiko sa mga abalang interseksyon.
 5. Magdagdag ng mga palahintuan sa daan patungong greenway.
 6. Siguraduhing maayos ang mga gilid ng bangketa at mga daanan at magdagdag ng mga ramps sa gilid ng mga bangketa.

Mga Instruksyon kung Paano gamitin ang Neighborhood Greenways

Sa mga Tumatawid

 • Sundin ang lahat ng mga batas trapiko at palatandaan
 • Sumunod sa mga hudyat at alituntunin upang manatili sa greenway

Mga nagbibisikleta

 • Sundin ang lahat ng mga batas trapiko at palatandaan
 • Magbigay daan sa mga tumatawid at mga motorista na may karapatang dumaan.
 • Mag-ingat sa pagtawid sa mga interseksyon
 • Sundan ang mga marka para sa daanan ng bisikleta upang manatili sa greenway

Mga Motorista

 • Mag-ingat sa mga pedestriyan at nagbibisikleta
 • Sundin ang lahat ng mga palatandaan at sinyales sa daan
 • Panatilihing nakatingin sa likuran, kaliwa o kanan habang paatras ang iyong sasakyan
 • Bawasan ang bilis ng sasakyan habang papasok ng interseksyon o di kaya ay liliko.
 • Ang paggamit sa pambisikletang daan ay ligtas.
 • Gawing ligtas ang paglampas sa kapwa motorista sa tamang bilis at distansya sa layong mahigit tatlong talampakan.
 • Mag-ingat sa pagbukas ng pintuan ng iyong sasakyan. Panatilihing ligtas sa mga naglalakad o di kaya’y  kapwa motorista.

 

Home | About Us | Contact Us | Site Index | News | FAQs | E-Mail Alerts