Link to Transportation Home Page Link to Transportation Home Page Link to Transportation About Us Page Link to Transportation Contact Us Page
Delivering a first-rate transportation system for Seattle Scott Kubly, Director

Services 

Projects 

Planning 

Resources 

Events

News

Site Index


Pedestrian Program
Bike Program
Neighborhood Greenways
Greenways Work Plan
Vision Zero
Natural Drainage

S King St Neighborhood Greenway

Tạo ra một mạng lưới các phố dân cư thân thiện với gia đình

Các hoạt động đang diễn ra

Chúng tôi muốn nhận ý kiến phản hồi của quý vị về tuyến đường triển vọng nhất để đảm bảo rằng chúng tôi đã lựa chọn đúng.

Neighborhood Greenway làgì?

Neighborhood greenways có thể bao gồm:

 • Việc sang đường dễ dàng hơn ở các tuyến phố đông nhờ có các vạch sang đường dành cho người đi bộ, đèn hiệu nhấp nháy, hoặc đèn tín hiệu giao thông
 • Các gờ giảm tốc để điều tiết giao thông
 • Các biển dừng ở các phố phụ cắt ngang tuyến phố neighborhood greenway
 • Các biển báo và vạch chỉ dẫn trên mặt đường giúp mọi người tìm đường
 • Các biển báo giới hạn tốc độ 20 dặm một giờ

Tuyến đường hứa hẹn nhất

Chúng tôi đã lựa chọn tuyến đường triển vọng nhất của mình sau khi lắng nghe cộng đồng, xem xét lại các kế hoạch giao thông hiện có, và phân tích dữ liệu giao thông. Tuyến phố đặt ưu tiên dành cho những người đi bộ và đi xe đạp và gồm có:

CÁC Ý KIẾN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC

Chúng tôi nhận được các yêu cầu về một tuyến đường neighborhood greenway gồm có:

 • Vạch sang đường an toàn hơn ở Đại lộ Rainier Ave S và Phố S King St dành cho người đi bộ
 • Các tốc độ chậm hơn ở phía đông của Đại lộ 8th Ave S
 • Các khoảng cách sang đường ngắn hơn dành cho người đi bộ
 • Kết nối tốt hơn giữa các khu vực Chinatown, Little Saigon và Judkins Park
 • Có bao gồm các đề xuất cho Kế hoạch Little Saigon Streetscape Concept Plan
 • Cải thiện các kết nối đi bộ và xe đạp ở dưới I-5

Chúng tôi muốn nhận ý kiến phản hồi của quý vị về tuyến đường triển vọng nhất để đảm bảo rằng chúng tôi đã lựa chọn đúng. Chúng tôi vẫn có thể thực hiện các điều chỉnh về tuyến đường đề xuất hoặc các cải thiện ở đường phố dựa trên các ý kiến nhận xét của quý vị.

Tài trợ

Dự án này sẽ được tài trợ bởi Khoản Thuế 9 năm Levy to Move Seattle, đã được các cử tri chấp thuận vào năm 2015. Tìm hiểu thêm về thuế này tại www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle/.

Các Tài liệu

Liên hệ

Dawn Schellenberg
Dawn.Schellenberg@Seattle.gov | (206) 684-5189

Home | About Us | Contact Us | Site Index | News | FAQs | E-Mail Alerts