Những đầu tư dịch vụ trong Tháng Chín năm 2017

Map

Trong Tháng Chín năm 2017, các tuyến đường sau đây sẽ nhận được các đầu tư từ Khu Lợi ích Vận chuyễn Seattle.

 • Tuyến 44: Một kết nối Đông-Tây quan trọng từ khu phố Ballard đến quận Đại học WA và tuyến Xe buýt Nhanh tương lai, Tuyến 44 sẽ đạt thêm một vài chuyến đi để đảm bảo xe buýt có lịch trình đến mỗi 10 phút vào các ngày trong tuần từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các chuyến đi sẽ được thêm vào Tuyến 44 từ 12 đến 5 giờ sáng để đảm bảo kết nối có thể được thực hiện qua toàn thành phố, cả ngày, và mỗi ngày.
 • Tuyến 48: Một tuyến Xe buýt Nhanh tương lai khác và kết nối quan trọng phục vụ Quận Đại học WA , Capitol Hill và Mount Baker, Tuyến 48 cũng sẽ có xe buýt theo lịch trình mỗi 10 phút trong các ngày trong tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối. Những chuyến đi sẽ được thêm vào Tuyến 48 từ 12 đến 5 giờ sáng để đảm bảo có những kết nối qua toàn thành phố, cả ngày, và mỗi ngày.
 • Tuyến 50: Một trong những tuyến Đông-Tây duy nhất ở vùng Nam Seattle và dịch vụ duy nhất nối Hồ Washington với Puget Sound, Tuyến 50 là một kết nối quan trọng đối với những người chuyễn tuyến đi và về giữa Thung lũng Rainier, Columbia City và Tây Seattle, vào mọi lúc trong ngày và những ngày trong tuần. Các chuyến đi bổ sung sẽ đảm bảo xe buýt theo lịch trình đến mỗi 30 phút hoặc ngắn hơn, 7 ngày một tuần, từ 6 giờ sáng đến nửa đêm.
 • Tuyến 60: SDOT và King County Metro đang hợp tác để cải thiện tuyến đường 60 có lịch trình 15 phút vào các ngày trong tuần từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Một kết nối Đông-Tây quan trọng khác, Tuyến 60 cung cấp dịch vụ cho nhiều vùng đô thị trong khắp thành phố, bao gồm South Park và Beacon Hill.
 • Tuyến 65: Tuyến 65, kết hợp với Tuyến 67, giúp lấp khoảng trống trong dịch vụ 10 phút hoặc ngắn hơn trong Thành phố. Các chuyến đi bổ sung sẽ mang lại Tuyến 65 các tiến bộ lịch trình 10 phút vào các ngày trong tuần từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các chuyến đi sẽ được thêm vào Tuyến 65 giữa 12-5 giờ sáng để đảm bảo có những kết nối qua thành phố, cả ngày, và mỗi ngày.
 • Tuyến 67: Tuyến 67 sẽ nhận được cùng mức dịch vụ như Tuyến 65, đảm bảo tuyến Xe buýt Nhanh trong tương lai có dịch vụ 10 phút hoặc ngắn hơn vào các ngày trong tuần từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các chuyến đi sẽ được thêm vào Tuyến 67 giữa 12-5 giờ sáng để đảm bảo có những kết nối qua thành phố, cả ngày, và mỗi ngày.
 • Các tuyến đường 3, 5, 11, 44, 48, 65, 67 & 70: Khi cử tri chấp thuận STBD vào năm 2014, một số đầu tư đầu tiên đã được thực hiện để giữ lại những chuyến tàu điện Cú Đêm: 82, 83 và 84. Các tuyến này sẽ được thay thế với mức dịch vụ tương đương với những tuyến 3, 5, 11 và 70, với dịch vụ từ 12-5 giờ sáng, và thường có cùng lịch trình với các tuyến Cú Đêm hiện hoạt động. Ngoài ra, các chuyến đêm khuya sẽ được thêm vào các tuyến 44, 48, 65 và 67 (xem ở trên).

Những đầu tư này sẽ giúp chúng tôi thực hiện những tiến bộ trong việc đưa ra các số liệu và mục tiêu khác nhau mà chúng tôi hướng tới trong khi chúng tôi đưa ra các quyết định về nơi đâu và thời gian nào để bổ sung dịch vụ chuyển tuyến trong Thành Phố Seattle:

 • Nhiều hộ gia đình có cơ hội hưởng dụng dịch vụ Chuyển tuyến Thường xuyên: Cả hai Quản lý Chuyển động Seattle và Kế hoạch Tổng thể Chuyển tuyến của chúng tôi đặt ra mục tiêu tăng số lượng các hộ gia đình trong thành phố đi bộ trong vòng 10 phút đến dịch vụ vận chuyển 10 phút hoặc ngắn hơn. Sau vòng đầu các đầu tư STBD trong năm 2016, tỷ lệ hộ gia đình tăng gấp đôi từ 25% lên 51% (trong tầm với 2% mục tiêu năm 2020 của chúng tôi). Với các đầu tư tháng 9 năm 2017, chúng tôi sẽ cung cấp cho 64% hộ gia đình Seattle có dịch vụ chuyển tuyến 10 phút hoặc ngắn hơn trong vòng 10 phút đi bộ từ nhà - vượt mục tiêu năm 2020 của chúng tôi và đạt đến 8% mục tiêu 2025 của chúng tôi.
  Percent of households within a 10-minute walk to 10-minute transit service chart
 • Dịch vụ chuyển tuyến tốt hơn cho cư dân có Thu nhập thấp, Thiểu số, Tàn tật và không là chủ xe: bốn tuyến với các đầu tư lớn nhất (tuyến 50, 60, 65 và 67) đều phục vụ cho các nhóm dân số có thu nhập cao hơn trung bình các hộ gia đình có thu nhập thấp, cư dân da màu , người khuyết tật, và / hoặc các hộ gia đình không sở hữu xe cộ.
 • Nhiều Dịch vụ xe buýt trong tương lai trên Các hành lang Chuyển tuyến Nhanh: Tất cả các tuyến 44, 48 và 67 là hành lang Chuyển tuyến lẹ trong tương lai trong tiến trình Chuyễn động Seattle. Với những đầu tư này, năm trong số bảy hành lang Chuyển tuyến Nhanh sắp tới của Seattle sẽ là các mục tiêu thường xuyên mỗi ngày trong tuần lịch trình 10 phút hoặc ngắn hơn: Madison (Tuyến 11/12), Rainier / Jackson (Tuyến 7), 23rd Ave (Tuyến 48) , Market / 45th (Tuyến 44), và một phần của Roosevelt (Tuyến 67).
 • Dịch vụ chuyển tuyến tốt hơn cho các khu phố ở Seattle: Các đầu tư thường xuyên cho Tuyến 60 sẽ mang lại dịch vụ trọn ngày 15 phút cho khu phố South Park. Các đầu tư cho Tuyến 50 sẽ cải thiện dịch vụ cho Admiral và cung cấp các kết nối mạnh mẽ hơn ở vùng Nam Seattle.
 • Dịch vụ tăng lên trên các tuyến đường thuộc hệ thống Chuyển tuyến thường xuyên: Hệ thống Chuyển tuyến thường xuyên (FTN) được thành lập trong Kế hoạch Tổng thể Quá cảnh xác định các ưu tiên dài hạn cho SDOT. Các đầu tư trong tháng 9 năm 2017 sẽ đảm bảo mọi tuyến đường trong FTN có một dịch vụ tối thiểu là 30 phút, bảy ngày một tuần, 18 giờ mỗi ngày với hầu hết các tuyến cung cấp một dịch vụ có tầm cao hơn.