Seattle Neighborhood Summit 2014

Tagalog

This page is available in:  English  |  Somali  |  Spanish  |  Tagalog
Seattle Neighborhood Summit 2014

Ang kahanga-hangang katangian ng Seattle ay ang kanyang mga kakaibang kapitbahayan, at higit pa nating maipagbubuti ito pag tayo ay magkakasama. Ako po ay nangako sa inyo ng ako ay mahalal bilang Alkade ng Seattle, na ako ay magpapatupad ng Neighborhood Summit sa loob nang unang 100 araw ko ng panunungkulan at ang trabaho tungo dito ay nasimulan na.

Naniniwala po ako na merong pangangailangan para sa malinaw at iisang paghahatid ng impormasyon at ang paghingi ng mga inpormasyon galing sa mga pinuno ng inyong mga komunidad. Nakikita ko ang pagkakataon para mapabuti ang pagunlad ang lungsod kasama ng mga liders ng inyong mga komunidad kaugnay sa ibat ibang usapan katulad ng mga pagpaplano ng mga prioridad ng mga prohekto ng lungsod. Ito and dahilan kaya ako nagpatawag ng summit upang tayo ay makapag-usap ng masinsinan at nang harapan.

Ang aking inaasahan, kung tayo ay magkakasama, mamaari nating maiisakatuparan ang mga positibong pagbabago sa relasyon ng lungsod tungo sa mga kabayanan nang maibalik ang pagtitiwala, mapabuti ang bisa ng pamamalakad at pagtibayin ang layunin sa taong bayan.

Ang Seattle Neighborhood Summit ay ang unang hakbang sa patuloy na pag-uusap. Ako ay humihiling na kayo ay umupo at sumali sa talakayan.

Ilaan ang Petsa: Sabado, Abril 5 - alas-9 ng umaga hanngang ala-1 ng hapon - Seattle Center, Exhibition Hall

Magbigay ng Katugunan: Punan ang online survery at ipaalam sa amin kung ano ang gusto mong makamit sa Seattle Neighborhood Summit at kung ano ang mahalaga sa inyong kapitbahayan.

Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa Seattle Neighborhood Summit, lumaging bumalik dito. Maari kayong magpadala ng email sa SNS2014@seattle.gov o tumawag sa 206.684.8069

-    Alkalde Ed Murray