Tiêng Viêt

Chương Trình Gắn Ống Khóa Xe Vi Phạm Luật Scofflaw: Xe của bạn có thể bị khóa lại
nếu không trả tiền giấy phạt vi cảnh.

Để tránh phiền phức bạn phải trả tiền phạt đúng hạn kỳ vì vi phạm luật đậu xe.

Xin kiểm tra xem bạn có bị giấy phạt hay không
http://web1.seattle.gov/courts/scofflaw/Default.aspx

Ống khóa là một dụng cụ thiết bị để khóa bánh xe của người không trả tiền phạt vì đã vi phạm luật về đậu xe bốn lần hay nhiều hơn. Ống khóa sẽ được gắn vào xe của bạn cho dù xe đậu hợp pháp hay bất hợp pháp. Hãy bấm vào trang mạng bên lề trái để xem xem xe của bạn có bị giấy phạt hay không, để biết cách trả tiền phạt nếu xe bị gắn ống khóa.

Xem video trên trang mạng (seattle.gov/scofflaw-ordinance) để biết thêm việc đậu xe đúng cách, hoặc chuyển tải tài liệu thông tin hướng dẫn.

Bạn có nhận được giấy báo trên xe bạn không?

Giấy báo nhắc nhở: Các giấy báo này sẽ được cài vào những xe mà hồ sơ cho biết có ba giấy phạt quá hạn mà chưa đóng tiền phạt. Thành phố Seattle phát hành các giấy thông báo này để nhắc nhở thêm các người vi phạm trước khi áp dụng biện pháp khác. Loại thông báo này nhằm thông báo cho các chủ nhân xe biết rằng xe của họ chỉ còn thêm một giấy phạt nữa là bị bất động khi ống khóa bị gắn vào xe.

Giấy báo 30 ngày  Các giấy báo này sẽ được cài vào xe hoặc qua thư gởi cho các chủ nhân xe mà hồ sơ cho biết có 4 giấy phạt hoặc nhiều hơn đã quá hạn mà chưa đóng tiền phạt. Theo Luật của Thành Phố Seattle số 11.35 thì ba mươi ngày sau khi giấy báo được cài vào xe hoặc gởi qua nhà bưu điện, bảng số xe sẽ được chuyển sang bản liệt kê Scofflaw và xe sẽ bị bất động khi ống khóa bị gắn vào bánh xe.

Luật Scofflaw Theo Luật của Thành Phố Seattle số 11.35 thì giấy báo vi phạm luật Scofflaw được cài vào xe và xe bị bất động vì ống khóa đã bị gắn vào bánh xe. Điều này xẩy ra khi hồ sơ cho biết đã có 4 giấy phạt hoặc nhiều hơn đã quá hạn mà chưa đóng tiền phạt mà Tòa đã thông báo tới chủ nhân bằng thư hoặc cài giấy bảo 30 ngày vào xe vi phạm. Các chỉ thị về thủ tục trả tiền phạt và tháo gỡ ống khóa đều có ghi trên giấy báo Scofflaw.

Trường hợp sinh sống ở trong xe thì sao?
Có dịch vụ trợ giúp nếu bạn sinh sống trong xe. Bạn có thể được phép đóng tiền phạt theo cách trả góp. Xin gọi cho Tòa án, điện thoại số 206 684-5600.

Phải làm gì khi xe bị gắn khóa bất động?
NẾU XE BẠN BỊ GẮN KHÓA BẤT ĐỘNG hãy gọi điện thoại miễn phí số 1-877-590-3757
24 giờ một ngày để sắp xếp việc đóng tiền phạt và tháo gỡ khóa bất động.
SAU KHI THÁO GỠ ỐNG KHÓA BẤT ĐỘNG XIN HOÀN TRẢ ỐNG KHÓA tại một trong các địa điểm sau đây:

Dick's Towing
10140 W Marginal Pl S Tukwila, WA 98168
Điện thoại: 206-364-2000
Giờ làm việc: 24/7/365

Lincoln Towing #1
12220 Aurora Ave N Seattle, WA 98133
Điện thoại: 206-364-2000
Giờ làm việc: 24/7/365

Lincoln Towing #2
3919 Pasadena Pl NE Seattle, WA 98105
Điện thoại: 206-364-2000
Giờ làm việc: 24/7/365

Southeast Neighborhood Service Center
3815 S Othello St, Suite 105
Seattle, WA 98118
Điện thoại: 206-386-1931
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều
Thứ Bẩy: 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều

University Neighborhood Service Center
4534 University Way NE Seattle, WA 98105
Điện thoại: 206-684-7542Giờ làm việc: Thứ Hai- Thứ Sáu từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều
Thứ Bẩy từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều

Giải Đáp Thắc Mắc

Q. Luật Scofflaw là gì?
A. Luật Scofflaw áp dụng cho người có bốn giấy phạt hoặc nhiều hơn, đã quá hạn mà chưa đóng tiền
phạt cho chiếc xe vi phạm.

Q. Giấy Báo Nhắc Nhở?
A. Các Giấy Báo Nhắc Nhở được cài vào các xe mà hồ sơ cho biết có ba giấy phạt quá hạn mà chưa đóng tiền phạt. Thành phố Seattle phát hành các giấy báo này nhằm nhắc nhở thêm cho các người có xe vi phạm trước khi áp dụng biệt pháp chế tài.

Q. Giấy báo 30 ngày là gì?
A. Các Giấy Báo 30 ngày được cài vào các xe mà hồ sơ cho biết có 4 giấy phạt hoặc nhiều hơn đã quá hạn mà chưa đóng tiền phạt. Theo điều luật số 11.35 của Thành Phố Seattle thì 30 ngày sau khi giấy báo được cài vào xe thì bảng số xe vi phạm sẽ được chuyển vào danh sách Scofflaw và xe sẽ bị bất động khi ống khóa được gắn vào bánh xe.

Q. Tôi không muốn xe bị khóa phạt, nhưng tôi có thể làm gì để tránh trường hợp đó nếu tôi không thể trả tất cả tiền phạt còn thiếu?
A. Đối với các giấy phạt chưa đưa qua cơ quan đòi nợ, bạn có thể dàn xếp với Tòa để trả góp thành nhiều kỳ. Nếu bạn hiện đang nhận tiền xã hội của liên bang hay tiểu bang, bạn có thể thi hành công
tác lao động để thanh toán tiền giấy phạt chưa bị chuyển sang cơ quan đòi nợ. Đối với các giấy phạt đã chuyển qua cơ quan đòi nợ, bạn co thể dàn xếp theo cách trả góp với cơ quan đòi nợ của tòa án.

Q: Một khi xe tôi bị gắn khóa phạt, tôi có thể xin làm công tác lao động hoặc dàn xếp việc trả góp với Tòa để xin lại xe của tôi không?
A. Bạn không thể dùng công tác lao động để xin tháo gỡ khóa phạt, nhưng bạn có thể dàn xếp viêc trả góp. Nếu xe bạn bị gắn khóa phạt, bạn phải trả tiền phạt cho tất cả các giấy phạt vi phạm luật đậu xe hiện đang được cơ quan đòi nợ quản lý, cũng như các lệ phí liên hệ cho văn phòng PayLock hoặc cho cơ quan đòi nợ của Tòa. Cơ quan đòi nợ có thể thiết lập lịch trình trả góp với số tiền trả trước tối thiểu là $200 hoặc 10 phần trăm của tổng số tiền phạt còn thiếu. Nếu bạn đã có lịch trình trả góp nhưng chỉ thiếu một lần không trả phạt xe của bạn sẽ bị gắn ống khóa phạt trở lại. Trong trường hợp xe bị gắn ống khóa trở lại bạn sẽ phải trả hết số tiền phạt trước khi ống khóa được tháo gỡ. Viêc trả góp sẽ KHÔNG còn là một lựa chọn nữa.

Q. Có phải trả lệ phí gì cho xe bị gắn ống khóa phạt?
A. Có. Một lệ phí $145 để trang trải tiền gắn ống khóa phạt và dịch vụ phục vụ khách hàng.

Q. Thành phố kiếm ra xe vi phạm cách nào?
A. Các xe vi phạm được dụng cụ có khả năng kỹ thuật phát hiện bảng số xe thuộc hệ thống (LPR) do Nha Cảnh Sát Thành Phố Seattle điều hành. Hệ thống LPR có thể đọc 10,000 bảng số xe mỗi ngày đối với các xe cộ
đậu trên các đường lộ trong thành phố và so sánh với các bảng số xe đang ở trong tình trạng vi phạm. Sau khi phát hiện được xe vi phạm, hệ thống báo với cảnh sát điều hành và nhân viên cảnh sát này sẽ gắn khóa phạt vào xe sau khi đã kiểm tra tình trạng vi phạm. Hệ thống cũng đồng thời kiểm tra các xe bị mất cắp.

Q. Thành phố có thể gắn ống khóa phạt vào xe vi phạm đậu trên đất tư nhân hoặc trong bãi đậu xe của tư nhân được không?
A. Không.

Q: Làm sao tôi biết được xe tôi bị gắn ống khóa phạt?
A: Ống khóa phạt được sơn màu vàng để mọi người nhìn thấy rõ. Điển hình thì có một giấy báo không thấm nước cỡ 8.5 x 11 inch sẽ được dán vào cửa kính bên tài xế, và một bản sao sẽ được cài dưới cái gạt nước trên kính chắn gió của chiếc xe.

Q. Thủ tục xin tháo gỡ ống khóa phạt khỏi xe của tôi?
A. Giấy báo cài trên xe vi phạm có ghi số điện thoại miễn phí 24/7 gọi cho PayLock, công ty gắn ống khóa phạt có hợp đồng với thành phố. Một nhân viên của PayLock sẽ nhận tiền phạt của bạn hoặc hướng dẫn bạn cách
liên lạc với Tòa án để tranh tụng về tình trạng vi phạm của chiếc xe. Ống khóa phạt sẽ được tháo gỡ một khi tất cả các tiền phạt quá hạn và lệ phí được thanh toán, hoặc nếu Thành Phố phán quyết là người lái xe không chịu
trách nhiệm về các giấy phạt chưa được thanh toán.

Q: Đối với các giấy phạt được ban hành cho chiêc xe trước khi người chủ xe hiện tại mua xe đó thì sao?
A: Thành phố sẽ phối kiểm với Nha Ban Hành Bằng Lái Xe của Tiểu Bang Washington (WA State Department of Licensing - DOL). Chỉ những xe có bốn hay nhiều giấy phạt, các giấy phạt liên quan tới đậu xe quá
hạn ban hành sau khi chuyển nhượng chủ quyền, sẽ bị gắn ống khóa phạt. Ống khóa phạt sẽ được tháo gỡ miễn phí nếu hồ sơ lái xe tại Nha DOL cho biết người chủ hợp pháp hiện tại của chiếc xe không chịu trách nhiệm về bốn giấy phạt hay nhiều hơn đã quá hạn và chưa đóng tiền phạt.

Q: Trường hợp tôi có bảng số xe ngoài tiểu bang thì sao?
A: Xe của bạn vẫn có thể bị gắn ống khóa phạt nếu bạn có bốn giấy phạt hoặc nhiều hơn đã quá hạn mà chưa thanhtoán tiền phạt.

Cư dân mới của Tiểu Bang Washington có 30 ngày, kể từ khi là cư dân, phải xin đăng ký các chiếc xe của họ. Nếu bạn ghi danh để bầu phiếu tại Washington, nhận tiền xã hội tiểu bang, hoặc cung khai
xác nhận tình trạng cư trú tại Washington để xin bằng lái tiểu bang, hoặc đóng tiền học theo giá biểu theo qui chế cư dân, bạn phải gắn bảng số xe Washington trên xe của bạn (theo Luật Tiểu Bang RCW 46.16A.140)

Việc xin bảng số xe tại tiểu bang khác bởi cư dân của tiểu bang này, qui định bởi điều luật RCW 46.16A.140, để trốn thuế hoặc lệ phí xin bằng lái xe buộc phải trả khi đăng ký, là một tội phạm tiểu hình, thay vì tiền phạt, theo tiết mục A, như sau:.

 1. Đối với sự vi phạm lần đầu, có thể bị nằm tù tới mức ba trăm sáu mươi bốn (364) ngày, và tiền phạt là năm trăm hai chin ($529) Mỹ kim cộng thêm bất cứ các khoản tiền phạt vạ nào thích hợp, tiền phạt một ngàn Mỹ kim ($1000) và bất cứ các tiền thuế và lệ phí nào còn thiếu. Không một phần nào trong các khoản tiền này được tạm miễn hay hoãn lại và phải được ký thác theo điều luật RCW 46.16A.030.
 2. Đối với sự vi phạm lần thứ hai, có thể bị nằm tù tới mức ba trăm sáu mươi bốn (364) ngày, và tiền phạt là năm trăm hai chin đô ($529), cộng thêm bất cứ các khoản tiền phạt vạ nào thích hợp, tiền phạt năm ngàn đô ($5000) và bất cứ các tiền thuế và lệ phí nào còn thiếu. Không một phần nào trong các khoản tiền này được tạm miễn hay hoãn lại và phải được ký thác theo điều luật RCW 46.16A.030.


Q: Nếu tôi chưa đăng ký chiếc xe liệu Tòa có chấp nhận hóa đơn dùng làm bằng chứng ngày mua xe?
A: Không. Bằng chủ quyền hoặc bá cáo chuyển nhượng (mua xe) phải có trong hồ sơ lưu tại DOL (cơ quan cấp phát bằng lái) xác nhận lời khai về quyền sở hữu và ngày mua xe.

Q: PayLock sẽ nhận tiền phạt dưới dạng nào khi trả tiền qua điện thoại?
A: PayLock chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt hoặc chuyển tiền qua chương mục ngân hàng.

Q. Trường hợp tôi không thể trả tiền bằng thẻ tín dụng (hoặc trả tiền bằng cách khác qua điện thoại thì sao?
A. Cơ quan đòi nợ của Tòa chấp nhận cách trả tiền mặt, bưu phiếu, chi phiếu có chứng thực. Người lái chiếc xe vi phạm phải đích thân tới trả tiền trong giờ làm việc (Thứ Hai tới Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng tới 4:30 giờ chiều) tại quầy phục vụ khách hàng của cơ quan đòi nợ, lầu một tại Tòa Án Thị Xã Seattle, số 600 Fifth Avenue, tại Nhà Tù King County Jail (Thứ Hai tới Thứ Sáu, từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối; Thứ Bẩy, từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa), hoặc tại bất cứ các địa điểm khác và giờ làm việc của cơ quan đòi nợ


Q: Sau khi tôi trả tiền phạt thì ống khóa phạt sẽ được tháo gỡ thế nào?
A: Seattle hiện đang xử dụng "ống khóa thông minh" có thể được tháo gỡ bởi người lái xe bằng cách bấm mật mã vào bảng số ghi trên ống khóa. Mật mã được nhân viên PayLock phục vụ khách hàng cung cấp sau khi
người lái xe đã trả hết các giấy phạt quá hạn và lệ phí liên hệ. Trả tiền bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển tiền qua ngân hàng có thể thực hiện qua trung tâm điện thoại hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Qua cách này việc tháo gỡ sẽ được thực hiện chỉ trong vài phút

Q. Trường hợp tôi không thể tháo gỡ hoặc nâng ống khóa lên một cách an toàn thì sao?
A. Ống khóa cân nặng khoảng 16 cân. Nhân viên Nha Cảnh Sát Seattle sẽ được phái tới để tháo ống khóa cho ai không thể tự mình tháo gỡ ống khóa.

Q. Tôi có thể hoàn trả ống khóa ở đâu một khi ống khóa này được tháo gỡ?
A. Sau khi tháo gỡ ống khóa, bạn có thể mang ống khóa tới khu vực chỉ định để hoàn trả trong vòng hai ngày sau khi ống khóa được tháo gỡ. Địa điểm hoàn trả ống khóa có in trên giấy báo cài vào xe của bạn lúc ống khóa được gắn vào xe bạn. Sau đây là các địa điểm và giờ làm việc:

 • Dick's Towing, 10140 W Marginal Pl S, Tukwila,
  24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
 • Lincoln Towing, 3919 Pasadena Place N.E.
  24 giờ một ngày, bẩy ngày một tuần
 • Lincoln Towing, 12220 Aurora Ave. N.
  24 giờ một ngày, bẩy ngày một tuần
 • Southeast Neighborhood Service Center, 3815 S. Othello St., Suite 105
  Thứ Hai - Thứ Sáu. Từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều
 • Thứ Bẩy: Từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều
 • University Neighborhood Service Center, 4534 University Way N.E.
  Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều
 • Thứ Bẩy, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều.


Nếu bạn không hoàn trả ống khóa trong vòng hai ngày sau khi ống khóa được tháo gỡ, mỗi ngày sẽ bị phạt $25 cho tới tối đa là $500. Các chủ xe vi phạm dự trù có thể bị trì hoãn trong việc hoàn trả ống khóa nên liên lạc với PayLock càng sớm càng tốt qua điện thoại có ghi trên ống khóa.

Q: Trường hợp tôi cắt bỏ, làm bể vỡ, làm hư hại hay tháo gỡ ống khóa thì sao?
A: Bất cứ ai làm hư dụng cụ ống khóa có thể phải trả tiền lệ phí thay thế ống khóa và bị truy tố về tội phá hoại tài sản (theo điều luật SMC 12A.08.020).

Q: Tôi có những quyền gì nếu tôi tin rằng xe của tôi đáng lẽ không bị gắn ống khóa phạt hoặc kéo đi?
A: Người có tên đăng ký chiếc xe bị khóa bất động hoặc bị kéo đi có 30 ngày kể từ ngày ống khóa
được tháo gỡ để yêu cầu có một phiên tòa tại Tòa Án Thị Xã Seattle. Người chủ xe có thể yêu cầu một phiên tòa bất kể về tình trạng trả tiền phạt thế nào. Nếu xe bị kéo, chủ xe có thể yêu cầu được hầu tòa trong
vòng hai ngày làm việc.

Q: Mục đích của phiên tòa là gì? Tôi có thể tranh cãi về tính cách hợp lệ của các giấy phạt quá hạn được không?
A: Phiên tòa là cơ hội để tranh cãi xem chiếc xe có bốn giấy phạt hay nhiều hơn đã quá hạn và chiếc xe đã bị bất động hoặc kéo đi có đúng theo luật lệ tiểu bang và địa phương hay không. Phiên tòa KHÔNG phải là
một cơ hội để tranh cãi về các giấy phạt quá hạn, vì các cơ hội đó đã qua rồi.

Q. Tại sao Thành phố chỉ cần kéo các xe vi phạm cho xong thay vì phải gắn ống khóa vi phạm?
A. Tháo gỡ ống khóa "thông minh" thì rẻ và dễ dàng cho những xe vi phạm. Kéo xe đi là một thủ tục mất nhiều thì giờ, gây gánh nặng cho các chủ xe vì họ phải đi nhờ xe quá giang để tới bãi giữ xe bị kéo đi. Dụng cụ ống khóa cũng cho phép chủ xe sẵn sàng thu hồi các vật dụng cá nhân trong xe, chẳng hạn như ghế ngồi cho trẻ nhỏ, thuốc theo toa bác sĩ, hay các giấy tờ quan trọng còn để trong xe.

Muốn biết thên chi tiết xin tham khảo:

Luật Thành phố đối với các xe vi phạm


Các tài liệu báo chí

Trang mạng của Nha Cảnh Sát

Trang mạng Tòa Án

Việc đậu xe tại Seattle