Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Seattle.gov Home Page
Seattle.gov This Department
Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet About Us Page Link to The Greater Seattle Datasheet Contact Us Page
English | Espanol | Francais | Italiano | русский язык | 日本語 | 中文 | 中文(简体) | Somali | Tagalog
Datasheet ng Kalakhang Seattle
Lokasyon
Demograpiko
Kalidad Ng Pamumuhay
Edukasyon
Mga Pasilidad Sa Komunidad
Ekonomiya
Industriya At Negosyo
Mga Sentro Para Sa Turismo At Kumperensya
Internasyonal Na Komersyo
Transportasyon
Komunikasyon
Gobyerno
Karagdagang Impormasyon

Industriya At Negosyo

This information is from 2008. Updated information for 2011 will be available soon.

Ang 10 Nangungunang Pampublikong Kompanya sa Kalakhang Seattle (may headquarter sa Seattle/Estado ng Washington). (Ini-antas ayon sa 2006 netong kita pagkatapos bawasan ng buwis, mga numero batay sa milyon)

Kompanya

Kita sa Taong 2006

Uri ng Negosyo

Costco

60,151

Mga Membership warehouse
www.pricecostco.com

Microsoft

44,282

Software developer
www.microsoft.com

Washington Mutual

26,284

Bangko
www.wamu.com

Weyerhauser

21,896

Mga Produkto na yari sa Pulp/papel
www.weyerhaeuser.com

Paccar

16,454

Gumagawa ng heavy-duty na trak
www.paccar.com

Amazon.com

10,711

Tagabenta online
www.amazon.com

Nordstom

8,560

Tagabenta ng damit
www.nordstrom.com

Starbucks

7,786

Kompanya ng kape
www.starbucks.com

Safeco

6,289

Mga serbisyo ng seguro (insurance)/pampinansiyal
www.safeco.com

Expeditors International of WA

4,625

Internasyonal na Kompany para sa Logistics
www.expd.com

Pinagkuhanan ng Impormasyon: Puget Sound Business Journal, 2007 Book of Lists

Laki ng Opisina sa Downtown Seattle: Ika-4 na Quarter ng 2007


Kabuuang Imbentaryo
(sq ft)

Antas ng Kawalan ng Nangungupahan

Hinihiling na Bayad
(per sq ft)

Pangkalahatang Panahon ng Pangungupahan

38,450,614

9.43%

N/A

Pinakabagong Klase A

28,771,366

8.33%

$23.00-$50.00

Major na Pinakalumang Klase B

7,545,661

13.60%

$20.00-$36.00

Mas lumang Klase C

2,148,174

9.55%

$17.00-$30.00

Pinagkuhanan ng Impormasyon: CB Richard Ellis

Paghahambing sa Halaga ng Bayad sa Kuryente (2007)
Karaniwang halaga ng bayad sa kuryente na residensyal, pangkomersyal at pang-industriyal sa lahat ng pangunahing lungsod sa Estados Unidos;
Halaga base sa sentimo sa bawat kilowatt kada oras.

Pinagkuhanan ng Impormasyon: Seattle City Light, Finance Division.
* kompanyang pagmamay-ari ng publiko
(Makipag-ugnayan kay: Robert Bartley, Seattle City Light robert.bartley@seattle.gov, 206-684-3877)

Tubig

Ang serbisyong ito ay ipinagkakaloob ng Lungsod ng Seattle. Ang minimum na sinasaklaw ng presyon ay 30 psi at ang maximum ay 100 psi. Halaga kada buwan para sa pangkomersyal/pang-industriya para sa ¾” - 4” na metro ay $8.05-$79.00. Ang singil para sa paggamit ng tubig ay ang sumusunod:

Off-peak na season (Setyembre - Mayo) - $ 2.62/100 cu ft
Peak season (Mayo-Setyembre) - $ 2.88 – 8.55 /100 cu ft

Alkantarilya (Sanitary Sewer)

Ang serbisyo ay ipinagkakaloob ng plantang nangangasiwa sa tubig sa King County at sinisingil sa bawa't isa sa mga lungsod. Ang halaga ng pangkomersyal at pang-industriya sa Seattle ay $7.75/100 cu. ft.

Natural na Gas

Nagtutustos ang Puget Sound Energy sa Seattle at King County ng natural na gas. Ang batayang buwanang halaga para sa pangkomersyal/pang-industriya para sa pangkalahatang serbisyo ay $15 at $1.176 bawat therm.

Mga Pinagkuhanan ng Serbisyong Pampubliko

Mga Halaga ng Buwis sa Lungsod ng Seattle, 2007

Buwis sa Ari-arian (halaga sa bawat 1,000 Natasang Halaga)

Estado

$2.33

Lungsod

$3.22

County (kasama ang Medic 1/EMS)

$1.50

Mga Paaralan

$2.01

Daungan

$0.23

Kabuuan: $9.28 sa bawat $1,000 na natasang halaga, nakalap ng King County

General Business Occupation Tax o Pangkalahatang Buwis sa Negosyo (%)

Lungsod

Estado

Pagbebenta (Kabilang ang Mga Serbisyo)

.215

.471

Extracting

.215

.484

Manufacturing – Arina - Wholesaling Grain

.0215

.138

Pag-aarkila ng Serbisyo ng Manufacturing at Processing

.215

.484

Wholesaling

.215

.484

Serbisyo at Iba Pang Uri ng Aktibidad ng Negosyo

.415

1.5

Paglilimbag at Paglalathala

.215

.484

Mga Tour Operator

.215

.275

Makipag-ugnayan sa: City of Seattle, Revenue & Consumer Affairs rca.bizlictx@seattle.gov (206) 684-8484

Ang Retail Sales Tax na 9.0% ay na hinati ayon sa sumusunod:*

Estado ng Washington

6.50%

Lungsod ng Seattle

0.85%

Metro

0.90%

Sound Transit

0.40%

King County

0.15%

King County Criminal Justice Levy

0.10%

King County Mental Health Tax

0.10%

Pinagkuhanan ng Impormasyon: Kagawaran ng Pananalapi, Lungsod ng Seattle (Department of Finance, City of Seattle)

*Ang karagdagang 0.5% na sales tax ay ipinapatong para sa pagkain at inumin na binebenta sa mga restaurant, tavern, at mga bar sa King County. (Itinatag noong 1996 upang makatulong na mabayaran ang bagong palaruan ng baseball sa Seattle).

English | Spanish/Espanol | Francais | Italiano | Russian/русский язык
Japanese/日本語 | Chinese/中文 | Chinese (Modern)/中文(简体)
Somali | Tagalog