Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Seattle.gov Home Page
Seattle.gov This Department
Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet About Us Page Link to The Greater Seattle Datasheet Contact Us Page
English | Espanol | Francais | Italiano | русский язык | 日本語 | 中文 | 中文(简体) | Somali | Tagalog
Datasheet ng Kalakhang Seattle
Lokasyon
Demograpiko
Kalidad Ng Pamumuhay
Edukasyon
Mga Pasilidad Sa Komunidad
Ekonomiya
Industriya At Negosyo
Mga Sentro Para Sa Turismo At Kumperensya
Internasyonal Na Komersyo
Transportasyon
Komunikasyon
Gobyerno
Karagdagang Impormasyon

Gobyerno

This information is from 2008. Updated information for 2011 will be available soon.

Tanggapan ng Dayuhang Konsulado sa Seattle

Australia 575-7446
Austria (360) 466-0252
Belgium 728-5145
Bolivia 244-6696
Cambodia 217-0830
Canada 770-4060
Chile (360) 754-8747
Croatia 772-2968
Cyprus (425) 827-1700
Ethiopia 239-0184
Estonia 310-2153
Finland (425) 885-7320
France 443-4703
Germany 230-5138
Hungary (425) 739-0631
Iceland 783-4100
Italy 349-4411
Jamaica (253) 872-8950
Japan 682-9107
Korea, Republic of 441-1014
Latvia (425) 773-0103
Lithuania 725-4576
Luxembourg (425) 822-4607
Malta (425) 788-3120
Mexico 448-3526
The Netherlands (425) 637-3050
New Zealand (360) 766-6791
Norway 284-2323
Peru 714-9037
Russian Federation 728-1910
Seychelles (253) 874-4579
Spain (425) 237-9373
Sweden 467-8200 ext 330
Switzerland 228-8110
Taipei Economic and Cultural Office 441-4586
Turkey (425) 739-6722
Uganda 571-9789
United Kingdom (425) 453-9400
Uzbekistan 625-1199

Consular Association of Washington: (206) 728-5145 (Belgium Consul)

Piling mga Kagawaran ng Gobyernong Pederal at mga Ahensya ng Estados Unidos na may mga Tanggapan sa Seattle

Department of Commerce (Census Bureau, Economic Development Administration, International Trade Administration, National Oceanic & Atmospheric Administration)
Department of Homeland Security (U.S. Customs & Border Protection, Coast Guard, U.S. Citizenship and Immigration Services, Secret Service)
Federal Reserve Bank of San Francisco
Department of Health and Human Services
Department of the Treasury
Environmental Protection Agency
Department of Transportation
Department of the Army
Department of State (Passport Agency)
Department of Housing and Urban Development
Department of Labor
Veterans Affairs
Department of Agriculture
Department of Justice

King County

Ang King County ay ang ika-13 sa may pinakamalaking populasyon na county sa bansa at ang pangalawang pinakamalaking pamahalaan sa Estado ng Washington, na may 1.8 milyong katao ang naninirahan sa loob ng 2,200 milyang kuwadrado. Ang County Executive ay hinahalal ng nakararami, hindi tulad ng Konseho ng County, na hinahalal ng mga distrito. Mayroong siyam na miyembro ang Konseho ng County na kasama ng Executive ay nagsisilbi sa apat na taong termino. Ang pamahalaan ng King County ay nagkakaloob ng pamamahala sa rehiyon at superbisyon sa mga serbisyo para sa hustisya sa krimen, mga serbsiyo sa Metro transit bus, pamamahala sa wastewater at solid waste, mga serbisyo sa pampublikong kalusugan at pantao, at mga halalan.

Port of Seattle

Ang Port ay mayroong limang komisyonado na nahalal para sa nakararami sa King County na may apat na taon na nasasaklawang termino. Pinamamahalaan ng Port ang Seattle-Tacoma International Airport, mga pasilidad ng Seattle marine, at ang Fishermen’s Terminal.

Lungsod ng Seattle

Ang Alkalde at ang siyam na miyembrong Konseho ng Lungsod ay hinahalal ng nakararami para sa apat na taong termino. Walang kinikilingan na partido ang mga tanggapan. Lumalawig ang mga termino ng Konseho ng Lungsod sa halalang idinadaos tuwing taon na ang bilang ay gansal (odd number).

Alkalde: Greg Nickels
Susunod na Halalan: 2009

Konseho ng Lungsod:

Tim Burgess 2011
Sally Clark 2011
Richard Conlin 2009
Jan Drago 2009
Jean Godden 2011
Bruce Harrell 2011
Nick Licata 2009
Richard McIver 2009
Tom Rasmussen 2011

Antas ng Bond ng Lungsod

Binibigyan ng antas na AAA ng Standard & Poor ang di-limitado at limitadong obligasyong bond sa pangkalahatang buwis ng Lungsod. Ang binigay na antas ng Moody sa di-limitado at limitadong obligasyong bond sa pangkalahatang buwis ng Lungsod ay Aaa at Aa1, ayon sa pagkakasunod. Ang binigay na antas ng Fitch Rating’s sa di-limitado at limitadong obligasyong bond sa pangkalahatang buwis ng Lungsod ay AAA at AA+, ayon sa pagkakasunod.

Buod ng Badget ng Lungsod (2007, Adopted Budget)

Mga Paglalaan ng Pondo
Administrasyon 495,488,000
Sining, Kultura & Libangan 240,732,000
Mga Serbisyong Pangkalusugan & Pantao 148,913,000
Mga Kapitbahayan & Pag-unlad 131,350,000
Kaligtasan ng Publiko 471,621,000
Mga Serbisyong Pampubliko & Transportasyon 1,898,008,000
KABUUANG PAGLALAAN NG PONDO: $3,510,541,000

Kita
Mga Singilin sa Serbisyo & Halaga ng Serbisyong Pampubliko 1,214,437,000
Mga Buwis, Pagpapataw ng buwis & Bond 1,091,767,000
Iba pang Pinagkikitaan 431,270,000
Paglilipat sa pagitan ng mga kagawaran 178,021,000
Mga Lisensya, Permiso, Multa & Singil 161,081,000
Kita mula sa Interes 153,039,000
Paggamit sa Balanse ng Pondo & Iba pa 145,519,000
Mga Kita mula sa Iba pang mga Pampublikong Kompanya 135,407,000
KABUUANG KITA: $3,510,541,000

Pinagkuhanan ng Impormasyon City of Seattle, Department of Finance (Lungsod ng Seattle, Kagawaran ng Pananalapi)
* Tandaan na kabilang sa mga paglalaan ng pondo ay ang mga kabayaran sa pagitan ng mga kagawaran; ito ang nagpapaliwanag sa kakulangan sa pagitan ng inilaan na pondo at mga kita.

English | Spanish/Espanol | Francais | Italiano | Russian/русский язык
Japanese/日本語 | Chinese/中文 | Chinese (Modern)/中文(简体)
Somali | Tagalog