Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Seattle.gov Home Page
Seattle.gov This Department
Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet About Us Page Link to The Greater Seattle Datasheet Contact Us Page
English | Espanol | Francais | Italiano | русский язык | 日本語 | 中文 | 中文(简体) | Somali | Tagalog
Datasheet ng Kalakhang Seattle
Lokasyon
Demograpiko
Kalidad Ng Pamumuhay
Edukasyon
Mga Pasilidad Sa Komunidad
Ekonomiya
Industriya At Negosyo
Mga Sentro Para Sa Turismo At Kumperensya
Internasyonal Na Komersyo
Transportasyon
Komunikasyon
Gobyerno
Karagdagang Impormasyon

Ekonomiya

This information is from 2008. Updated information for 2011 will be available soon.

Ang Seattle ay ang sentrong lungsod ng rehiyong metropolitan na may apat na county na mayroong 3.58 milyong katao at 1.8 milyong mga hanap buhay . Ang pinakamalaking nagpapatrabaho sa lungsod ay ang University of Washington, na may 28,188 na kaguruan at kawani, ang taunang kita na $3.7 bilyon at may pondo para sa taunang pananaliksik na $ 1.02 bilyon (basahin ang Taunang Ulat sa www.washington.edu/admin/finacct/annual.report.archive.html). Gumaganap ng mahalagang tungkulin ang Unibersidad sa maraming mga pangkabuhayan na sektor tulad ng sa pangangalagang pangkalusugan, biotechnology, information technology, agham, at pananaliksik.

Ang lipon ng Seattle para sa pangangalagang pangkalusugan (mga ospital, mga produkto at serbisyo na para sa pangangalaga ng kalusugan, mga pagsasanay at pananaliksik) ay nananagot para sa 96,000 mga trabaho at nag-aambag n$10 bilyon kada taon sa lokal na ekonomiya (basahin ang mga Pangunahing Industriya sa www.seattle.gov/economicdevelopment/). Ang biotechnology at sektor ng medical device, ay ika-5 sa Estados Unidos ayon sa dami ng mga industriya sa lugar, na binubuo ng 170 mga kompanya at walang kinikita na samahan ng pananaliksik sa kabuuan ng rehiyon ng Seattle/Estado ng Washington (bisitahin ang www.wabio.com/). Ang matatag na paninindigan ng Seattle ukol sa pangangalaga ng kalusugan, biotechnology at information technology ay naging daan sa bagong mga pakikipagtulungan sa pagpapahusay ng bioinformatics (sa pamamagitan ng paggamit ng mga database at algorithm upang mapahusay ang biolohikal na pananaliksik) at health informatics (gamit ang teknolohiya ng computer para sa pangangalap, pag-iimbak, at komunikasyon at pinakamahusay na paggamit ng mga datos na may kaugnayan sa kalusugan).

Ang mga sektor para sa pangangalaga ng kalusugan at biotechnology ng Seattle ay nakinabang mula sa mga ibinigay ng naka-base sa Seattle na Bill and Melinda Gates Foundation, na mayroong higit sa $30 bilyon na netong asset. Ang pagpopondo para sa foundation ay nakatulong sa University of Washington na makibahagi sa paglilipat ng Departments of Genome Sciences and Bioengineering patungo sa isang bagong pasilidad at gumawa ng bagong Department of Global Health (magkaanib na pinangangasiwaan ng Mga Paaralan para sa Pampublikong Kalusugan at Medisina o Schools of Public Health and Medicine). Ang bayan ng South Lake Union na malapit sa Unibersidad ay naging isang pangunahing lugar para sa biotech salamat sa pribadong pamumuhunan ng Vulcan, ang paglikha ng $15 milyong biotech incubator at pagiging malapit sa Fred Hutchinson Cancer Research Center, Institute for Systems Biology, Pacific Northwest National Laboratory (tanggapan sa Seattle), Amgen’s Helix Campus sa Elliot Bay, Allen Institute for Brain Science, Pacific Northwest Research Institute, Infectious Disease Research Institute, PATH (Program for Appropriate Technology in Health), Seattle Biomedical Research Institute and Benaroya Research Institute sa Virginia Mason.

Ang Aerospace ay matagal nang isang pangunahing industriya sa rehiyon ng Seattle, salamat sa Boeing Company. Mula noong Marso, 2008, kinuhang magtrabaho ng Boeing ang 74,517 katao sa Seattle at Washington (ang kabuuang trabaho sa kompanya ay 161,493). Noong 2007, ang mga nabayaran ng Boeing sa 3,007 mga supplier nito sa Seattle at Washington ay humigit sa $3.2 billion. Ang bagong mga Boeing 787 na eroplano ay binubuo sa hilagang bahagi ng Seattle sa lungsod ng Everett.

Ang sektor ng information technology sa rehiyon ng Seattle/Estado ng Washington ay kumakabilang sa halos 3,000 kompanya na may kabuuan na 191,000 empleyado. Ang Microsoft, kung saan ang headquarters at iba pang mga pasilidad para sa pananaliksik at pagpapahusay ay matatagpuan sa lugar ng Seattle, ay nagpapatrabaho sa 35,510 katao sa Seattle at at Estado ng Washington. Ang Microsoft ay mayroong 78,565 empleyado sa buong mundo.

Ang Seattle ay tahanan ng nangungunang kompanya sa maraming iba pang mga sektor. Ang sektor ng “Smart Energy” sa Washington, Oregon, at British Columbia ay tinatantiya na mayroong higit sa 225 na kompanya na may kitang higit sa $1.9 bilyon at dagdag pa ang $150 milyong pagpopondo para sa pananaliksik at pagpapahusay. Ang Sining bilang isang sektor ng ekonomiya ay nasa ika-5 puwesto sa lahat ng mga lungsod sa Amerika at kabilang ang 3,578 na mga negosyo na may kaugnayan sa sining na nagpapatrabaho sa 18,493 katao (ayon sa 2007 Creatives Industries Report ng Americans for the Arts). Kabilang sa sektor ng sining ay ang lumalaking industriya ng pelikula at video, pati na rin ang industriya ng musika na noong 2004 ay nagdulot ng kita ng manggagawa na $266 milyon, kabuuang benta na $1.3 bilyon, at nagbibigay ng 10,700 trabaho sa 3,000 negosyong may kaugnayan sa musika. Ang Seattle ay ang sentro ng industriya ng gourmet coffee (ang Starbucks na nakabase sa Seattle ay kilala sa buong mundo); isang sektor sa masiglang kagamitan para sa libangan (salamat sa mga samahan tulad ng Mountaineers at mga kompanya tulad ng K2 Sports, REI, Filson at MSR); at ang pinakamalaking sektor ng marine at pangisdaan ng bansa (ang export ng pangisdaan mula sa Estado ng Washington ay lumampas sa kabuuan mula sa mga pinagsama-samang estado sa US batay sa parehong halaga at timbang). Ang iba pang mga mahahalagang sektor ay ang mga produktong mula sa kahoy, kagamitan sa transportasyon, mga produktong pagkain at damit.

Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang www.seattle.gov/economicdevelopment ; sa www.seattletradealliance.com.

Kabuuang Nagtatrabaho at Mga Inaasahan
Bilang ng mga full at part-time na posisyon
(hindi kabilang ang resource o konstruksyon)

Taon

Seattle

King County

Lugar ng Kalakhang Seattle*

1980

386,684

697,401

1,033,407

1990

469,802

972,567

1,445,243

2000

536,471

1,188,577

1,748,243

2006

470,698

1,125,197

1,615,507

2020
(inaasahan)

653,514

1,498,043

2,224,597

Pinagkuhanan ng Impormasyon: Konseho ng Rehiyon ng Puget Sound

*Mga County ng King, Snohomish, Pierce at Kitsap

Militar ng Estados Unidos

Ang Kagawaran ng Tanggulan (Defense Department) ay isa sa pinakamalaking nagpapatrabaho sa rehiyon ng Puget Sound. Kabilang sa mga mahahalagang pasilidad ay ang Fort Lewis Army Base, ang Puget Sound Naval Shipyard sa Bremerton, Bangor Naval Submarine Base, McChord Air Force Base at Naval Station Everett.

Pagkakaroon ng Trabaho ayon sa Sektor ng Ekonomiya, 2007

Lugar ng Kalakhang Seattle: Mga County ng King, Kitsap, Pierce at Snohomish

Sektor

Bilang ng Empleyado

% ng Kabuuang Trabaho

Mga Sektor na Gumagawa ng Produkto

322,100

18%

Konstruksyon/Pinagkukunan ng Likas na Yaman

133,400

7%

Manufacturing

187,700

10%

Aerospace

77,100

4%

Iba pang mga Durable Goods

74,100

4%

Hindi Durable Goods

37,600

2%

Mga Sektor na Naghahandog ng Serbisyo

1,507,200

82%

Kalakal ng wholesale/retail

278,800

15.4%

Transportasyon, Pampublikong Kagamitan (Kuryente, Tubig, Telepono atbp

64,200

3.5%

Impormasyon

87,800

4.5%

Mga Aktibidad na hinggil sa Pananalapi

108,800

5.9%

Mga Propesyonal at Pang-negosyo na serbisyo

245,500

13.4%

Iba pang mga Serbisyo

440,500

22.1%

Gobyerno

281,600

15.3%

Estado at Lokal

232,700

 

Pederal

48,900

 

Kabuuang Trabaho

1,829,300

 

Pinagkuhanan ng Impormasyon: Disyembre 2007 Puget Sound Economic Forecaster

English | Spanish/Espanol | Francais | Italiano | Russian/русский язык
Japanese/日本語 | Chinese/中文 | Chinese (Modern)/中文(简体)
Somali | Tagalog