Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Seattle.gov Home Page
Seattle.gov This Department
Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet About Us Page Link to The Greater Seattle Datasheet Contact Us Page
English | Espanol | Francais | Italiano | русский язык | 日本語 | 中文 | 中文(简体) | Somali | Tagalog
Datasheet ng Kalakhang Seattle
Lokasyon
Demograpiko
Kalidad Ng Pamumuhay
Edukasyon
Mga Pasilidad Sa Komunidad
Ekonomiya
Industriya At Negosyo
Mga Sentro Para Sa Turismo At Kumperensya
Internasyonal Na Komersyo
Transportasyon
Komunikasyon
Gobyerno
Karagdagang Impormasyon

Demograpiko

This information is from 2008. Updated information for 2011 will be available soon.

Populasyon

Taon

Seattle

Lugar ng Kalakhang Seattle*

Cascadia**

1970

530,831

1,939,000

7,738,635

1980

493,846

2,240,000

9,508,809

1990

516,259

2,748,867

11,000,384

2000

563,374

3,275,847

13,379,320

2007
(tantiya)

586,200

3,524,000

14,636,386

Mga Pinagkunan ng Impormasyon: US Census Bureau (Tingnan ang www.historylink.org); BC Stats (BC Ministry of Management Services); at Oregon Office of Economic Analysis. Tinatantiya para sa Seattle sa Taong 2007 mula sa Office of Financial Management ng Estado ng Washington.
*King, Snohomish, Pierce and Kitsap Counties.
**Washington, Oregon and British Columbia

Populasyon ayon sa Lahi sa 2005 (Pinagkunan: US Census Bureau, 2005 American Community Survey)

Pangkat ayon sa Lahi/Etnisidad

Seattle

King County

Estado ng Washington

Puti

369,689
(68.9%)

1,284,024
(73.1%)

4,988,017
(81.2%)

Itim o Aprikanong Amerikano

43,914
(8.2%)

99,819
(5.7%)

202,286
(3.3%)

Amerikanong-Indyan at Katutubo na Taga-Alaska

6,336
(1.2%)

14,739
(0.8%)

88,363
(1.4%)

Asyano

77,363
(14.4%)

233,028
(13.3%)

405,030
(6.6%)

Asyanong Indyan

3,111

28,350

41,583

Tsino

20,774

55,771

72,135

Pilipino

21,950

44,430

87,871

Hapon

10,808

26,031

40,115

Koreano

3,317

22,122

51,929

Vietnamese

10,602

29,952

60,543

Iba pang Asyano

6,801

26,372

50,854

Katutubong Taga-Hawaii o Iba pang Tagapulo ng Pasipiko

1,666
(0.3%)

10,208
(0.6%)

28,400
(0.5%)

Populasyon ng Etnisidad na Hispaniko/Latino (anumang lahi)

33,707
(6.3%)

118,558
(6.8%)

541,722
(8.8%)

Iba pang lahi

16,940
(3.2%)

55,244
(3.1%)

229,830
(3.7%)

KABUUANG populasyon

536,946

1,755,818

6,146,338

English | Spanish/Espanol | Francais | Italiano | Russian/русский язык
Japanese/日本語 | Chinese/中文 | Chinese (Modern)/中文(简体)
Somali | Tagalog