Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Seattle.gov Home Page
Seattle.gov This Department
Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet Home Page Link to The Greater Seattle Datasheet About Us Page Link to The Greater Seattle Datasheet Contact Us Page
English | Espanol | Francais | Italiano | русский язык | 日本語 | 中文 | 中文(简体) | Somali | Tagalog
Datasheet ng Kalakhang Seattle
Lokasyon
Demograpiko
Kalidad Ng Pamumuhay
Edukasyon
Mga Pasilidad Sa Komunidad
Ekonomiya
Industriya At Negosyo
Mga Sentro Para Sa Turismo At Kumperensya
Internasyonal Na Komersyo
Transportasyon
Komunikasyon
Gobyerno
Karagdagang Impormasyon

Datasheet ng Kalakhang Seattle

This information is from 2008. Updated information for 2011 will be available soon.

Inihanda ng Tanggapan ng Ugnayan ng Pamahalaang Lokal - Office of Intergovernmental Relations
Lungsod ng Seattle - Greg Nickels, Mayor
2008 na Edisyon

Datasheet ng Kalakhang Seattle (PDF)

Seattle Office of Intergovernmental Relations
600 Fourth Avenue, Suite 210
Seattle, WA 98104-1826
(206) 684-8055

English | Spanish/Espanol | Francais | Italiano | Russian/русский язык
Japanese/日本語 | Chinese/中文 | Chinese (Modern)/中文(简体)
Somali | Tagalog