กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก

เมืองซีแอตเทิลได้ปิดรับใบสมัครสำหรับเพื่อขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดแล้ว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลกำลังลงทุนเพิ่มอีก 4 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือผ่านกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับทุนจากกองทุนกองทุนฟื้นฟูการคลังในท้องถิ่นเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Local Fiscal Recovery Fund หรือ CLFR) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแผนกู้ภัยแห่งอเมริกา (American Rescue Plan Act หรือ ARPA) กองทุนรักษาเสถียรภาพจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 ดอลลาร์ 10,000 ดอลลาร์ และ 20,000 ดอลลาร์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่า ค่าจ้าง อุปกรณ์ และอื่น ๆ

สำหรับรอบใหม่นี้กองทุนรักษาเสถียรภาพจะสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาสูงสุด 50 คน และรับใบสมัครจากผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วในรอบก่อนหน้านี้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์ รวมถึงผู้ที่เคยได้รับเงินทุนช่วยเหลือและธุรกิจที่เคยสมัครไว้รอบก่อนหน้านี้

จนถึงปัจจุบันกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้มอบเงินทุนโดยตรงมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กเกือบ 1,500 แห่งที่ได้รับผลจากกระทบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากโรคระบาดทั่วเมืองซีแอตเทิล

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างครบถ้วน หรือมีผลการทดสอบเป็นลบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างทั้งในร่มและกลางแจ้ง และในสถานประกอบการในคิงเคาน์ตี้ เพื่อช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ข้อบังคับนี้จะมีผลต่อธุรกิจและองค์กรที่จำเป็นในการบังคับใช้นโยบายนี้ ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่สมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กและอยู่ในส่วนที่มีดังต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมสูงถึง $1,000 ธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครแยกกัน

ภาคส่วนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เป็นลำดับต้นได้แก่ ร้านอาหาร สถาบันศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม สถานประกอบการบันเทิงยามค่ำคืน และสถานที่ประกอบกิจกรรมในร่มนอกหลักสูตร/สันทนาการ (เช่น ลานโบว์ลิ่ง ยิม อุปกรณ์เล่นเกม ฯลฯ)

คุณสมบัติ

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่มีสิทธิ์จะต้อง:

 • ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการปิดกิจการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ได้ยื่น ภาษีธุรกิจเมืองและอาชีพ (B&O) และชำระภาษีเต็มจำนวนหากค้างชำระ
 • ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของรัฐบาลกลาง รัฐ และของเมือง
 • สามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งรายต่อธุรกิจ ที่อยู่ ครัวเรือน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (EIN) หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (UBI) และ/หรือหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง

ที่ตั้ง:

 • ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • มีที่อยู่จริงและประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบผ่านแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ที่ได้ยื่นส่ง หากแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจของคุณไม่ระบุที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิล จะถือว่าไม่มีสิทธิ์
  • ข้อยกเว้น: ผู้ทำงานสร้างสรรค์ รถขายอาหาร และผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้ต้องประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลและแจ้งที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิลที่ใช้บ่อยที่สุด
 • มีไม่เกินสองแห่ง

ขนาด:

 • มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาสูงสุด 50 คน
 • เป็นเจ้าของคนดียว, C-corporation, S-corporation, สหกรณ์, บริษัท จำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีรายได้สุทธิประจำปีสูงสุดสองล้านดอลลาร์ (2,000,000 ดอลลาร์) แต่อย่างน้อยหนึ่งพันดอลลาร์ (1,000 ดอลลาร์)
  • แผนกการเงินและงานบริการธุรการของเมืองซีแอตเทิลจะพิจารณาความสูญเสียนี้ผ่านรายได้ที่รายงานในแบบฟอร์มรายงานภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ปี 2019 และ 2020

การประกอบธุรกิจ:

 • ปัจจุบันยังเปิดทำการและประกอบธุรกิจอยู่
 • เริ่มประกอบธุรกิจก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2019
 • เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระโดยไม่ใช่แฟรนไชส์และไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่

การสูญเสียรายได้:

 • มีการสูญเสียรายได้สุทธิประจำปีรวมหรือเกินจำนวนเงินที่สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อมูลธุรกิจเมืองและอาชีพ (B&O)

เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร:

 • เป็นศิลปะการแสดง สถาบันวัฒนธรรม หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ
 • มีสถานะเปิดทำการอยู่และไม่หวังผลกำไรกับทางสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐวอชิงตัน

ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ

ธุรกิจที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้แก่:

 • ธุรกิจที่ไม่มีที่ตั้งในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของคิงเคาน์ตี้
 • ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น
 • ตามแบบฟอร์ม 1099 เป็นผู้รับเหมาอิสระ ได้แก่:
  • เป็นเจ้าของหรือธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว (รวมถึง Airbnb, Vrbo เป็นต้น)
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล (นายหน้าซื่อขายอสังหาริมทรัพย์อิสระ)
  • บริการแชร์รถ แท็กซี่ บริการส่งอาหาร และบริการรถยนต์ (เช่น Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats เป็นต้น)
 • องค์กรไม่หวังผลกำไรประเภท 501(c)(3), 501(c)(6) หรือ 501(c)(19) ยกเว้นศิลปะการแสดง สถาบันทางวัฒนธรรม และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ               

เอกสารที่ต้องใช้

ธุรกิจขนาดเล็กที่สนใจสมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมืองและธุรกิจและอาชีพ (B&O) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน ผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ในการยื่นใบสมัคร:

 • หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (UBI) (เก้าหลัก)
  • ธุรกิจจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนของตนเมื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐวอชิงตัน สามารถทำได้ผ่านระบบ ออนไลน์ของกรมสรรพากร หรือทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถค้นหาหมายเลขทะเบียนธุรกิจของตนทางออนไลน์ที่ dor.wa.gov/businesses
 • หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เมืองออกให้ (หกหลัก)
  • บุคคลใดก็ตามที่ทำธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลต้องมีใบรับรองภาษีของใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิล หรือที่เรียกว่าหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมือง หมายเลขประจำตัวลูกค้า หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั่วไป เจ้าของธุรกิจต้องต่ออายุใบรับรองนี้ทุกปีภายในวันที่ 31 ธันวาคม
  • หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของในเมืองนี้แยกจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐวอชิงตัน หากธุรกิจไม่สามารถค้นหาหมายเลขของตนในใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองได้ ให้ไปที่เครื่องมือค้นหา, ธุรกิจอาจจะมีเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐวอชิงตันเท่านั้น ดูภาพด้านล่างว่าใบอนุญาตแต่ละรายการมีลักษณะอย่างไรเพื่อใช้ในการอ้างอิง
  • ธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมือง และสามารถต่ออายุออนไลน์ได้ที่ filelocal-wa.gov หรือทางไปรษณีย์
 • ภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O)
  • ธุรกิจทุกแห่งจะต้องยื่นและรายงานไปยังเมืองแม้ว่าจะไม่มีกิจกรรมหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม ภาษีธุรกิจของเมืองซีแอตเทิลไม่เหมือนกับภาษีธุรกิจของรัฐวอชิงตัน ธุรกิจต้องยื่นภาษีของเมืองซีแอตเทิลแยกต่างหากจากภาษีของรัฐ
  • ธุรกิจที่ไม่เป็นหนี้ภาษีธุรกิจและอาชีพทั่วไป (B&O) หากรายได้รวมที่ต้องเสียภาษีประจำปีน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ ธุรกิจยังคงต้องยื่นแบบฟอร์มรายงาน
  • ธุรกิจสามารถยื่นและรายงานทางออนไลน์ได้ที่ filelocal-wa.gov หรือทางไปรษณีย์ สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเหล่านี้ ธุรกิจสามารถติดต่อได้ที่ Seattle Finance ที่ tax@seattle.gov

ความช่วยเหลือในการสมัคร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้จัดเตรียมความช่วยเหลือด้านเทคนิค บริการการเข้าถึงด้านภาษา การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ และช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในการกรอกใบสมัครนี้ ธุรกิจสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยการโทรศัพท์ไปที่ (206) 684-8090 หรือส่งอีเมล oed@seattle.gov

ขณะนี้แอปพลิเคชันมีบริการทั้งหมดเป็นแปดภาษา มีบริการช่วยเหลือล่ามสองภาษาเป็นภาษาอัมฮาริก จีน เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม หากต้องการขอรับบริการแปลหรือล่าม ธุรกิจสามารถโทรไปที่ (206) 684-8090 และฝากข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในข้อความเสียง: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ต้องการ และประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ใบสมัครทั้งหมดจะต้องส่งผ่าน พอร์ทัลแอปพลิเคชันออนไลน์ ภายในกำหนดเวลาในการสมัคร ใบสมัครที่ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์จะไม่ได้รับการพิจารณา หากคุณไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 3 วันทำการก่อนปิดรับสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ คุณยังสามารถไปที่ ห้องสมุดสาธารณะของเมืองซีแอตเทิลสาขาใดก็ได้ เพื่อใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

การประชุมทางออนไลน์เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล

ทีมงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กจะจัดการประชุมออนไลน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเพื่อขอรับทุนรักษาเสถียรภาพใน วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 14.00  

คุณพลาดการประชุมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรักษาเสถียรภาพรอบที่หกใช่หรือไม่ คุณสามารถดูการ บันทึกการประชุมให้ข้อมูลทางออนไลน์ และดูชุด สไลด์การนำเสนอ (เป็นภาษาอัมฮาริก จีน อังกฤษ เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม)

เพื่ออำนวยความสะดวก การเข้าถึงข้อมูล หรือคำถามเกี่ยวกับการแปลภาษา โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจซีแอตเทิลที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

ระยะเวลาในการสมัคร

 • 19 ตุลาคม 2021: กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กเปิดรับใบสมัครใหม่
 • 14 พฤศจิกายน 2021: ต้องส่งใบสมัครภายใน เวลา 23:59 น. ไม่รับใบสมัครที่ยื่นส่งช้าเกินกำหนดหรือกรอกไม่ครบถ้วน
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 - 31 มกราคม 2022: ตรวจสอบใบสมัครและดำเนินการเรื่องเงินทุนช่วยเหลือ ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อในช่วงเวลานี้
 • วันที่ 31 มกราคม 2022: ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานะภายในวันที่นี้

กระบวนการคัดเลือก

หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กปิดรับใบสมัคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะเริ่มตรวจสอบใบสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับเงินทุนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานภาพของตนภายในวันที่ 31 มกราคม 2022

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและใบสมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำจะถูกตัดออกจากการคัดกรองขั้นต้นและไม่ได้รับการพิจารณาต่อไป เจ้าหน้าที่กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กอาจจะติดต่อผู้สมัครเพื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองและหลักฐานการชำระภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ในเวลานั้น คุณจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการยืนยันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาการขอรับเงินทุน

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กอาจจะติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล 206 หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @seattle.gov ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่ได้โดยโทรไปที่สำนักงานของเราที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือไปที่ หน้าสมุดรายชื่อทีมงานของเรา บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:

หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลนี้กับเครือข่ายของคุณ โปรดใช้ Media Toolkit นี้

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะสร้างพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันและทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล ทีมงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความมั่นคงและเติบโตผ่านกลยุทธ์การลงทุนโดยตรง เช่น กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก โปรแกรมความช่วยเหลือด้านเทคนิค และโดยการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม สำหรับคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

 

ทบทวนผู้ได้รับเงินทุนจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กที่ผ่านมา