English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Trên trang này, quý vị có thể tìm thấy thông tin và liên kết về chủng ngừa COVID-19 của Thành Phố Seattle. Ngay bên dưới, quý vị sẽ có thể tìm thấy bản tóm tắt các thông tin quan trọng về chủng ngừa COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang này khi thông tin thay đổi. Quý vị cũng có thể truy cập trang web vắc-xin COVID-19 của King County Public Health (Sở Y Tế Công Cộng của Quận King) để tìm hiểu thêm: kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/vietnamese/vaccine.aspx.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ được liệt kê trên trang này, quý vị có thể gọi đến Cục Dịch Vụ Khách Hàng của Thành Phố Seattle từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ 30 phút sáng - 5 giờ chiều theo số (206) 684-2489 hoặc (206) 684-CITY.

Các nhân viên tổng đài có thể kết nối quý vị với thông dịch viên bên ngoài. Quý vị cần báo cho nhân viên tổng đài  ngôn ngữ mà quý vị cần thông dịch bằng tiếng Anh. Quý vị có thể phải đợi khá lâu trên điện thoại. Xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn trong giai đoạn khó khăn này.

Ai có thể được tiêm vắc-xin?

Washington State Department of Health (Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington, DOH) sẽ xác định ai đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin COVID-19. Các nhóm sau đây có thể được chủng ngừa ngay bây giờ:

 • Nhân viên y tế
 • Những nhân viên ứng cứu đầu tiên có rủi ro cao, chẳng hạn như nhân viên cấp cứu và lính cứu hỏa
 • Cư dân của các cơ sở chăm sóc dài hạn (viện dưỡng lão)
 • Tất cả những người trên 65 tuổi
 • Tất cả những người trên 50 tuổi không thể sống độc lập

Nếu quý vị hiện đủ điều kiện, quý vị có các tùy chọn:

 • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính của quý vị càng sớm càng tốt.
 • Gọi cho Đường Dây Nóng Hỗ Trợ COVID-19 của Tiểu bang Washington: Nhấn số 1 (800) 525-0127, sau đó nhấn # để tìm địa điểm quý vị có thể được chủng ngừa. Có hỗ trợ thông dịch qua điện thoại. Đường dây nóng hoạt động từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối từ Thứ Hai-Thứ Sáu và 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày Thứ bảy và Chủ Nhật, và các ngày lễ của tiểu bang.
 • Hoàn thành đơn DOH Tìm Giai Đoạn của Quý vị trên mạng. Nếu quý vị đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19 ngay bây giờ, quý vị có thể tìm nhà cung cấp vắc-xin gần quý vị nhất tại đây: www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations. Quý vị có thể phải đợi khá lâu để có được lịch hẹn.

Thông tin chính về vắc-xin COVID-19

 • Vắc-xin COVID sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí của vắc-xin sẽ được hỗ trợ cho những người không có bảo hiểm.
 • Xét nghiệm và điều trị vi-rút corona (bao gồm cả tiêm chủng) sẽ không khiến quý vị gặp bất lợi trong kiểm tra gánh nặng xã hội. Sở Di Trúđã đưa ra thông báo đặc biệt về điều này. Không phải tất cả những ngư ời nhập cư đều phải chịu kiểm tra gánh nặng xã hội. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc: Thông Điệp về Gánh Nặng Công Cộng cho Các Thành Viên Cộng Đồng.
 • Thông tin y tế của quý vị là quyền riêng tư và sẽ không được chia sẻ bởi các nhà cung cấp vắc-xin với các cơ quan thực thi di trú liên bang.
 • Không có vi-rút trong vắc-xin COVID, vì vậy quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ vắc-xin.
 • Vắc-xin COVID không chứa các sản phẩm như thịt lợn, trứng, mủ cao su, chất bảo quản, các sản phẩm từ máu, tế bào vi-rút COVID-19, thủy ngân, vi mạch hoặc mô bào thai.
 • Vắc-xin COVID-19 hiện tại đòi hỏi hai liều, một liều để bắt đầu xây dựng bảo vệ và liều thứ hai để tối đa hóa và hoàn toàn bảo vệ. Khi quý vị tiêm mũi đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng sẽ cho quý vị thông tin về thời điểm để tiêm liều thứ hai.
 • Chủng ngừa có thể giúp bảo vệ người lớn tuổi. Ngoài ra, nếu tất cả chúng ta đều được chủng ngừa càng sớm, thì mọi người có thể quay trở lại cuộc sống như lúc trước càng nhanh.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy truy cập trang Sức khỏe Cộng đồng - Quận Seattle & King này.