Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More
Skip to main content

Somali

War Af Soomaali ah oo ku Yaala Barta Seattle.Gov

Waxa aad u baahan doontaa ‘Acrobat Reader’ si aad u aragtid dukumentiyada. Tag rugta internetka ee Adobe si aad u soo dajisatid lacag la’aan Acrobat Reader.

Adeega Turjubaanka waxaa lagu heli karaa codsasho
206-684-2489


SHARCIYO CUSUB OO KU SAABSAN BACYADA BLASTIIGGA
Plastic Bag Ban Flyer / Word / PDF

Useful Word and Phrase Translations
New Holly Neighborhood Campus Web Site

Waraaq-Xogeedka Magaalo-Weynta Seattle

Ku Saabsan Seattle Customer Service Bureau

Sharciga Xuquuqaha Macmiilka

Miyaad Macluumaad Uga Baahan Tahay Maamulka Magaalada Seattle?

Tilmaamaha Deggane Ee Hannaanka Miisaaniyadda Magaalada Seattle

Tiknooloojiyada

Tamarta iyo Biilasha Guryaha

Amaanka iyo Xuquuqda Madaniga ah

Caafimaadka Dadweynaha

Parks and Recreation

Wasaaradda Adeegyada Bini'aadanka

Transportation

Neighborhoods