Somali / af Soomaali

War Af Soomaali ah oo ku Yaala Barta Seattle.Gov

Get Adobe Acrobat ReaderWaxa aad u baahan doontaa ‘Acrobat Reader’ si aad u aragtid dukumentiyada. Tag rugta internetka ee Adobe si aad u soo dajisatid lacag la’aan Acrobat Reader.

Adeega Turjubaanka waxaa lagu heli karaa codsasho
206-684-2489

SHARCIYO CUSUB OO KU SAABSAN BACYADA BLASTIIGGA
Plastic Bag Ban Flyer

Useful Word and Phrase Translations
New Holly Neighborhood Campus Web Site

Waraaq-Xogeedka Magaalo-Weynta Seattle

Ku Saabsan Seattle Customer Service Bureau

Sharciga Xuquuqaha Macmiilka

Miyaad Macluumaad Uga Baahan Tahay Maamulka Magaalada Seattle?

Tilmaamaha Deggane Ee Hannaanka Miisaaniyadda Magaalada Seattle

Tiknooloojiyada

Tamarta iyo Biilasha Guryaha

Amaanka iyo Xuquuqda Madaniga ah

Xabsiga Dowladda Hooes ee Seattle

Caafimaadka Dadweynaha

Parks and Recreation

Seattle Department of Construction & Inspections

Transportation