Oromo / Oromiffa

Mootummaa Siiyaatil irratti odeeffannoo afaan Oromootin

Get Adobe Acrobat ReaderGalmee yokan Billeetawwan ka PDF ilaaluuf Acrobat Reader so barbaachisa dhaa. Weeb saayitii Adobe jedhamu irraa sagantaa Acrobat Reader jedhamu gatti mallèe bilisaan irraa buffaachuu ni daandeessa.

Customer Service Bureau info

Parks and Recreation

Public Health

Seattle Department of Construction & Inspections

Seattle Police Department

Utilities