Working for a safe, affordable, vibrant, innovative, and interconnected city.
Learn More

Afaan Oromoo

Mootummaa Siiyaatil irratti odeeffannoo afaan Oromootin

Galmee yokan Billeetawwan ka PDF ilaaluuf Acrobat Reader so barbaachisa dhaa. Weeb saayitii Adobe jedhamu irraa sagantaa Acrobat Reader jedhamu gatti mallèe bilisaan irraa buffaachuu ni daandeessa.

Wajjira Oditeraa Ka Magala Seattle

Business

Public Health

Nageenyaa fi Mirgootii Sabummaa

Maneenii

Utilities

Parks and Recreation

Neighborhoods